Kirsten og Johs. Nielsen

Ulykkelig Kjørsel - en mand dræbt

Næstved Tidende

Sydsjælland Folkeblad ,Fredag den 2. marts 1900. side 2.

Ulykkelig Kjørsel – en Mand dræbt.

Parcelist Lars Nielsen fra Rejnstrup var Torsdag Formiddag paa vej til Nestved. Han kjørte selv sin egen Hest for Enspændervogn, og foruden ham var Arbejdsmand Niels Pedersens Kone fra Rejnstrup paa Vognen. Omkring ved Kl. 10 passeredes Bakken ved Ganges Bro, hvor der nu skete en sørgelig Begivenhed. Hesten var ca. en halv Snes Aar, et flinkt og medgjørligt Dyr, siges der. Imidlertid knækker Jærnet i den Sammesætning, hvor den ene Stang og Vognen holdes sammen, og Stangen faldt ned paa Vejen. Noget saadant kan jo kyse selv den fredeligeste Hest, og antagelig er Hesten derved bleven lidt løbsk.

Et Øjeblik efter laa i hvert Fald Lars Nielsen i Vejgrøften og konen midt paa Vejen, uden at hun senere var i Stand til ret at gjøre Rede for, hvorledes det hele var gaaet til. Hun fik sig imidlertid rejst, og fik meddelt det skete til Parcelist Ole Knudsen, Rislev, der bor tæt ved Ulykkestedet. Han kom hurtigt ud, og paa Stedet var da endvidere kommet til Stede en Familie af Lars Nielsen, Kr. Nielsen, Reinstrup, der havde kjørt bag efter L.N., og en Mand fra Naaby, der havde kjørt foran Lars Nielsen, der for hvem det nær kunde være gaaet uheldigt nok ogsaa, da Lars Nielsens Hest begyndte at løbe og derved kyste hans Hest; Agestolen vippede ned for ham i Vognen, men Kusken beholdt dog Overtaget over Hesten.

Paa Ulykkestedet fandt man Lars Nielsen omtrent som død, Blodet gik ud af hans Mund og Næse, og han var ude af Stand til at tale. En Vogn kom hurtigt af Sted efter Læge, men alt Haab var ude; Lars Nielsen udaandede kort efter, at Ulykken var sket.

Niels Pedersens Hustru havde faaet sin venstre Arm brækket og blev kjørt til Amtssygehuset i Nestved.

Vognen laa midt paa Vejen, vendende sine 4 Hjul i Vejret; den var bleven en del ramponeret og blev foreløbig sat ind hos Ole Knudsen. Hesten, der var sluppet fuldstændig løs fra Vognen, stod ved Ringstedvejen og saa sig omkring; imidlertid begyndte den at spasere op imod Stenskoven, blev fangen og bragt ind hos Gd. Lars Albrechtsen i Bredsløse.

Hos Ole Knudsen, hvoe Liget laa kom Tid efter anden forskelige af den afdødes paarørende, saaledes en i Nestved boende Datter af ham og hendes mand. At der var stor Sorg over den ulykkelige Begivenhed, behøver vi jo ikke at tilføje.

Lars Nielsen var gift med Maren Sophie Elisabeth Nielsdatter,

(Elisabeth var datter af Pramkarl Niels Pedersen, og unden tvivl opkaldt efter Lisbeth Davidsdatter)

 

Besøgende

Vi har 7 gæster og ingen medlemmer online