Kirsten og Johs. Nielsen

Marcus Jørgensen, sodavandsfabrikant

  

 

 

Marcus Jørgensen

Sodavandsfabrikant / el. Mineralvands fabrikant i Fredericia,

Frederiks Kilden i Dalegade grundlagt i 1876, nedlagt i 1918

I fotoalbummet hos Else og Ejner Nielsen Røjleskov, er der billeder fra Fredericia. På et af billederne står der skrevet Marcus Jørgensen, der er også billeder af børn, og 2 billeder af et par unge drenge, og billeder af en meget køn ung dame Maren Jørgensen, navnet står ved billedet, alle taget af en fotograf i Fredericia.

Spørgsmålet var nu hvorfor er disse billeder i albummet i Røjle Skov, et det familie?

Efter et par dage og mange timer senere:

Marcus Jørgensen er født den 2. juni 1843, hans far var Jørgen Jensen ,Husmand og væver i Vejlby, moderen Else Marcusdatter.

I folketælling 1845:

Jørgen Jensen                                                                51                Gift                                                  væver                do [Veilbye]

Else Markussen                                                              36             Gift                                                  hans kone        do [Veilbye]

Markus Jørgensen                                                            2              Ugift                                                deres børn       do [Veilbye]

Christine M. Jørgensen                                                     1             Ugift                                                deres børn       do [Veilbye]

Moderen død den 8. august 1849.

I 1850 er faderen Jørgen Jensen 56 år ”Fattigvæsnet her i Sognet ”nu hos Lars Nielsen i Vejlby Skov.

Sammen med sin datter Kirstine Marie Jørgensen 5 År Plejedatter

Marcus Jørgensen 6 År ”Plejesøn” hos Niels Hansen i Vejlby.

Da Marcus bliver konfirmeret den 4. oktober 1857 bor han stadig hos Jørgen Jensen i Røjle Skov.

(Kundskab/G og Opførsel/Mg).

Folketælling 1860: Odense, Vends, Vejlby, Røile Taarup, Røile Skov - gaard

Peder Christensen                    56 aar                 Gift                     gaardeier. huusfader Asperup, Odense Amt

Ane Sørensdatter                      39 aar                 Gift                     hans kone                                     Her i Sognet

Markus Jørgensen                     17 aar                 Ugift                   pleiesøn                                         Her i Sognet

 

Folketælling 1860: Odense, Vends, Vejlby, Røile Taarup, Storskov – gaard

Jørgen Sørensen 69 aar Enkemand gaardeier. huusfader Her i Sognet

Hans Mathias Jørgensen 27 aar Ugift hans barn Her i Sognet

Ane Jørgensen 31 aar Ugift hans barn Her i Sognet

Maren Jørgensen 22 aar Ugift hans barn Her i Sognet

Karen Marie Jørgensen 10 aar Ugift pleiedatter Her i Sognet.

Maren Jørgensen er den yngste datter af Jørgen Sørensen og Maren Thomasdatter, og Oldefar Knud Jørgensens lille søster.

Her var så forbindelsen.

Markus Jørgensen og Maren Jørgensen kender jo hinanden, han er 17 År og hun er 22 År, og der går nogle år før de bliver gift.

Maren Jørgensen:

Iflg. Afgangsliste, 1847 - 1865, Vejlby, Vends, Odense. opslag nr. 74.

Maren Jørgensen 30/ 3 62. Fra Røile, til Almind.

Tilgangsliste:

1857 - 1875, Almind, Brusk. Vejle. Opslag nr. 15.

16/4 1862. Maren Jørgensen, 25,

Afgangsliste:

1857 - 1875, Almind, Brusk, Vejle,. Opslag nr. 73.

nr. 41. Maren Jørgensen, 30 Aar. Kolding.

Ægteskab:

1858 – 1875. Fredericia Michaelis, Opslag . nr. 160.

1868.

Nr. 22. Ungkarl Marcus Jørgensen i Veilby Sogn, Født 2de juni 1843

Vac. 7de juli 1844 - Conf. 4de Octbr. 1857.

Pigen Maren Jørgensen i Fredericia, er født 7de januar 1839, (født i Vejlby)

Vac. 7. nov. 1839. Conf. 1853.

Forlovere: Jockum Jepsen, Søren Pedersen, Vielsesdagen 7de Novbr. 1868.

Børn:

Jørgen Peter Jørgensen, Født den 10. november og Dør den 17. december 1872, Tæring.

 

 

Hans Anton Jørgensen, Født den 30. september 1872.

 

 

 

 

 

Iflg.

1870 - 1888, Trinitatis, Fredericia. Opslag nr. 103.

1874.

Død, 2. Septbr. Begr. 7. Septbr. 1874.

 

 

 

 

Maren Jørgensen f. Jørgensen. gift.

Arbejdsmand Markus Jørgensens Hustru i Fredericia. 35 Aar. Tæring.

Ægteskab:

1822 - 1888, Vejlby. Opslag nr. 83.

1875. Nr. 12

Enkemand Huusejer Marcus Jørgensen af Fredericia, 32 Aar. II Ægteskab.

Emma Jørgensen af Munttgrd. 28 Aar.

Forlovere: Sognefoged Niels Jørgensen Munttgrd.

Knud Jørgensen Rle. Mose.*

Vielsesdagen 7. Novbr..

  • Knud Jørgensen (oldefar) var storebror til Maren, Marcus afdøde kone.

Børn af Dette ægteskab:

Jørgen Peter Jørgensen, Født den 9. januar 1878. Fredericia, Trinitatis Sogn.

 

 

 

 

Maren Jørgensen, Født den 13. August 1881. F

Fredericia, Trinitatis Sogn.

 

 

 

 

 

Folketælling 1880: Fredericia Dalegade 40.

1. sal.

Marcus Jørgensen, M. 36, Født i Vejlby, Arbejdsmand

Emma Jørgensen f. Jørgensen. K. 33 ? Hans kone

Hans Anton Jørgensen, M, 7. Barn. Fredericia, Deres børn

Jørgen Peder Jørgensen, M, 2, Barn. do.

Folketælling 1890. Dalegade Matr. nr. 618 Gade nr. 40.

Ejerens Navn: Markus Jørgensen.

Kvisten:

Marcus Jørgensen, M, 47. Vejlby Sogn, Husfader, Mineralvandsfabrikant

Emma Jørgensen, K 43. Mo? Sogn Falster, Husmoder

Hans Anton Jørgensen, K, 13. Fredericia. Kusk.

Jørgen Peter Jørgensen, M, 12. do.

Maren Jørgensen, K. 8. do,

Folketælling 1801. Dalegade Matr. nt. 618 Gade nr. 40.

Stue 2.

Hans Anton Jørgensen, M, 30/9 1872, G, Fredericia, Husfader, Mineralvandskusk.

Bertha Jørgensen, K, 27/12 1871, Vejlby,? Fredericia, 1898.

Karl Emil Jørgensen, M, 9/12 1900, Fredericia.

1. Sal.

Markus Jørgensen, M, 2/6 1843. G, Vejlby, 1868*, Vejlby Middelfart, Mineralvandsfabrikant. 1875 Gift 2 gange.

Emma Jørgensen, K, 7/1 1878, G, Volse Falster, 1875, Husmoder

Jørgen Peter Jørgensen, M, 9/1 1878, U, Fredericia. Mineralvands arbejder. barn.

Maren Jørgensen, K, 12/5 1882. U, Fredericia. Barn..

Folketælling 1906. Fredericia, Dalegade nr. 40.

Ejerens navn: Mineralvandsfabrikant, Markus Jørgensen.

Forhus, 1. Sal.

Marcus Jørgensen, M, 2, juni 1843. G. Husfader, Sodavandsfabrikant, Fredens kilde

Emma Jørgensen, K, 7. jan 1847. G. Husmoder.

Forhus St. th.

Jørgen Peder Jørgensen, M, 9/1 1878, G, Husfader. Fabriksarbejder.

Elisabeth Frederike Jørgensen, K, 6/11 1880, G, Husmoder.

Forhus til V.

Hans Anton Jørgensen, M, 30/9 1872. G. Husfader. Sodavands kusk.

Bertha Jørgensen, K, 27 /12 1871, G, Husmoder.

Søn, Carl Emil Jørgensen, M, 7711 1900, U, Barn.

- Arnold Marcus Jørgensen, M, 21/2 1903, U, Barn.

Datter, Martha Lovise Jørgensen, K, 22/6 1905. U. Barn.

Folketælling 1911. Fredericia, Dalegade nr. 40.

Opslag nr. 58.

Forhus, Hans Anton Jørgensen, M, 30/9 1872, Fredericia. Ølkusk.

Bertha Jørgensen, K. 27/12 1871. Vejlby, Husmoder.

Carl Emil Jørgensen, M, 7/11 1900, Fredericia.

Arnold Markus Jørgensen, M, 21/2 1903. -

Martha Louise Jørgensen, K, 22/6 1905.-

Peter Antonius Jørgensen, M, 14/12 1907. -

Dito. Jørgen Peter Jørgensen, M, 9/1 1878, Fredericia - Sodavandsmester, Fredens Kilde

Elisabeth Frederikke - K, 6/11 1880, København.

  1. Sal. Marcus Jørgensen, M, 2/6 1843, Vejlby, Fyn. Forhenværende Sodavands fabrikant.

Emma Jørgensen, K, 7/1 1847. Falster.

1908 - 1917, Fredericia, Trinitatis Sogn, Opslag nr. 242.

Død.

1914, 15. marts Fredericia, Trinitatis Sogn. Begr. 22. marts. Emma Jørgensen, født Jørgensen

Mineralvandsfabrikant Markus Jørgensens Hustru Dalegade 44, i Fredericia, Født i Vålse paa Falster, Datter af Skovfoged Jørgen Jørgensen og Hustru, Sidste fælles Bopæl, Fredericia.

67 Aar.

Dødsaarsag: Cancer i ventrikels, iflg, Overlæge Skot-Hansen, Skifteretsattest af 16. marts 1914

Folketælling 1916. Fredericia Dalegade 40.

Forhus St. til Hj.

Jørgen Peter Jørgensen, M, 9/1 1878, Fredericia - Sodavandsmester, Fredens Kilde

Elisabeth Frederikke - K, 6/11 1880, København.

Forhus, St til vs.

Hans Anton Jørgensen, M, 30/9 1872, Fredericia. Ølkusk. Ceres depotet.

Bertha Wilhelmine Elin Jørgensen, K. 27/12 1871. Vejlby, Husmoder.

Carl Emil Jørgensen, M, 7/11 1900, Fredericia. Smedelærling, Brd. Møller

Arnold Markus Jørgensen, M, 21/2 1903. - Indsæber Barber Th. Møller

Martha Louise Jørgensen, K, 22/6 1905.-

Peter Antonius Jørgensen, M, 14/12 1907. -

Knud Henrik Jørgensen, M, 13/12 1912.

1ste Sal. Marcus Jørgensen, M, 2/6 1843. E. Husfader Fhv. Sodavands fabrikant (Enkemand)

1908 - 1917, Fredericia. Opslag nr. 144.

Død

1917, den 16. februar Fredericia, Trinitatis Sogn, Begr. 21. februar.

Markus Jørgensen, Enkemand.

forh. Mineralvands fabrikant, Dalgade 44, Fredericia. Født i Vejlby Sogn Fyn, Forældrene kendes ikke,

Gift med Emma f. Jørgensen, Sidste fælles Bopæl Dalegade 44, Fredericia.

73 Aar.

Død af: Bronk?

Læge Liebe. Skifteretsattest af 17. februar 1917.

Folketælling 1921. Fredericia Dalegade 40/44

Forhus, Hans Anton Jørgensen, M, 30/9 1872, Kusk. P. Boelts Tek? kemi. Fabrik

Bertha Jørgensen, K. 27/12 1871. Vejlby, Husmoder.

Arnold Markus Jørgensen, M, 21/2 1903. - C. Loehrs Fabrik

Martha Louise Jørgensen, K, 22/6 1905.-

Peter Antonius Jørgensen, M, 14/12 1907. -

Tillægsliste Peder Bangsvej 26. København

Carl Emil Jørgensen, M, 7/11 1900, Fredericia

Folketælling 1925. Dalegade nr. 44. Ejerens Navn. H. A. Jørgensen.

Stuen:

Jørgensen, Hans Anton, M, 30/9 1872, Født i Fredericia. G, Husfader, Chauffør, Fredericia Dalegade 44.

- Bertha Vilhelmine Elise, K, 27/12 1872, Vejlby. Husmoder.

- Arnold Markus, M, 21/2 1903, Fredericia. Kontorassistent

- Peter Antonius, M, 14/12 1907, - Journalist

-Knud Henrik, M, 12/12 1912. K, -

Folketælling 1930. Dalegade Matr. nr. 618 Gade nr. 44.

Forhus

Hans Anton Jørgensen 30/9 1872, Fredericia, fhv., Chauffør, Arbejdsløs, 1898, 05.0               kr. 1597

Bertha Vilhelmine - 27/12 1872, Vejlby. Rulleforretning

Arnold Markus - 21/2 1903 Fredericia, Lagerforvalter, Vinfirma?, Lerlacj & Søn A7S                    kr. 2019

Peter Antonius - 14/12 1907 - Journalist Fredericia Dagblad                                                      kr. 1708

Knud Henrik -                     13/12 1912 - Malerlærling, Malermester Jepsen & Møller                    kr. 546

Besøgende

Vi har 122 gæster og ingen medlemmer online