Kirsten og Johs. Nielsen

Casper Dreyer, parykmagersvend.

 

Født 28. april 1761 i Risør, Aust. Agder, NoCrge.

Død:

 

Adresseavisen

Fredagen d. 6. maj 1785.

Ulykkelige Hændelser: I løverdags Har Mandsperson skaaren Halsen af sig i et Huus mellem V ester – og Nørreport.

Forseglingsprotokol 1783 – 85, Side 825:

Anno 1785 d. 7. Maj indfandt Skiftecommissionen sig ved Fuldmægtig Andersen med Betienten Lars Lund hos Parykmager Samuel Mathiesen i Anthonistræde nr. 320 ifølge Underfoged Grønlunds Anmeldelse og Begæring for at foretage Annotation og Registrering over, hvad Parykmagersvend Casper Dreyer, som har skåren Struben over på sig og deraf var død, hos sin Husbonde, bemeldte Parykmager Mathiesen måtte have efterladt, hvor den fornævnte Mathiesen tilkendegav, at den afdøde intet hos ham havde efterladt uden en gammel skjorte og et par Strømper, som af Betienten Lund vurderet for 1 RD. Og 8 Sk.

Videre tilkendegav Mathiesen, at Dreyer intet hos ham havde til gode, men derimod er ham skyldig 4 Rd. 8 Sk. Oppebåren Penge for Accomodation. Derefter forføjede Retten sig Ifølge Underfogedens Anvisning til den afdødes Fader, Postmester Dreyer, Øxesmed Lundbergs tilhørende Huus nr. 289 ved Nørre vold, hvor da bemeldte Postmester anviste følgende, som hans afdøde Søn hos ham efterladt og blev vurderet således:1gl. Kjole – 1 Vest og et Par Bukser – 1 Skjorte = 4 Rd. Videre deklarerede den afdødes Fader ikke at vide den afdødes tilhørende, dog formente han, at der hos hans Mester Parykmager Mathiesen måtte være en Kuffert, ligesom han også ved at hans afd. Søn har haft et Sølvlommeur, Tvende røde Kjoler, 1 hvid Klædning, et par Plysses Bukser med mere, men om disse var i Kufferten eller hvor de findes, vidste han ikke. Således beror det til videre, dog erindrer Postm. Dreyer at Mathiesen straks efter Dødsfoldes sendte ham Nøglerne til Kufferten, hvilke han nu afleverede, og blev de tagen i Rettens Forvaring.

Andersen

10. maj indfinder Retten sig igen hos Mathiesen for at ”vurdere Tingene i Kufferten, ” Som var bleven forglemt d. 7. maj.

Den Indeholdt foruden de omtalte klædnings stykker, 2 par gl. silkestrømper, en broderet silkevest, en hat 3 gl. bøger og hans lærebrev som svend.

Under forretningen mødte parykmager svend Lohmann, Han sagde, at den afdøde formodentlig havde pantsat sit Sølv ur til den Jøde i Læderstræde, men hvor meget derpå var lånt, vidste han ikke, ligesom han heller ikke vidste Jødens navn eller husnummer, men lovede derom at skaffe efterretning.

Besøgende

Vi har 95 gæster og ingen medlemmer online