Kirsten og Johs. Nielsen

Maarten Petersøn Schier

 

 

 

 

 

Maleriet forestiller David Schiær, Skoleholder i Ollerup, han er søn af Morits Schiær og barnebarn af Maarten Schiær i Barløse.

Maleriet hænger på Reventlow museet på Lolland.,

 

Maartens Forældre:

 Peter Petersøn Schier Født ca. 1644 i Sachsen, kom til Danmark under krigen med Sverige som underofficer i hjælpetropperne, som Grenader (elitesoldat i infanteriet) i Kaptajn Cleists Compagni, der skulle hjælpe Danmark. Hvornår Peter Schier er blevet hvervet til dansk militærtjeneste vides ikke, men det er vel sandsynligt at han i hvert fald er blevet hvervet omkring 1685. Ved Peter Schiers tredie barns dåb 15/8 1700 betegnes han som soldat,

 I Assens købstads skatteregnskab over dem, der har betalt "Kop-, Hest og Studeskat" 1. termin 31/12 1699 og 2. termin 15/2 1700 findes Peter Schier med betegnelsen "Afdanket soldat" anført blandt de fattige, som intet kunne betale. Han må altså være fratrådt militærtjenesten omkring 1700. I 1710 og 1711 betalte han et lille beløb i skat og i 1711 betegnes han som daglønner, efter krigen som linnedvæver i Assens. Senere er han opført blandt de fattige, der intet kunne betale i skat. Han er ingen steder fundet under betegnelsen "væver", men han har haft forbindelse med vævere i Assens. Da Peter Schier således 7/10 1710 solgte sin "iboende Boe og Vaaning", 3 fag, beliggende i Præstegaden "Jens Vefuers Huus vesten op til" har Peter Schier "ombedet" (?) bl.a. sin kære nabo "Laurits Hansen Vefuer" at medunderskrive til vitterlighed ved hussalget.

Peter blev gift med Ane Marie Hansdatter Schmidt. hun dør den 10. juli 1728 i Assens sogn og blev begravet den 16 Jul. 1728 i Assens kirke. Kilde: Reventlow.

I Assens er der ikke i denne periode opført Ægteskaber, derfor er det ikke lykkedes at finde ud af hvornår de er blevet gift, så vi kender ikke til Ane Marie Hansdatter Schmidts familie.

Peter Petersen Schier og Ane Maries Børn:

Onsdagen den 6. juli 1698 blev deres første barn døbt i Assens Kirke. Frembåren af Kirsten Lauritsdatter. Og kaldet Peter.

1700. Søndag den 15. august bliver Morits døbt, og det er Daniel Jenssøns hustru der bar barnet.

I 1704 bliver Bertel døbt søndag den 10. august og det er Maren Hansdatter Mortensøns hustru der bar barnet frem til dåben,

Alle tre drenge dør inden for få dage, den 29. maj bliver ”Peter Skiers tvende børn” begravet, og igen den 12. juni bliver Peder Skier barn Begravet. I kirkebogen på denne side bliver fra den 18. maj – 20. august 1705 begravet 25 børn. Der er ingen kommentar skrevet af præsten, hvad børnene er døde af?

1707. Søndag den 25. september bliver Peter Schiers søn, Maarten døbt i Assens kirke og barnet blev båret af Skomager Andreas Olufsøns hustru. Som faddere står Laurids Storm, skomager svend, Søren Jacobsen Fugl, Johan Andersøn, Helle? og Marchus Madssøns hustru.

Iflg. Assens Latinskoles Regnskabsbog for 1705 – 1741.

Maarten kommer i Assens latinskole, og i årene 1721, 1722 og 1723 får han et stipendium fra Brah, på 4 Rdl og 1 Sk. I 1723 bliver han tildelt ekstra, 2. Class. 1 Rdl.

Brahes Stipendium, udbetalt 15. december i årene 1725, 1725 og 1726.

I årene 1724, 1725,1726, 1727 og 1728, Degne pensioner fra Assens Latinskole, forfalden i samme år marts.

Sønderbye, Morten Skier, 4 Rdl og 2.

 Student fra Assens Latinskole i 1725. herefter bliver han degn i Sønderby og derefter i Barløse sogn. Måske har han været ”Løbedegn i begge sogne”.

Fra 1739 skulle degnene også holde degneskole for sognets børn og lære dem at læse. Hvis børnene skulle lære at regne og skrive, måtte forældrene betale ekstra. Degnen skulle også forestå sangen i kirken, når der blev holdt gudstjeneste. Om aftenen og om morgenen skulle degnen ringe bede- og fredsklokken.

Det er nok i Sønderby Morten møder sin Agnete Hansdatter af Bukkerup (Bucherup).

Agnete er vokset op på en meget velhavende gård, forældrene Hans Nielsen og Anna Huusfeldt har foruden Agnete, en ældre søster Else Christine (opkaldt efter sin farmor), to ældre brødre Henrich (Henrich opkaldt efter sin morfar Quartersmester Henrich Huusfeldt) og Niels Huusfeldt (Niels opkaldt efter sin farfar Niels Hansen) Agnete er nok opkaldt efter sin mormor. (uden jeg har beviser for det.)

Onsdag den 18. april 1731 bliver Maarten Pedersen Schier og Pigen Agnete Hansdatter ”Trolovet” og den 20. juni bliver de gift (Copuleret) i Barløse kirke.

Den 9. juni 1731. underskriver Greven af Brahesborg Christian Rantzau, Fæste protokollen i København, at Degnen Morten Schier i Barløse hermed har tilladelse til at bygge et hus på Barløsegaards grund, på den plads som svarer til 2te land mellem den Barløsegaard og Peder Madsens gaard. Opført og bygget på hans egen bekostning, som han maa bruge og besidde som sit, og så bruge, deraf aarlig til mig 1ste maj betaler som landgilde og lodning i afgift 2 rdl.

På samme conditioner og i mod samme aarlig afgift maa og hans kone besidde samme hus. Degnen Morten Schier og jeg allernådigst at forholde og sig efter hans Kongl. Maistats allernådigste Lov og Ret.

(kort gengivelse).

 

Morten og Agnetes børn:

Anne Marie bliver døbt i Barløse kirke søndag den 3.august 1732, Frembåren af Præstekonen, Barnet er opkaldt efter sin farmor, og bliver gift første gang med Jens Andersen, anden gang med Jens Nielsen, der er 10 børn i ægteskabet. Hun døde i Blangstrup Sogn 1767.

Hans bliver døbt søndag den 22. august 1734, båren af Lotte Sophie, og opkaldt efter sin morfar. Hans bliver gift i Vor Frue Kirke, Odense med Anne Cathrine Eyersdatter, og døde i Bellinge.

Peter opkaldt efter sin farfar bliver døbt søndag den 1. november 1736, og dør kun tre år efter i 1739.

1738. D. Domin: 9. Trin.  (3. august) Blef Degnen Morten Scheirs barn fremstillet i kirken, som tilform var hjemmedøbt og kaldet Christina Juliane min hustru (præstens) bar det frem. Faddere: var Hans Nielsen (opkaldt efter sin morfar) i Bucherup, Niels Hansen af Assens- Peder Schylte og Peder Rasmussen i M? Hans For? Hustru og Hans Olufsøn i Kavslunde.  Hun bliver gift med Lars Rasmussen, og dør i Barløse 1782.

Peter Philip bliver døbt i Barløse kirke den 2. oktober 1740, båren af Præstens kone. Dør i 1741.

Anna Medea døbt Sct. Michaels dag / Lørdag, 29. september 1742, Båren af Jomfru Vedege på Brahesborg, Hun dør kun 5 år gammel i 1747.

1745. Morits er døbt den 1. søndag i fasten / 6. søndag efter Påske 30. maj. Gmd. Henning Plesners hustru i Søllested bar det frem. Blev gift med Karen Christensen.

Morits Mortensen Schier Degn og Skoleholder i Nr. Åby 1768, og i Sandager i 1776,

Medhjælp hos faderen i Barløse, derefter var han Degn og Skoleholder i Gamtofte i ca. 51 år fra 1776 til 1829. bliver begravet 12. marts 1830, 85 År gl.

Anna Medea Mortensdatter Schier (Denne datter er familiens ane).

Døbt: 2.jul. 1747, Barløse kirke Opslag nr. 110

D. Domin: 3.trinit. Blef Degnens barn fremstillet i kirchen, som tilform for svagheds skyld var hjemmedøbt og kaldet Anna Medea. Sr. Mandrup Tuxens hustrue, da Cappelan til Christianshafns Kirche, som var at besøge os, holt det frem. Faddere vare Hans Christian Molmarchs? hustrue, Maren Klints, Lacopidans paa ...?.. Mons. Henning paa Barløsegaard, en tienestekarl fra Kiøbenhafn ved nafm Tønnis. Anna Medea bliver gift med Søren Andersen der er gårdmand i Barløse, der er 11 børn i ægteskabet, (bl.a. Morten der er tiptipoldefar der er opkaldt efter sin morfar) - hun dør i 1828.

Den 3. august 1749 bliver Pieter døbt og båren af Præstens Søster, han døde få år efter den 13. januar 1751.

Jørgen Philip Schier Døbt 11 Jun. 1753, Barløse kirke, Død: 2 Mar. 1782, på skibet "Prinsesse Charlotta Amalie" i en alder af 28 år. Død af gul feber.

Hinrik blev døbt i Barløse Kirke den 23. februar 1755, og dør 2 år efter den 18. marts 1757.

(opkaldt efter sin morbror, og oldefar)

Den 19. maj 1779, bliver Maarten Petersen Schier Degn til Barløse menighed begravet i en alder af 72 År. Iflg. Kirkebogen: i embedet 51 år og i ægteskab 48 år.

Mortens hustru, Agnete bliver begravet på Barløse Kirkegård den 6. juni 1787 efter at have boet i sognet i 56 år og have født 11 børn.

Der er skifte efter dem begge.

 

Besøgende

Vi har 8 gæster og ingen medlemmer online