Kirsten og Johs. Nielsen

Anne Marie Mortensdatter


Tip oldemor / eller Tiptip oldemor

Ane Marie Mortensdatter.

      

Billedet af Ane Marie Mortensdatter er fra foto albummet lånt hos Else & Ejner Nielsen Røjle Skov, der hvor billedet sidder, er der skrevet hendes navn. Hun dør i 1882, så billedet er fra ca. 1875 – 1882.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ane Marie Mortensdatter er født en dejlig forårsdag, søndag den 13. april 1806, og døbt i Barløse kirke 2 Pinsedag, 26. maj 1806. Hendes forældre er Gårdmand Morten Sørensen og Karen Jørgensen i Barløse. Morten havde været gift første gang i 1798 med Else Rasmusdatter, og året efter får de en datter Anna, fire uger efter dør Else kun 28 år gammel, Anna kommer i pleje hos sin moster Berthe og hendes mand Enevold Jørgensen, og vokser op hos dem. Anna bliver senere gift med Lars Jørgensen og de overtager pleje forældrenes gård.

Morten Sørensen bliver gift igen den 5. august 1799, med Karen Jørgensdatter.

Da Ane Marie bliver født har hun tre yngre søskende. Foruden hendes halvsøster Anna, er der Else født i 1800, der nok er opkaldt efter Mortens første kone. Så er der Søren, der er født i 1801 og er opkaldt efter sin farfar Gårdmand Søren Andersen, der døde nogle år før i 1796. Maren der er født i 1803 og er opkaldt efter sin mormor. Senere kom Anna Kirstine til i 1808.

 

Ane Marie bliver konfirmeret i Barløse kirke første søndag efter Påske, 9. april 1820 og præsten har skrevet, at såvel i kundskab og opførsel får Ane Marie karateren, Meget god, og at hun er vac. af P. Jørgensen mod kopper.

Den 1. november 1833 bliver Ungkarl Lars Larsen, der er født i Gamtofte og Pigen Ane Marie Mortensdatter af Barløse gift i Kirken og som Forlovere er deres fædre Gårdmand Lars Larsen og Morten Sørensen.

Børn i Ane Marie Mortensdatter og Lars Larsens ægteskab:

Det første barn kommer lidt før brylluppet, Maren der er opkaldt efter sin farmor, hun bliver født den 7. september 1832, barnefader er Lars Larsen der tjener hos Købmand Buhl i Odense. Barnet døde et par år efter og blev begravet den 26. december 1834, anden juledag.

I 1834 bliver Karen født i Efteråret og døbt samme dag som hendes storesøster bliver begravet, anden Juledag, 26. december 1834. Karen er opkaldt efter sin mormor.

(Karen Larsdatter bliver gift med Lars Rasmussen, Dybkjær, Vejlby)

Maren Larsdatter bliver født den 22. juni 1837, og sikkert opkaldt efter sin afdøde søster og sin farmor. (Maren Larsdatter bliver gift med Hans Hansen Kustrup, Vejlby)

Christiane Larsdatter er født i september 1840, og opkaldt efter fars søster, og det er også hende der holder barnet ved dåben. Ved siden af står Rasmus Larsens hustru Ane Jørgensdatter, Rasmus er en bror til Lars. (Christiane Larsdatter, Tipoldemor gift med Knud Jørgensen Røjle.)

Anne Maries far og mor, Morten Sørensen og Karen Jørgensdatter har den 6. november 1836 oprette en Aftægtskontrakt med deres ældste søn Søren, han overtager fæstet og lover at overholde aftale. Da faderen dør i november 1843 er det også Morten der står hos Baag Herredsfoged og henviser til Aftægtskontrakten hvor der står at seng og dyner nu er hans. Det bliver underskrevet med Søren Mortensen (med ført pen)

Om Barløse Sogn:

Folketingsmand I.C.A. Carlsen-Skiødt har i Årbog for Odense og Assens Amter 1925 fortalt 

”Historiske Oplysninger om Barløse Sogn.”

http://www.histfyn.dk/PDF/1925/historiske%20oplysninger%20om%20barl%C3%B8se.pdf

Side 3.

Hvad Befolkningstallet angaar, maa Barløse Sogn regnes til de mindre. Ved Folketællingen 1801 var der 539 Indbyggere. Daværende Sognepræst Maaløe skriver herom:.. I Februar Maaned 1801 blev en Folketælling iflg. Forordningen af 28. november1800 optaget her i Sognet, og der befandtes her at være efter den allerstørste Nøjagtighed, 85 Familier med 539 Personer. Barløse

309; Kaslund og Myllerup 137; Bæring og Torup 93 Personer”. Ved Tællingen 1850 var der 675; 1901. 855 og 1921. 878 Personer. Der er nu, 1921. 188 Gaarde og Huse med 224 Tdr. Hart~

korn. Arealet er 1674 ha.

Flytter fra Barløse til Vejlby Sogn.

Den 24. april 1842 er Husmand Lars Larsen og hans hustru Ane Marie Mortensdatter hos præsten i Barløse for at melde ”Afgang fra Sognet” til Vejlby og samme dag melder de sig hos præsten i Vejlby ”Tilgang til Sognet” fra Barløse.

De har alle tre Børn med, Karen, Maren og Christiane.

Vi kan nu følge dem i

Folketællingen 1845.

Vejlby, Brogaarde, et boelsted.

Lars Larsen, 42, Gift, Boelsmand, Født i Gamtofte, Odense Amt.

Ane Marie Mortensdatter, 38, Gift, hans kone, Født i Barløse -.

Karen Larsen, 11, Ugift, deres barn, do.

Maren Larsen, 8, Ugift, deres barn, do.

Christiane Larsen, 5, Ugift, deres barn. Do.

Folketælling 1850.

Odense, Vends, Veilby Bye, En Gaard.

Lars Larsen 47 Gift Gaardmand, Huusfader Gamtofte S., Od. A.

Ane Marie Mortensen 44 Gift hans Kone Barløse S., Od. A.

Karen Larsen 16 Ugift deres Børn Barløse S., Od. A.

Maren Larsen 13 Ugift deres Børn Barløse S., Od. A.

Christiane Larsen 10 Ugift deres Børn Barløse S., Od. A.

Folketælling 1855.

Vejlby, Vends, Odense. En Gaard.

                        Lars Larsen, 52, Gift, Gamtofte, Gaardmand

Ane Marie Mortensen, 49, Gift, Barløse, Kone.

Christiane Larsen, 15, Ugift, Barløse, Datter.

Den 7. juni 1856 bliver Karen Larsdatter gift i Vejlby Kirke med Lars Rasmussen.

Folketælling 1860.

Vejlby, Vejlby By, Gaard

Lars Larsen 57 aar Gift gmd. født i Barløse S., Odense Amt

 Ane Marie Mortensen 55 aar Gift kone Barløse S., Odense Amt

 Maren Larsen 23 aar Ugift datter Barløse S., Odense Amt

Den 2. april 1862 bliver Maren Larsdatter gift med Hans Hansen, Maren føder en pige Ane Marie den 12. august 1865, barnet dør den 30. oktober 1865, og moderen dør den 7. november 1865. Hans Hansen bliver gift igen året efter med Karen Rasmussen fra Staurby den 26. maj 1866.

Hans Hansen deltog i krigen 1864.

 Den 30. januar 1869 bliver Christiane og Knud Jørgensen gift i Vejlby Kirke.

Folketælling 1870.

                      Veilby Skov, Opslag nr. 116.

                      En Gaard. Korsbjerg vej 24.

  (nr. 71) Lars Larsen M,66 Aar Gift Gamtofte Sogn, Odense Amt huusfader gaardbruger

 ( nr. 72) Ane Marie Mortensdatter K, 64 Aar Gift Barløse S., Odense Amt, huusmoder

 ( nr. 73) Ane Lorentsen, K, 17, U, Vejlby, Tjenestepige.

Folketælling 1880.

Vejlby, Vejlby Skov et hus 87

Lars Rasmussen 49 Gift Husfader, Gaardejer Veilby Sogn, Odense Amt

Karen Rasmussen født Larsen 45 Gift Hans Hustru Barløse Sogn, Odense Amt (Deres Datter)

Ane Marie Nielsine Larsen 15 Ugift Deres Barn Veilby Sogn, Odense Amt

Niels Larsen 6 Ugift Deres Barn Veilby Sogn, Odense Amt

Anders Jørgen Larsen 9 Ugift Deres Barn Veilby Sogn, Odense Amt

Jens Hansen Larsen 5 Ugift Deres Barn Veilby Sogn, Odense Amt

Maren Laurentine Larsen 4 Ugift Deres Barn Veilby Sogn, Odense Amt

Lars Larsen 77 Gift Husfaderens Svigerfader, der forsørges af ham. Midlertidig fraværende Barløse Sogn, Odense Amt*

Ane Marie Larsen født Mortensdatter 75 Gift Husfaderens Svigermoder, der af ham forsørges Barløse Sogn, Odense Amt

*Opslag nr. 33. Tillægsliste B.

- for de af Stedernes Beboere, der midlertidig ere fraværende fra Sognet.

Gaardmd. Lars Larsen, M, 77, gift, Lutheraner, Født i Barløse Baag Her.

Husfaderen Svigersøn, Der forsørger ham.

Kjøbenhavn Kommunehospital

Lars Larsen Aftægtsmand på Dybkjær, dør den 21. juni og bliver begravet den 26, juni 1880.                Aftægtsmand i Dybkjær, 76 Aar. Død af kræft.

Skifte: Den 22. juni anmeldte Gaardmand Lars Rasmussen, Dybkjær Stedet Vejlby Mark, at hans svigerfader Lars Larsen paa Aftægt hos anmelderen igaar ved døden er afgaaet.

Ane Marie Mortensdatter dør den 12. august og bliver begravet den 17. august 1882, 77 Aar.

 Enke efter Gd. Lars Larsen Dybkjær.

Dør af alderdom.

Skifte: Aar 1882 den 12. august anmeldte Gaardmand af Vejlby Mark Lars

Rasmussen, at hans Svigerfader, Ane Marie Mortensdatter

Enke efter Aftægts gaardmand Lars Larsen, 77 Aar, idag er afgaaet ved

Døden. Afdøde der var paa Aftægt hos Anmelderen, ejede

intet.                          Lars Rasmussen

 

Ved siden af billedet af Ane Marie Mortensdatter er et andet billede, men af samme format, er det hendes mand Lars Larsen?

Fotografen: Jacob Ingertus Hansen Photographi, Assens, Østergade nr. 39, (tæt ved Torvet) anbefales med udførelsen af Photographi i forskellige Størrelser, saavel Visitkort som Cabinetsbilleder og retoucherede Billeder. Ligeledes anbefales Photographi indebrændte paa pibehoveder, Kopper, Cigarbærere.

1866 optaget i Den fotogr. Foren.

Besøgende

Vi har 102 gæster og ingen medlemmer online