Kirsten og Johs. Nielsen

6 børns skæbne i Skælskør i 1909 (2)

 

For 100 år siden døde moderen ofte ved en fødsel, eller kort tid efter. Så stod manden tilbage med en børneflok, som han havde svært ved at klare selv. Han var nød til at arbejde og der var ikke hjælp at få til børnepasning. Dagpleje, vuggestue eller børnehave var ikke ”opfundet” dengang.

 

 

Ofte var manden heller ikke vant til husarbejdet, da det dengang var konens domæne. Tit var det de større børn der måtte tage over og klare de praktiske opgaver i hjemmet. Men hvis børnene var mindreårige, var der ikke megen hjælp at hente!

Det skete for min morfar og mormor i 1909, hvor hun ved fødslen af den yngste, fik brystbetændelse og døde 14 dage efter.

Nu stod han alene med 6 børn, hvoraf den ældste var 10 år og den yngste nyfødt!

Moderen dør i marts 1909, i oktober 1910 søger han kommunen om hjælp til en husholderske, hvilket bliver afslået!

Hvordan han har klaret det i over 1 år med børnene, det ved jeg ikke, måske med familie og venners hjælp?

Det kan åbenbart ikke blive ved med at gå, så derfor prøver han at få hjælp, hvilket altså ikke lykkes.

Hvad kan han så gøre? Ja, han må sætte dem i pleje eller bortadoptere dem!

Karen Marie Eline Hansen og Peder Vilhelm Pedersen, blev gift den 7. november 1899.

Hun var nr. 4 ud af en familie med 6 børn, de boede i Hyllested. Han var fra Ørslev og var den førstefødte af en søskendeflok på 7. Faderen var skrædder.

Allerede den 17. december 1899, hvor de bor i Bøgelunde, får de to nygifte deres førstefødte, en dreng.

I løbet af de næste 10 år får de yderligere 5 børn. De bor nu i Skælskør, og det er ved det sidste barns fødsel, at Karen Marie bliver syg af brystbetændelse og dør.

Nu er Peter Vilhelm alene med de 6 børn!

Carl Christian, født d. 17. december 1899

Anna Elisabeth, født d. 21. maj 1901

Karla Emilie (Kamilla), født d. 30. marts 1903

Laura Hansine, født d. 13. januar 1905

Mary Oline, født d. 1. august 1907

Hans Christian Marius, født d. 14. februar 1909

 

Carl bliver sendt ud at tjene, det var i hvert fald hvad min mor altid fortalte. Hun mente det var på Borreby, men jeg har ikke kunnet finde ham, før end jeg finder ham i Tjæreby i 1914, hvor han tjener hos gårdejer Christian Hansen. Han bliver konfirmeret her den 19. april 1914 i Tjæreby.

Så er der flere år, hvor jeg ikke kan finde ham, men i 1921-23, bor han i Strandgade 19 i Skælskør, hvor han får en datter Erna Marie , med enken Emma Ingeborg Helene Pedersen i 1921 og igen i 1922 får han datteren Rita Grethe. Han bliver gift(borgerlig vielse) med enken d. 21. juli 1923. I 1924 kommer der endnu en datter Emmy Magda, da bor de i Møllestræde 15 i Skælskør.

Hans kone dør i 1925 og han er alene med 3 piger, desuden har hun 3 drenge fra et tidligere ægteskab, hvordan han klarer det ved jeg ikke. Jeg har ikke fundet noget om ham nogen steder.

I 1938 bliver han udlagt som barnefader til Rosa Marie Emalie Hansens søn, da bor han Skovvej 3 i Skælskør. Sønnen (Karl Anker bliver i nogle år anbragt på Boeslunde Børnehjem), da moderen har 4 andre ”uægte” børn!

Så sker det igen, han bliver udlagt som barnefader til hendes datter (Vera)i 1943, da bor han Algade 41, men så bliver parret også gift borgerligt i Eggeslevmagle i 1944.

Da Karl Anker og Vera bliver konfirmeret i henholdsvis 1953 og 1958, bor parret med børnene i Tøffelmagerhuset i Hesselby.

Det er herfra jeg kan huske, at de boede og jeg tror også han døde der.

Hvornår har jeg ikke kunnet finde.


 

Anna, den ældste af pigerne, bliver sammen med den nyfødte, sendt til sin farmor i Ørslev, Karen Marie Peders datter, som boede sammen med datteren, Frederikke Marie Pedersen.

                                           

                                                                                      

Min mor fortalte altid, at de andre søskende havde været så heldige, at de var blevet adopteret, men det er ikke sandt, det er blot noget hun har troet!

I folketællingen 1911 bor Anna i Ørslev og hun bliver konfirmeret her i 1915.

Hvad er der herefter sket med hende, hun har formodentlig været ude at tjene?

I 1919-20 bor hun i København i henholdsvis Rantzausgade , Viktoriagade, Vedbækgade og Tjørnegade.

I 1921 bliver hun gift med Eilert Julius Deichmann, hvor de bor Skodsborggade 11 st.

I mange år havde hun en viktualieforretning i Valby, hvor mine søstre Birgit og Anne Lise kom på ferie.

Jeg ved at hun senere blev gift igen med Willy Egede Andersen, hun fik en søn Leif, som kom på ferie hos os om sommeren.

Senere bliver hun skilt og gift igen med Willys bror Carl, som kom hjem fra USA.

Hun blev ved med at bo i Valby til sin død, datoen for denne har jeg dog ikke kunnet finde.


 

 Karla Emilie, altid kaldet Kamilla, kom i pleje. I december 1910 kan man læse i Skælskør Fattigvæsens protokol, at overportør Hansen modtager kr. 20 for plejeløn af hende i tidsrummet 1. september til 1. december 1910!

I folketællingen 1911 og 1916 bor hun hos gårdejer Karoline og Theodor Brodthagen i Vemmelev ved Slagelse, hvor hun også bliver nævnt ved deres efternavn!

Kamilla har det ikke så godt hos dem, og når hendes rigtige far kommer gående for at besøge hende, så får han ofte at vide at hun ikke er hjemme, og må gå igen til Skælskør.

Hun bliver konfirmeret i 1917 i Vemmelev Kirke, og her står hun nævnt som plejedatter og med efternavnet Pedersen.

Måske er hun kommet ud at tjene efter konfirmation, hendes søn Jørgen har i hvert fald fortalt at hun har tjent hos en familie Rybak i Slagelse.9

Først i folketællingen 1925 finder jeg hende igen, hvor hun er kommet i huset hos sin søster Laura, der er blevet gift med en gårdmand i Neble ved Boeslunde.

I 1927 bliver hun borgerligt viet til Karl Ivar Albert Jensen, der er brødkusk, hun får et barn i 1928, som er dødfødt.

De har bosat sig i Slagelse i Smedegade, og først i 1932 bliver Kamilla gravid igen og får en datter Inger Marie og derefter i 1934 en søn Jørgen Ivar.

Familien bliver boende i Slagelse, men i 1964 dør Albert, som han altid blev kaldt, og Kamilla flytter senere til en mindre bolig og dør i Slagelse i 1990.


 

Laura Hansine kommer også i pleje, hun kommer til Erdrup ved Boeslunde hos tømrer Emilie og Peter Pedersen.

Hun findes her i folketællingerne 1911, 1916 og 1921.

I 1919 bliver hun konfirmeret i Hemmeshøj Kirke, her står hun nævnt som plejedatter.

Laura bliver gift med Niels Kristian Bagge i 1925, hvor de bor på gården i Neble.

Samme år får de Ellen Margrethe og to år efter Gudrun Lisa. I 1930 kommer Hans-Erik, senere i 1934 Karen Jytte og i 1937 Solveig, den sidst ankomne i 1944 bliver en dreng, Svend.

I 1962 dør Kristian og sønnen Hans-Erik overtager gården.

Laura dør i 1980 og bliver begravet på Boeslunde kirkegård.


 

Mary Oline (min mor) kommer også i pleje. Hun bliver i Skælskør og kommer til at bo hos baneformand Egerup på Carl Medingsvej.

Det er en lidt bedre socialt stillet familie hun kommer til at bo hos. De har også en noget ældre søn, som er musiker. Han lærer hende at spille klaver og hun tager en realeksamen. Her bor hun indtil omkring 1920, hvor hun må flytte tilbage til sin far, fordi plejemoderen dør. Plejefaderen kan ikke få lov at have hende boende, som enlig mand.

Det bliver noget af en omvæltning som 13 årig, at komme tilbage til en mere primitiv levevis. Faderen boede i Pistolstræde, sammen med Anna Andersen, som var enke, i folketællingen bliver hun benævnt husbestyrerinde, men de lever sammen som ægtepar. Der i huset bliver der spist efter gammel maner, af fælles grødfad! Mary er sengevæder og kan ikke holde sig om natten, så bliver faderen tosset og hænger de våde lagner ud på tørresnoren, til beskuelse for alle de andre i ejendommen! Lige til hendes død, stod det som noget frygteligt at blive udstillet sådan.

Mary kommer i huset i Skælskør og på et tidspunkt omkring 1930, bliver hun ansat hos familien Frandsen på Heilmannsvej 8, hvor datteren netop har åbnet et børneasyl.Manden i huset var ved postvæsenet og hustruen er modist. Her er også en søn Kaj, som hun bliver forlovet og gift med i 1931. Kaj er uddannet som gartner og faderen køber et gartneri, der ligger ved siden af. Der hører en forretning og beboelse med, som ligger på Nytorv. Her bor de i de første år, hvor Birgit bliver født i 1933 og Anne Lise i 1935.

Forretning og gartneri kan ikke rigtig køre, måske fordi Kaj egentlig ikke var så interesseret i det, han var nemlig begyndt at få lyst til at lave radioer!

Nu flyttede de til Vanløse, hvor de købte en grøntforretning. De var der kun ca. 1 år, for den kunne ikke rigtig gå!

Så vendte de tilbage til Sydsjælland, hvor de fik en lille landejendom i Oreby.

Her blev Poul Ernst født i 1939 og Jytte Karin i 1941. De dyrkede blomster og grøntsager, men Kaj ville hellere lave radioer, så han tog til Teknologisk Institut

i København for at blive radiotekniker.

 

Det blev solgt igen og vi flyttede til Næstvedvej 70, hvor familien boede i mange år, indtil det blev for stort for dem, og de flyttede til Præstevangen.

Her boede Mary og Kaj indtil han døde i 1985, hvorefter Mary flyttede til en beskyttet bolig på Sorøvej.

Mary blev syg og måtte flytte på plejehjem i Boeslunde, her døde hun i 1996.


Hans Christian Marius kom i pleje sammen med den ældste søster Anna, hos farmoderen og fasteren i Ørslev.

Her bor han til omkring 1916-18, hvor farmoderen kommer på plejehjem. Fasteren får arbejde som husbestyrerinde hos overmatros Niels Kristian Nielsen i Korsør, her flytter Hans Chr. Marius med.

I Skælskør fattigvæsens protokol ,står der at de modtager plejepenge for ham, 20 kr. måske om måneden! På folketællingen i 1925 bor han stadig her, men derefter har jeg ikke kunnet finde ham.

Jeg ved dog at han kom til København, hvor han blev gift.Han fik ingen børn.

Hans Chr. Marius døde i København, ret ung, ved en ulykke med en hestevogn, hvornår ved jeg ikke?

 

Hvordan de 6 børn fandt sammen igen efter at de blev spredt for alle vinde, det ved jeg ikke. Men de boede jo dog ikke så langt fra hinanden og har måske stadig haft en del forbindelse med deres far.

 

Kamilla i Vemmelev

Laura i Erdrup