Kirsten og Johs. Nielsen

Fra Fattighus til Rådhus

 

Fra Fattighus til Rådhus.

Den første Frandsen af min gren, der bosatte sig i Skælskør, var min tipoldefar Peder Frantzen. Han var født i 1796 i Venslev, hvor hans far Frantz Olsen var fæstebonde under Holsteinborg. Den ældste søn Ole Frandsen overtog fæstet. Så derfor kom Peder Frantzen til byen mellem 1801 og 1828. Han arbejdede som tjenestekarl og daglejer, men blev senere skomager og vægter.
I november 1828 bliver han gift med tjenestepigen Bodil Andersdatter, som kom fra Boeslunde. Ved brylluppet var en af vidnerne J.Wolff. I 1834 bor de i Adelgaden nr. 54, hus nr. 34.

 Gammeltorv med matr. 84

I januar 1830 får de datteren Caroline. Ved hendes dåb er en af fadderne igen  J. Wolff, politibetjent og Frederik Nielsen, vægter. I 1844 drager Caroline til København, som 14 årig, men kommer tilbage til byen i 1845. Derefter flytter hun til Magleby i 1846. Siden har jeg ikke kunnet finde ud af om hun er blevet gift eller om hun er død!

Folketælling 1834 Skælskør rulle 39059 Matr. Nr. 54
Peter Frandsen 38 År Vægter
Bodil Andersdatter      31 År gift
Caroline Frandsen          5 År datter

Peder Frantzen dør den 6. december 1836 og begraves i mellemste jord (dvs. at han ikke var en af de mest velhavende i byen, for de blev begravet tæt på kirken). Der står ikke dødsårsagen.
Inden da havde han fået yderligere en pige mere i 1834 og der var flere på vej. I februar 1837 fødte Bodil Andersdatter 2 tvillingedrenge, den ene døde dog 2 måneder senere, den anden (min oldefar) overlevede.
Folketælling 1840 Skælskør rulle nr. 39134. Matr.nr. 54.
Bodil Frandsen 37 år ernærer sig af håndarbejde
Caroline Frandsen          11 År
Marie Frandsen  6 År
Peter Frandsen 3 År

 I skifteprotokollen 1830-1856, opslag 161 står der følgende:
Skifteattest protokol: 19-8-1837, M05072/A0110/M5072_0337.¹ opslag 161
1837 den 19de August /: cfr 145b :/ continueret Skiftet efter afdøde Mester Peter Frandsen heraf Byen til agtende Slutning. Tilstedeværende vare Enken, med Lauværge Mester Jens Birch og Værgen for Børnene Mester J. Talbek . Skifteforvalteren bemærkede, at Enken der ved Registeringen anmeldte at være frugtsommelig, havde født 2de Sønner, som begge overlevede, saa at de felleds samenaulede Børn vare 2 Døttre og 2 Sønner. I Henhold til den under Registeringen afgivne Forklaring kan Boet i Dag behandlestil Slutning og foretages Opgjørelse.
Dog maatte Lauværgen og Enken forinden bemærke, at Enken strax efter Mandens Død og forat kunne faae Hjælp til sin Barselfærd samt maattet søge Understøttelse af Fattigvæsenet, og saaledes ogsaa var bleven antagen til fast Forsørgelse af samme. Som følge heraf fandtes ingen Skiftebehandling videre kunne foretages, og de registerede Effecter bleve saaledes extraderede uden at Skifte……….gen kunne ………….
Bodil bliver boende med børnene i huset i nogle år, men i Folketællingen 1850 er hun flyttet til fattighuset matr. 123 (den gamle latinskole). Hun bor her sammen med datteren Marie og sønnen Peter. Det har sikkert været for hårdt for hende at skulle klare tilværelsen med 2 mindre børn.
I fattighuset er der 2 rum, i alt bor der 20 personer og 8 personer i loftsrummene. Peder Birchs enke bor her også, han var også vægter.
Ved Bodils død i 1860 efterlader hun sig intet og begraves i mellemste jord.
Datteren Ane Marie bliver gift i 1857 med møllebestyrer Knoblauch, der bestyrer Dampmøllen, de får 14 børn, hvoraf de 7 dør hurtigt efter fødslen.

 

 Peter Pedersen Frantzen og  Elise N.V.N.Jensen


Sønnen Peter Pedersen Frantzen(min oldefar), kommer i skomagerlære hos Hans Hansen i Adelgaden i 1855.
Peter bliver gift i 1864 med Elise Nicoline Vilhemine Natalia Jensen og får 10 børn, hvoraf de 4 dør ret hurtigt efter fødslen. Elise er datter af Smed Anders Jensen på Borreby og Kirstine Margrethe Blach.
I starten bor de på Nytorv, senere flytter de til Gammeltorv, matr. 84, hvor han ernærer sig som skomager.
Gammeltorv matr. 84 er det hus der ligger lidt bag det gamle rådhus.

De 4 drenge får alle en uddannelse som henholdsvis bødker, cigarmager, smed og snedker.

Peter dør i 1892 og Elise bliver alene med 3 mindre børn. Ved Peters død står der han er skomager og bud, i skiftet efterlader han sig ikke andet end til begravelsesomkostningerne.

Her er Elise med 5 af sine børn.
Jeg tror Elise overtager hans job som bud, for i Folketællingen 1901, står der hun er bud i banken og bor Algade matr. 30.
Elise bor hendes sidste dage hos sønnen Peter Petersen Frandsen, Heilmansvej 7. Her dør hun i 1923.
Den ene af børnene Ernst Herman Gotlieb Frandsen (min farfar), bliver cigarmager og senere postbud.


I 1898 gifter han sig med modehandler Line Vilhemine Hansen. Hendes far Lars Hansen var træskomager, han var kommet fra Høve og boede nu på Sorøvej matr. 174 c (jeg mener det er der, hvor der var skole).

 Line og Ernst 


I ca.1907 byggede han sammen med sin bror Peter Pedersen Frandsen, dobbelthuset på Heilmannsvej 7-9.

 

Det er underligt at tænke på at i nogle år boede Deres mor Elise Frandsen, hos Peter Frandsen og hos Ernst Frandsen boede hans svigerforældre Lars Hansen og hans kone Karen. Det var sådan man ofte gjorde dengang.

Ernst og Line fik 3 børn, den første døde kort efter fødslen.
Karen Erna Frandsen startede et Asyl (Børnehave) på Heilmannsvej 8.
Kaj Gottlieb Frandsen blev gartner, landmand, radiotekniker, vaskeriarbejder , portør i biografen og fik senere ismejeriet i Vestergade.

Ernst Herman Gottlieb Frandsen kæmpede for de små i samfundet og var en foregangsmand for at skabe bedre levevilkår for dem, måske fordi han selv kom fra de svage i samfundet. Han var medstifter af Socialdemokratiet i Skælskør, han sloges for arbejderbevægelsen. Han fik startet en fagforening for kvinder. I Skælskør var der mange kvindearbejdspladser, Harboes Bryggeri, Slagteriet, Filetfabrikken, Frugtplantagen, Tændstikfabrikken og Ægpakkeriet.
Huset på Heilmannsvej 9 blev solgt og han havde bygget et nyt hus lige over for nemlig Heilmannsvej 8.

 

Han blev valgt til byrådet, som en af de første socialdemokrater og sad der i vist mere end 25 år, han var bl.a. i socialudvalget. Hans kone døde i 1933, derefter blev han gift igen med Martha Kirstine Hansen. Ernst Frandsen nåede at blive viceborgmester, der gik rygter om i familien, at han kunne være blevet borgmester, men takkede nej, da hans kone ikke ønskede det.

Ernst Herman Gottlieb Frandsen var desuden også afholdsmand og var medstifter af en Afholdsforening i Skælskør. Desuden var han med til at stifte Skælskør Boldklub.

Ernst Herman Gottlieb Frandsen døde i 1958 på Næstvedvej 70, hos hans søn og svigerdatter (min mor og far).
Arven og den socialdemokratiske ånd er gået videre til hans oldebarn, som er 1. viceborgmester i Ballerup Kommune og medlem af Socialdemokratiet.

Besøgende

Vi har 105 gæster og ingen medlemmer online