Kirsten og Johs. Nielsen

Skifte efter Christen Michelsen Black i Sminge, Kaj Gotlieb Frandsens slægt

AF sølv nævnes denne gang en kande på 52 lod til 26 rdlr., et bæger og 4 skeer på 19 lod til 9 rdlr. 3 mk. Og 1 ditto bæger på 18 lod til 9 rdlr. – Stue huset der bestod af storstuen, mellemstuen, dagligstuen, rytterstuen og et par kamre, var ellers almindeligt udstyret med indbo.

Den afdødes gangklæder blev beskrevet og vurderet således: 1 blågrå klædeskjorte 2 rdlr., 1 gl. sort vadmels ditto 2 mk., 1 gammel grå ditto 2 mk., 8 sk. 1 ny vadmels ditto 1 rdlr. 1 mk. 1 gl. sort stoffes vest 3 mk. 8 sk. 1 klædes ditto 1 mk. 8 sk. 1 bukkeskindsvest, der udi 3 dusin sølvknapper 5 rdlr. 4 mk. 8 sk., 1 vadmelsvest 4 mk., 2 hvide vadmels ditto, gamle 3mk. 8 sk., 2 par gamle grå vadmels ditto 3 mk. 8 sk. 1 par gamle sorte ”strip” strømper 8 sk., 4 par blåulden strømper 3 mk., 1 ny hat 1 mk. 8 sk., 1 gammel ditto 4 sk., 1 gammel nathue 6 sk., 6 gamle hørgarns skjorter a 24 stk., 1 rdlr. 3 mk., 1 par gamle støvler 1 mk. 8 sk. 1 par gamle sko 1mk. 1 grå vadmels kappe 4 mk., 1 blå vadmels pude hynde 2 mk. Og en vadmelsvest med 45 sølvknapper udi 4 rdlr.

Besætningen bestod af ikke mindre end 10 heste, 2 føl, 5 køer, 4 kvier 4 stude 3 par kalve, 16 gamle faar, 8 aarings ditto, 6 bukke, 6 geder og kid, 4 åringssvin og 2 grise, 5 gæs og 1 gase samt 7 stader med bier.

Aktiverne og passiverne beløb sig denne gang til henholdsvis 377 rdlr. 4 mk. 6 sk. Og 361 rdlr. 1 mk. Så der blev kun 16 rdlr. 3 mk. 6 sk. Til deling, heraf tilkom enken halvdelen 8 rdlr. 1 mk. 11 sk. Hver af de 3 sønner 1 rdlr. 3 mk. 6/11 sk..

 

Af gårdens senere historie.

Efter Christen Mikkelsen Black død blev gården overtaget af enkens anden mand Rasmus Christoffersen. I hans tid blev statens ryttergods solgt 1767, hvorefter gården i Sminge under Tvilumgård, 1774 lykkedes det for Tvilumgårdens fæstebønder at købe hele godset med tilhørende bøndergårde.

Fra disse fælles ejere fik Christen Mikkelsen Blaks dattersøn Christen Andersen Blak eller Blach skøde 21. februar 1788, læst 23. februar på gården i Sminge med 5 tdr. 1skp. 2fjdkr. Hartkorn og 1 ¾ alb. Skovskyld –

Christen Andersen Blaks 1766-1830, ejede gården til han ved skøde af 11. Juni 1830, læst 29. Juli, (Hjemslev og Gjerns herreders skøde- og panteprotokol 9, 1829-32, B. 61.G.SP. 7. Fol. 262.)solgte den til sønnen Christen Christensen Black, for 600 rdlr. Sedler, gårdens hartkorn var da på 5 tdr. 1 skp. 1 fjdkr. ½ alb. Med 1 ¾ alb. Skovskyld.

Christen Christensen Black født 1798, solgte gården til broderen Hans Christensen Black der ejede den 1840 – 50.

De senere ejere af gården har været Christian Ulrik Bartholin Bærentzen 1859 – 88 (Realregister for Tvilum sogn 1854 – 1916. B. 63.SP.107, fol. 667.)og fra 1889 Frederik Jensen.

Gården, der siden er blevet kaldt Blak gården, fok ved matrikulering 1844 mart. ( Skanderborg

Amtstue arkivs matrikel 1844 for Gjern herred, B. 17-19, fol.77b.) Nr. 3 af Sminge, dens adresse er nu Blakgårdsvej 30 i Sminge, og gården ejes af kunsthistorikeren Troels Andersen, leder af Silkeborg kunstmuseum.

Besøgende

Vi har 109 gæster og ingen medlemmer online