Kirsten og Johs. Nielsen

Guldbryllup & Begravelse

 

Middelfart Avis 15. oktober 1947

 

 Guldbryllup paa Strib.

 

I morgen kan Karl Nielsen og 

Hustru, Havnegade 23, Strib fejre

deres Guldbryllup.

De boede først på Skrillinge Mark

i 37 Aar, men har i nu godt en halv

snes Aar boet i Strib. I sin tid var

Nielsen i en periode Medlem af

Kauslunde Sogneraad, og han har

altid omfattet offentligt Liv med

stor interesse. 

I Ægteskabet er der seks børn, der

alle er gift og sidder i gode Kaar, en

er Gaardejer ved Ribe, en er

Tømrermester i Gørding, en

er Tømrer i Middelfart, en 

Vaskeriejer i Strib, en 

Trikotagehandler i Skelskør, og en

Datter er gift med Statshusmand

M. Jørgensen, Billeshave Mark.

Børneflokken er vokset op i et

ualmindeligt godt Hjem og de

samles alle i Morgen for at fejre

deres Forældre.

Øvrigt har Guldbrudgommen fem

søskende, der alle lever og også

deltager i Guldbryllupsfesten.

 

 

 

 Lidt sjovt, jeg har også fundet de sange, der blev sunget.

 

 

 

 

 

                                   

Begravelse, Middelfart Avis.

 

 

 Pludselig Dødsfald.                                        Ægtefæller døde med 

                                                                                                   nøjagtig et Aars Mellemrum.   

Tidligere Gaardejer paa Skrillinge                       To dage før sin 81 Aars Fødselsdag           

Mark, Carl. Chr. Nielsen, nu Strib,                       er Fru Marie Nielsen, Skolevej 6 i

er pludselig afgaaet ved døden.                          Strib, i Gaar afgaaet ved Døden.

Den 79aarige Mand var ganske                           Fru Nielsen, som ellers til det

rask, men da han i Gaa var et                             sidste var aandsfrisk, har gennem

Ærinde inde hos Sygeplejerske Frk.                     mange Aar været plaget af en slem

Koch, faldt han om, ramt af et                            Gigtlidelse, men ellers fejlede hun

Hjerteslag og var død med det                            intet. I gaar var det netop et Aar

samme.                                                              siden, hendes Mand døde, og den

Carl Chr. Nielsen, var født i den lille                    13. Oktober skulde ogsaa blive

gamle Gaard paa Skrillinge Mark                         hendes Dødsdag. En

og levede her det meste af sin Tid, indtil              Hjerneblødning medførte meget

han solgte den til Grd. Laier                                 hurtig Bevidstløshed, og hun

og flyttede til Strib. Han havde i en                      sov stille ind i Døden.

Periode Sæde i Kauslunde                                   I omkring 35 Aaar drev Carl Chr.

Sogneraad, men levede ellers                               Nielsen og Maren Nielsen deres

tilbagetrukket. Han efterlader sig                         lille Gaard i Russelbæk, hvor de

Hustru, med hvem han fornylig                            endnu vil mindes med Respekt af

fejrede Guldbryllup, men som for                         mange. Da de i 1933 lagde op, 

Tiden er syg, og 5 sønner og en                           flyttede de til Strib, Carl

datter.                                                                Nielsen altsaa døde for et Aar    

Af sønnerne er Tømrere, en                                 siden, Maren Nielsen fik saa

Gaardejer ved Gredstedbro, og                            Ophold hos Datteren, Fru Martha 

em Lærer i Skelskør, og en                                  Jørgensen, Skolevej, hvor hun det 

Fabriksarbejder i Middelfart,                                 sidste nød god pleje.

medens Datteren er Enke efter

afd. Statshusmand Mar.

Jørgensen, Billeshave.

 

 

Besøgende

Vi har 104 gæster og ingen medlemmer online