Kirsten og Johs. Nielsen

Vester Flakkebjerg Herred - Skælskør 1848-1850

Skjelskør By 1848-50.

Ansøgning om erindringsmedalje 1848 – 1850

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#122628,21596765

(i et forsøg på at finde de enkelte personer, har det været nødvendigt i et stort omfang at benytte Folketællingerne (FT), Kirkebøger eller andet.)

Hans Hansen, Født den 1.Maj 1818. Arbejdsmand.

Deltog i Krigen fra 1848 til 1850, ved 2. Regiments Battalion, 3. Kompagni, Nr. 130. Fra 1. Maj 1848 til 8. Februar 1850. Under korporal. Medlem af De Danske Vaabenbrødre I Skjelskør, Nr. 2046.

FT 1890, Skælskør Købstad, Algade.

Hans Hansen                     71 G Husfader Bud for Forsvars og Vaabenbrødreforeningen                       Holsteinborg Sogn. Sorø Amt

Karen Marie Hansen       58 G Husmoder Sogn. Sorø Amt

Lars Jørgen Hansen       22 U Søn Smedesvend Skjelskør. Sorø Amt

Hansine Petra Hansen    13 U Plejedatter Skjelskør. Sorø Amt

FT 1880, Skælskør Købstad, Algade, Mart. Nr. 27., Bagbygningen b.

Hans Hansen, 62, Gift, Husfader Arbejdsmand ved Agerbruget, Født i Holsteinborg Sogn.

Karen Marie Hansen, 49. Gift, hans kone, Født i Magleby Sogn.

Lars Jørgen Hansen, 12, Ugift, Deres Barn, Født i Skelskør.

Petrea Hansine Hansen, 3, Ugift, Deres Barn, -

FT 1860, Skælskør Købstad, Mat. Nr. 16..

Hans Hansen, 41, Gift, Værtshusholder, Holsteinborg,

Marie Hansen, 20, Gift, Hans Kone, Magleby.

Sophie Hansen, 14. Ugift, Husfaderens Datter, Skelskør

Anders Hansen, 11, Ugift, Husfaderens Søn, Skelskør.

Marie Hansen, 7, Ugift, Husfaders og Husmoders Datter, Skelskør.

Line Hansen 5, ugift, --

Dorthea Hansen, 3, Ugift –

Hans Hansen, 1, Ugift, --

 1. 1850, Skælskør Købstad. Ahlgade Sønder Side. Matr. Nr. 48 F2.

Hans Hansen, 33, Gift, Husfader Daglejer, Holsteinborg

Marie Madsdatter, 33, Gift, Hans kone Boeslunde.

Sophie Hansdatter, 6, Ugift, Deres Barn, Skelskør.

Anders Hansen, 1, Ugift, Deres Barn, Skelskør.

Skælskør Kirkebog.

Død. 1894, den 1. Maj i Skjelskør. Hans Hansen

Arbejdsmand, Dbmd, (Dannebrogsmand.). Gift med Karen Marie Hansen, Født i Sterrede Holsteinborg Sogn, Søn af Husmand Hans Jørgensen og Hustru Ane Kirstine Hans Datter. Af Skjelskør. 76 Aar. Hængte sig selv.

Peter Nielsen, Født den 11. Februar 1827. Bødker mester.

Deltog i Krigen fra 2. April 1850 til 5. September 1856, ved 1. Første Jæger korps, 3. Kompagni, Nr. 15. som Jæger.

FT 1880, Skælskør Købstad. Algade, Matr. Nr. 140, Bagbygningen s.

Peder Nielsen, 53. Gift, Husfader, bødker, Sorø.

Julie Erasmine Nielsen f. Berg, 55, Gift, Hans Hustru, Vedby, Holbæk

Marius Laurits Sophus Nielsen, 22, Ugift, Deres Søn, Skelskør

Julie Olivia Petra Nielsen, 14, Ugift, Deres Datter, -

Theodor – Bødkerlærling

FT 1890, Skælskøe, Algade , 7.

Peter Nielsen                 63 G Husfader Bødkermester Sorø. Sorø Amt

Julie Erasmine Berg       67 G Husmoder Ruds Vedby

Marius Laurits Nielsen   33 U Søn Bødkersvend Skjelskør

  

Skælskør Kirkebog,

Død, 1900, den 27. Juni i Skjelskør. Peter Nielsen,

Gift, Bødker i Skjelskør, Nytorv 3, Født i Sorø, Søn af Skomager Niels Jørgensen. Gift med Julie Erasmine Berg.

73 Aar.

Skifte: Anmeldelse af 2 ? Bilag fra Julie Erasmine Nielsen f. Berg Enke efter den under 27f..

(forrige måned) efter afdøde Bødkermester Peter Nielsen af Skjelskør, hvorved hun anmeldte at hun agter at hensidde i uskiftet Bo efter hendes afdøde Mand, med de 2 myndige Fællesbørn, med disses Tilladelse, Hermed havde Intet at Indvende.

FT 1901, Skælskør Ny Torv, 3, 208, F 2.

Julie Nielsen, Født Berg, 29. September 1823. Enke Husmoder, Bødkeri og Røgeri, Vedby.

Marius Laurits Sophus Nielsen, 18. August 1857. Ugift Søn Bødkeri bestyrer Skjelskør.

 

 Jens Nielsen, ”Tjæreby”. Født den 14. Maj 1825. Maskinassistent ved Havnevæsenet.

Tjæreby Kirkebog.

Jens Nielsen, Forældre; Indsidder Niels Jeppesen og Kone Karen Rasmus D.i Tjæreby,

FT 1834. Tjæreby, Den Forrige Degnebolig.

Niels Jeppesen                58                Gift                                 Inderste og Dagleier       

Ane Mortensdatter        41                Gift                                 Hans Kone  

Rasmus Nielsen               15                Ugift                               deres Barn                        

Søren Nielsen                  13                Ugift                               deres Barn                        

Jens Nielsen                    9                  Ugift                               deres Barn                        

Morten Nielsen               2                  Ugift                               deres Barn

FT 1840 Tjæreby, En Gaard.

Jens Nielsen 15 Aar Tjenestefolk.

FT 1845, Tjæreby En Gaard.

Jens Nielsen, 19 Aar, Dreng          

 

Deltog i Krigen 1848- 1849 – 1850. ved 4. Dragon regiment 2. Eskadron, Nr. 111. Fra den 16. December 1847 til 20. Februar 1851. som Menig. Var på lazaret i Haderslev.

Meilbye Sogn ved Skjelskør.

Magleby Kirkeby.

Død, 1889, Den 28 April, Begr. 5 Maj. Jens Nielsen. Husmand i Nyvang, Gift, 64 Aar.

Skifte Attest af 30/4 89.

Iflg.Testamente.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=129367#129367,33715343

Husmand Jens Nielsen og Hustru Maren Kirstine Jensen af Nyvang i Magleby Sogn,

Havde ingen børn eller livsarvinger. –

Men en Plejedatter Ane Margrethe Dorthea Sophie Jensen.

 

Niels Christensen*, Rosted. Født den 27. April 1819. Arbejdsmand.

Sørbymagle Kirkebog.

Født 1819, den 27. April, Niels Christensen,

Forældre: Husmand Christen Thomassen og hustru Kirsten Nielsdatter af Rosted.

Deltog i Krigen 1848 – 1849 – 1850, ved Krigsforsvaret 1. Battalion, 3. Kompagni, Nr. 95.

I 1848 fra 1. Maj til 11. November

I 1849 fra 1. Marts til 7. September.

I 1850 fra 3. Januar til 25. Juli. Som Menig.

Var saaret og paa Filial Lazaret i Kjøbenhavn. Pension Nr. 1351.

Min Afregningsbog tillader jeg mig at vedlægge, Niels Christensen.

Aderees: Arbejdsmand Niels Christensen, Rosted i Skjelskør.

Ægteskab: Boeslunde Kirkebog.

1847, 15. oktober. Niels Kristensen Ungkarl 28 Aar, Johanne Jensdatter .

 1. 1880, Skælskør Købstad, Ved Landevejen til Slagelse, Matr. Nr.62, Forhus Stue b.

Niels Kristensen*, 61, Gift, Husfader, Stenhugger, Sørbymagle

Johanne Kristensen f. Jensen, 63. gift, hans Kone. Boeslunde

(*Niels Christensen er født i Sørbymagle 27. April 1819.)

 

FT 1890, Magleby, Nyvang.

Niels Christensen, M, E, Husfader Husmand

 

Død, Skælskør Kirkebog,

1898,den 29 Oktober, Skælskør Sygehus, Begravet på Magleby Kirkegård 4. November.

Niels Christensen, Enkemand Indsidder i Nyvang Magleby Sogn. 78. Aar.

 

 Rasmus Jørgensen, Født den 8. August 1819. Arbejdsmand.

Hyllested Kirkebog,

Rasmus Jørgensen

Forælsre: Gmd. Gl. Jørgen Hansen i Hyllested og H. Ellen Pedersdatter

FT 1834. Hyllested, Et hus uden Jord.

Ellen Pedersdatter 45 Enke Indsidderske, faar hjælp af Fattigvæsnet i Fremtiden Rasmus Jørgensen                  15             Ugift                        Hendes Barn                

Niels Jørgensen         10             Ugift                        Hendes Barn                

Jørgen Jørgensen       3              Ugift                        Hendes Barn

Deltog i Krigen 1848 – 1849 – 1850,ved det 2. Jæger, 1. Kompagni, som Menig, Nr. 204. Var fangen i Krigen fra 24. April ved Oversøe til September 48, Var medlem af De Danske Vaabenbrødre i Skjelskør Afdeling.

FT 1860, Skælskør Købstad, Mat. Nr. 27, Forhus.

Rasmus Jørgensen, 41, Gift, Arbejdsmand Husfader, Født i Hyllested

Ane Andersen, 41, Gift, Hans Kone, Født i Ørslev

Dorthea Rasmussen, 10, Deres Datter, Ørslev

Christine Rasmussen, 2, Ugift, Deres Datter, Skelskør.

 1. 1880. Skælskør, Algade, Matr. 27. Bagbygningen a.

Rasmus Jørgensen, 60, Gift, Husfader, Arbejdsmand, Født i Hyllested

Ane Jørgensen f. Andersen, 60, Hustru, Hans Kone, Født i Ørslev

Dorthea Rasmussen, 29, Ugift, Deres Datter, Sypige, Født i Ørslev

Emilie Jensen, 8, Ugift, Hendes Datter Skelskør

Skælskør Kirkebog

Død, 1889, den 29, September Rasmus Jørgensen, Maaler i Skjelskør, Enkemand, 70 Aar.

 

 Anders Hansen, Boeslunde, Født 10. Maj 1823. Wævemester.

Sorø, Slagelse, Boeslunde, Gryderup Bye, et Huus, 3, FT-1834, C7200

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Hans Andersen 39 Gift Væver

Birthe Jensdatter 34 Gift hans Kone

Anders Hansen 8 Ugift deres Barn  

Ane Hansdatter 3 Ugift deres Barn

Birthe Kirstine Hansdatter 1 Ugift deres Barn

Else Pedersdatter 59 Enke Gaardmands Enke, faar Aftægt

Maria Jensdatter 20 Ugift hendes Datter

Gift, 11 SEP 1857   Helligaands Kirke, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark

Helligånd 1845-1858

opslag 173

 

Deltog i Krigen 1848 – 50, ved 3. Linie Batailon, 2. Kompagni, som Menig, Nr. 150.

(? Efter Befaling 27. Februar 51. Hørte til Holsteinborg Afdeling 1714.

FT 1860, Skælskør, Matr. Nr. 133, Forhus

Anders Hansen  

37  

Gift  

Væver. Husfader  

  

Skjelskør  

Emilie Kock  

36  

Gift  

hans Kone  

  

Kjøbenhavn  

*Wigo Hansen  

2  

Ugift  

deres Søn  

  

Skjelskør

(*Hans Johan Viggo Hansen født 30. Maj 1858)

En søn til: Christian Gottfred Hansen, født 23. April 1863 i Skelskør.

FT 1880, Skælskør, Spegerborgvej Nr. 168, Forhus, Stue a

Anders Hansen 56 Gift, Husfader Væver Boeslunde Sogn

Caroline Emilie Hansen f. Kock, 55 Gift hans kone, Skelskør

Henriette Marie Wilhelmine Hansen, 14, Ugift, Skjelskør, ( 25/8 1865).

Anna Elinie Hansen, 11, Ugift, Skjelskør.(6/2 1868).

 

 Niels Rasmussen, Født den 25. Maj 1823 Arbejdsmand,

Deltog i Krigen 1848 – 49 – 50. Ved 4. Dragon Regiment3 Eskadron, Nr. 126. Fra den 31. Marts 1846 til i Februar 1851, som Menig, De Danske Vaabenbrødre i Skjelskør, Nr. 12713.

 1. 1850 Ørslev, Glænø Vester Flakkebjerg.

Rasmus Jensen  

55  

Gift  

  

Boelsmand, husfader  

Wensløv sogn, S. a.  

Marie Nielsdatter  

54  

Gift  

  

hans kone  

Flakkeberg sogn, S. a  

Niels Rasmussen  

27  

Ugift  

  

Deres søn, hjemme, ernærer sig som daglejer  

Her i sognet  

Jens Rasmussen  

18  

Ugift  

  

Deres søn, tjener faderen  

Her i sognet  

Christian Rasmussen  

15  

Ugift  

  

Deres barn  

Her i sognet  

Ane Rasmusdatter  

12  

Ugift  

  

Deres barn  

Her i sognet  

Rasmus Nielsen  

2  

Ugift  

  

Deres plejebarn  

Kiøbenhavn  

FT 1860, Glænø, Ørslev, et Hus.

Niels Rasmussen, 37, gift, Fisker, Indsidder, Glænø.

Ane Marie Jacobs Datter, 36, Husmoder, Kjøng, Præstø Amt.

Rasmus Nielsen*, 12, Ugift, Deres Barn, Kjøbenhavn. (Født 30. November 1848, Konf. I Ørslev)

Maren Kirstine Nielsen, 4, ugift, Deres Barn, Glænø.,(Født på Glænø 15. Oktober 1856, Fonf. I Skælskør)

Jens Ferdinand Nielsen, 1, Ugift, Deres Barn, Glænø.(Født 6. Januar 1860, Konf. I Skælskør)

FT 1880, Skælskør, Nytorv, Matr. 145, Stuen..

Rasmus Nielsen*, 31, Gift, Husfader, Arbejdsmand med Agerbrug, Født i København

Ane Marie Nielsen, f. 25, Gift, Hans Kone, Ørslev

Jens Ferdinand Nielsen, 1, Ugift, Deres Søn Skelskør.

FT 1880, Skælskør, Gammeltorv Mart. 83. Stuen.

Niels Rasmussen, 56, Husfader Kludesamler, Født i Ørslev Sogn.

Algade mart. Nr. 91

Hans Peter Harboe

Edel Margrethe Harboe

Ane Marie Jacobs datter, 56, Gift, Tjenestepige Køng Sogn.

Skælskør Kirkebog.

Død, 1890, Den 28. Marts, Niels Rasmussen, Almisselem, Fra Skilt, 68.

 

 Frands Ludvig Fløistrup, Født den 22. Februar 1826, Vægter i Skelskør.

deltog i Krigen 1848 til 1850, ved 4. Dragon regiment, 1. Eskadron. Nr. 52. fra den 16. December 1847 til 20. Februar 1851.

FT 1850, Skælskør Algade Nordre side Matr. Nr. 5.

Frands Ludvig Fløistrup, 25, Ugift, Tjenestekarl, fraværende i Krigstjeneste, Eggeslevmagle

(hos Købmand Nagel.)

FT 1860, Skælskør Matr. Nr. 131, Forhus.

Frans Fløistrup. 34, Gift, Tjenestemand Husfader, Eggeslevmagle

Maren Hansen, 37, Gift, hans Kone, Vensløv

Hans Fransen, 8, Datter, -

Hans Fransen, 6, Søn. -

Hansine Fransen, 3, Søn, Skælskør

FT 1880, Skælskør Købstad, Ved Landevejen til Slagelse, Matr. 81, Forhus, S tue

Frands Fløistrup, 53, Enkemand, Husfader, Vægter, Eggeslevmagle Sogn

Vilhelmine Andersen, 59, Ugift, Hans Husholderske, Skelskør.

FT 1890. Skælskør, Algade, 207.

Frans Flöistrup                64                E Husfader Vægter Egitslevmagle Sogn. Sorø Amt

Maren Rasmussen           54                U Tjenestetyende Husholderske Førslev

Skælskør kirkebog.

Ægteskab. 31. Maj 1892

1892, Enkemand efter første Ægteskab Frands Ludvig Fløistrup, født d, 22.Febr. 1826, 65 Aar, gl. Vægter i Skjelskør,

Fraskilt kone efter 1. Ægteskab Maren Sophie Rasmus Datter/ før gift med Arbejdsmand August Johan Martin Klupp. Født d. 18 September 1836. 55 Aar gl. Husholderske hos Brudgommen.

Skælskør kirkebog.

 1. den 20. juni. Frans Ludvig Fløistrup.

Gift, forhenværende Vægter i Skjelskør, boede Gammelgade 90. Født i Baadslunde Eggeslevmagle Sogn, Søn af Gartner Jens Fløjstrup og Hustru Dortea Hansdatter. Gift med Fraskilt Maren Sofie Klupp, født Rasmussen, Tidligere gift med Maren Hansdatter. 73 Aar.

 

Lars August Pedersen, Født den 23. Juli 1820. Arbejdsmand.

Deltog i Krigen 1848 – 49 – 50. som Dragon ved det 4. Dragon Regiment 2. Eskadron, Nr. 107.

Fra den 1. April 1848 til 1849 i August. Som Menig. Holsteinborg Afdeling.

FT 1840, Tjæreby, Basnæs Hovedgård. Fanøe huset.

Carl Hansen Richter, Smed

Lars August Pedersen, 19, Ugift, Smedelærling

Ørslev Kirkebog, Ægteskab, 1877, 17 Marts.

Enkemand Forhenværende Smed Lars August Pedersen af Eggeslevlille, 56 Aar.

Anna Cathrine Christens Datter, Enke Efter Christen Nielsen Dam paa Glænø 42 Aar.

FT 1880, Ørslev, Glænø, et Hus,

Lars August Pedersen, 59, Gift, Husfader, Arbejdsmand i Landbruget, Stegeborg

Ane Katrine Kristensen, 45, Gift, Husmoder, Sneslev, Førslev.

Kristen Kristensen, 9, Ugift, Barn, Glænø.

Ane Marie Kristensen, 7, Ugift, Barn, Glænø.

 

Frederik Anton Nielsen, Født den 27. Februar 1824. Skomager.

(søn af Skomager Frederik Anton Nielsen og Hustru Sidse Marie Niels datter)

Deltog i Krigen 1848 – til 51.ved den 3. Linie Infanteri Bataljon 3. Kompagni. Nr. 88. Som Menig.

1834 FT, Skælskør Købstad, Algaden Nr. 53.

Sissel Nielsen, 46, Enke, Nyder Almisse.

Jens Nielsen, 13, Ugift Hendes Barn

Frederik Nielsen, 10, Ugift, --

1880 FT Skælskør Algade Matr. Nr. 89.

Frederik Anton Nielsen, 55, Ugift, Skomager, Fattiglem

 1. FT. Skælskør Fattiggaarden.

Frederik Nielsen 68 U                       Fattiglem    Under fattigforsørgelse                     Skjelskør

Skælskør Kirkebog,

Døde, 1896 den 3. Maj paa Skjelskør Sygehus. Frederik Anton Nielsen, Almisselen, Ugift

Født i Skjelskør, boende paa Fattig gaarden, 74 Aar.

 

Peter Christian Frandsen, Født den 15. Januar 1822, Gestgiver

Deltog i Krigen 1848 – 49 – 1850. Ved 48 Frivillige 2. Jægerkorps.. 4, G., over 6. fra 2. Maj 48 til Februar 51. Som Menig. Det Danske Vaaben selskab. Skjelskør Nr. 2298.

 

FT 1860, Skælskør. Matr. Nr. 116, Forhus.

Peder Christian Frandsen, 39, Skrædder, Slagelse

Elenora Kock, Hans kone, København

Wilhelmine Frandsen, 13, - København

Louise - , 13. København

Emilie – 8, Skelskør

Jutta – 4, -

Petra – 3 -

 

FT 1880. Skælskør, Algade Matr. 27, Stuen.

Peder Christian Frandsen, 58, Husfader, Detalist, Født i Slagelse

Eleonora Conradine Frandsen, 52, hans kone, født i København

Emilie Caroline Frandsen 25, Ugift, Deres Datter, Skelskør

Jutta Maren Frandsen 23, -

Henriette Frandsen 20, -

Dorothea Frandsen 10, -

FT 1890.

Skælskør Algade, 47.

Eleonora Koch 63 E Husmoder Detailhandel    Kjøbenhavn

Emilie Karoline Frandsen 35 U Datter                Detailhandel Skjelskør

Jutha Marie Frandsen   33 U Datter                  Detailhandel Skjelskør

Dorthea Frandsen          20                U                  Datter Detailhandel Skjelskør

Emilia Karoline Mandsfelt 75 E ?? Pensioneret fra Grev Hempel Volfsberg i Østrig                       Augustenborg. Tyskland

 

Jens Frederiksen, Født den 15. April 1827, Pottemager.

Deltog i Krigen i 1848 – 1849 (?), ved 4. Bataljon, 2 Kompagni, Nr. 256. Som Menig.

Fra Marts 1849 til Febr. 1851. Var 8 dage på Lazaret i Sønderborg. De Danske Vaabenbrødre i Skjelskør.

 

FT 1860, Skælskør Matr. Nr. 73 b, Forhus.

Jems Frederiksen, 33, Vægter Husfader, Født i Tjæreby

Kathrine Hansen, 38, hans kone, født i Magleby.

Frederik Jensen, 6, Ugift, deres søn, Født i Eggeslevmagle

FT 1880, Skælskør Algade Matr. 23. Forhus.

Jens Frederiksen, 52, Gift, har udsalg af Pottemagervarer. Født i Tjæreby.

Katrine Frederiksen f. Hansdatter, 55, Gift, Hans Kone. Født i Magleby Sogn

Christoffer Nielsen, Munke bjergby. Født den 17. Februar 1820. Brolægger i Skjelskør.

Deltog i Krigen 1848 – 49 – 50. ved 2. Reserve Bataljon 4. Kompagni, Nr. 98. fra 27. Marts 1848 til i marts 1850 ? som oppasser for Over intendanten Smitten.(?)

FT 1860, Pedersborg, Alsted Sorø, Et hus.

Christoffer Nielsen, 40, Gift, Husfader, Inderst, Født Munke Bjergby,

Cathrine Madsen, 29, Gift, Hans Kone, Pedersborg Sogn.

Rasmus Christoffersen, 8, Ugift, Deres Barn, Munke Bjergby.

Ane Marie Christoffersen, 5, Ugift, --

Niels Ibsen Christoffersen, 4, -

Hans Peder Christoffersen, 2, -

TF 1880, Skælskør Købstad, Markjorde, nr. 135, Forhus

Christoffer Nielsen, M, 60, G, Født i Munkebjergby, Stenhugger, Husfader

Kathrine Nielsen, Født Madsen, Kv, 48, Pedersborg Sogn Hans Kone

Carl Christian Christoffersen, M , 13 , U. Deres Børn, Pedersborg Sogn

Frederik Alexander Christoffersen, M, 9 , U, --.

 

Christian Larsen født den 18. Juni 1824. Hotelkarl.

Deltog i Krigen 1848 – 50 begge Aar, ved Artilleriet i 1848 ved Hoved ? under General Flensborg.

 1. Batteriet Capt. Haptvusen. Fra 2. Maj 1848 – 13. Marts 1851, Som Træn konstabel (kusk)

Hotelkarl Christian Larsen paa Hotel Larsen .

Sønderup Kirkebog, Sorø Amt.

1824, d. 18. Juni, Christian Larsen,

Forældre Indsidder Lars Christensen og Hustru ? Andersdatter

FT 1850 , Slagelse, Sønderup, Aarsløv Bye.

Christian Larsen M, 26, Tjenestefolk, Militærtjeneste

FT 1880 Slagelse Herrestræde 14 a.

Christian Larsen              56                Fraskilt       Tjenestekarl                                        Sønderup Sogn, Sorø Amt

Hans Mortensen, Født den 15. December 1827, Maltgjøre

Deltog i Krigen i 1850, ved det 3. Battalion 1, Kompagni, Nr. 203. Fra den 1. April 1850 til 20. Februar 1851, som Menig, DE Danske Vaabenbrødre i Skjelskør Nr. 2285.

1860 Skælskør Købstad Matr. Nr. 22 a. Forhus.

Tuho Meding Brændevinsbrænder

Hans Mortensen 33 U Figt Brændebindskarl, født i Eggeslevmagle

1880 Skælskør Købstad, Algade Matr. 27. Bagbygningen c.

Hans Mortensen, 52 Gift Husfader Arbejdsmand, Maltgører født i Eggeslevmagle

Maren Kirstine Mortensen f. Larsen 41 Gift Hans kone født i Tjæreby

Lars Peder Mortensen, 9, Ugift

Morten Andreas Mortensen 4, Ugift,

1890, Skælskør Algade,

Hans Mortensen 62 G Husfader Arbejdsmand hvad som helst Eggerslevmagle. Sorø Amt

Maren Kjerstine Mortensen 51 G Husmoder Tjæreby. Sorø Amt

Morten Andreas Mortensen 14 U Søn Skjelskør

 

Gustav Graminelstroff født den 21. Maj 1817. Politibetjent.

Tjenestegørende fra 17. Marts 1833 til 13. Marts 1864 ved 2. lette Bataljon, 3. Kompagni som Vaabenmester, De Danske Vaabenbrødre Skjelskør afdeling Nr. 3061.

1880, Skælskør Købstad, Nytorv Matr. 2. Forhus 1. Sal

Gustav Graminelstroff, 62, Gift, Husfader, Politibetjent, København

Charlotte Frederikke Emilie Graminelstroff født Reiner, 56 Gift, Hans Kone København

Christine Marie Sophie Graminelstroff, 24 Ugift, Deres Datter, Egernførde

Julie Charlotte Vilhelmine Graminelstroff, 22 Ugift Deres Datter Egernførde

Johan Frederik Nicolai Gronenberg, født den 24. Oktober 1824, Handels Gartner.

Deltog i Krigen i 1848, ved 1. Regiments Jægerkorpset, fra den 1.April til 16 Oktober Samme Aar, som Frivillig Menig

FT 1888, Eggeslevmagle, Smidstrup 1. Hus, Birtheslund,

 

Johan Frederik Nicolai Gronenberg, 55,Gift, Husfader Leier, og Gartner, Født Søllerød.

Andrea Hansine Gronenberg født Bøisen, 51 Gift,hans kone

Axel Valdemar Gronenberg, 14, Ugift, Deres Børn.

Hjalmar Andreas Gronenberg, 10.

Andrea Ingeborg Gronenberg, 8,

Ane Varinka Gronenberg, 6.

Henriette Vilhelmine Thygesen 28, Ugift, Tjenestepige

FT 1901 Skælskør, Sorøvej,174d. Ejer Frøken Gronenberg.

Andrea Gronenberg, 21. August 1828, Husbestyrerinde, København

Dagmar Gronenberg, 11. Januar 1864, Barn, Lærerinde, Født Hulby Taarneborg Sogn.

Andrea Gronenberg, 26. Marts 1871, Barn, Lærerinde, -

Den 31. Oktober 1886 Dør Johan Frederik Nicolai Gronenberg, Gartner, Født i Nærum, Død i Hesselby, 62 Aar.

Gronenberg Privatskole Sorøvej 3.

 

Jens Hansen, født den 12. December 1823, Arbejdsmand.

Deltog i Krigen 1848 – 49 – 50. ved 1. Artilleri regiment 7. Batteri, Nr. 213, som Menig. Fra den 10. Marts 1846 til 2. September 1847. Fra 22. Marts 1848 til Marts 1851.

Var fangen ved Overstolk den 25. Juli 1850, De Danske Vaabenbrødre Skjelskør Afdeling Nr. 2287.

FT 1860, Skælskør Matr. Nr. 79 b, Forhus.

Jens Hansen       37 Gift            Arbeidsmand. Husfader                       Boeslunde, Sorø Amt

Sidse Pedersen   37 Gift                  hans Kone                       Bjerre, Sorø Amt

Karen Jensen       6      Ugift           deres Datter                   Boeslunde, Sorø Amt

FT 1880, Skælskør Algade Matr. Nr.89

Jens Hansen, 56, Gift, Husfader Arbejdsmand ved Agerbrug. Født i Boeslunde Sogn

Sidse Hansen f. Peders Datter, 56. Gift, Hans Kone

Karen Marie Jensen 25, Ugift, Sypige.

(I samme hus bor Frederik Anthon Nielsen der også deltog i treårskrigen)

Skælskør Kirkebog. 1885.

Død, den 9. November. Jens Hansen. Arbejdsmand, Gift. 61.

Skifte:

Aar 1885 den 9. November anmeldte Sidse Peders datter af Skjelskør, at hendes Mand Arbejdsmand Jens Hansen er Afgaaet ved Døden i dag 61 Aar gl. Efterlader sig i Ægteskabt sammenavlede Børn, Arvingere:

 1. Datter Karen Marie Jensen, 30 Aar gl. Ugift.
 2. Søn Peder Jensen i ? 25 Aar, Sømand Ugift.
 3. Hans Jensen, 23 Aar. Gl. Karetmager svend i Slagelse

Enken erklærede at have Børnenes Samtykke til at hensidde i uskiftet Bo.

Peder Nielsen ??, Født den 24. Juni 1824. Værtshusholder

Deltog i Krigen i 1849 – 1850. ? (Vold Arbejder, ved det 1. Batteri Luneholm, Nr. 6. Fra 1. Februar 1849 til først i April 1851. Som Oppasser hos Batterichefen Luneholm / Lemmich (?) var på Lazaret i 1849 paa Augustenborg Slot. Var medlem af De Danske Vaabenbrødre Skjelskør Afdeling

FT 1880 Skælskør Algade Matr 44, Forhus Kælderen.

 

Peder Nielsen, 55, Gift, Husfader Krogerup, Asminderød Sogn Holbæk Amt.

Dorthes Nielsen f. Kjeldsen, 44, Hans kone, Flakkebjerg sogn

Sofus Nielsen, 13, Ugift, Deres Søn, Korsør

Alfred Nielsen, 11, 11, Ugift, Deres Søn, Skjelskør.

Anna Nielsen, 6, Ugift, Deres Datter, Skjelskør

FT 1890. Skælskør, Algade

Peder Nielsen 66 G Husfader Værtshusholder                     Assendrup Sogn

Dorthea Kjeldsen 55 G                     Husmoder   Værtshusholder Flakkebjerg Sogn. Sorø Amt

Sophus Nielsen 24 U   Søn              Skrædersvend                 Korsør

  

FT 1901, Skælskør, Algade 140 / 140.

Peter Nielsen, 24. Juni 1824, Husfader, Vertshusholder, Vig Sogn, Holbæk

Dorthe Nielsen f. Kjældatter, 18. Oktober 1834, Husmoder, Flakkebjerg Sogn

Gift i 1858, kom fra Korsør i 1866.

FT 1906, Skælskør Algade 142/144. Forhus Stue.

Peter Nielsen, 24. Juni 1824, Husfader, Vertshusholder

Dorthea Nielsen, 18. Oktober 1834, Husmoder

Død 1912, 25. Juni, Slagelsevej Peter Nielsen, Alderdoms understøttet fhv. Værtshusholder Slagelsevej, Skelskør, Født i Asminderød Ods Herred, 88. Aar. Gift med Dorthea Kjeldsen Skelskør.

 

James Fingal Møller, født den 28. August 1816,

Deltog i Krigen i 1850 ved Nørre Jyllands General ordinants Feltlazaret i Fredericia og Kolding, fra den 27. August 1850 til den 8. februar 1851, Underlæge ved Feltlazaret i Fredericia og Overlæge ved Feltlazarettet i Kolding, Medlem af Afdelingen Skælskør Nr.5246.

Praktiserende Læge i Skælskør F. Møller.

FT 1850, Skælskør Algade Nordreside. Matr. Nr. 22 a.

James Fingal Møller, 27. Ugift, Praktiserende læge, København.

Niels Paulsen, 23. Ugift, Hans tjeneste som karl ophørte her, da han blev indkaldt til Krigstjeneste.

FT 1860, Skælskør, Matr. Nr8, Forhus.

James Fingal Møller, 43, Ugift, Praktiserende Læge Husfader, København

Line Hemmingsen 31, Ugift, Husholderske, Eggeslevmagle

 

TF 1880, Skælskør, Strandgade Matr. Nr. 130.

James Fingal Møller, 63, Ugift, Praktiserende Læge, København

Signe Louise Møller, 64, Ugift, København

Ellen Nielsen, 25. Ugift, Tjeneste tyende, Hesselby, Eggeslevmagle Sogn

Den 20. November 1881 dør James Fingal Møller i Skælskør, Læge, 65 Aar.

(iflg. Skiftet er søsteren den eneste arving, der var oprettet et testamente).

 

Hans Hansen, født den 10. August 1817, Arbejdsmand.

Deltog i Krigen 1848 – 1850, ved det Infanteriets 4. Regiment, 1. Kompagni, Nr. 223 (El. 123) fra 1.Februar 1849, som Menig, og blev hjemsendt ved Fredsafslutningen, Blev såret ved Fredericia, og var på Lazaret i Flensborg og siden i Kjøbenhavn.

FT 1850, Skælskør Algade Sønder side, Matr. Nr. 48.

Hans Hansen 33 Gift Huusfader, Dagleier Holsteinsborg Sogn, Sorø Amt

Marie Madsdatter 33 Gift                Hans kone Boeslunde Sogn, Sorø Amt (Ane Marie)

Kirstine Hansdatter 6 Ugift             Deres børn                    Skjelskør

Sophie Hansdatter 4 Ugift               Deres børn                    Skjelskør

Anders Hansen 1 Ugift                     Deres børn                       Skjelskør

  

FT 1860, Skælskør, Forhus.

Hans Hansen                   41 Gift Værtshusholder. Husfader Holsteinborg, Sorø Amt

Marie Hansen                 29 Gift hans Kone Magleby, Sorø Amt

Sophie Hansen                 14 Ugift Husfaders Datter         Skjelskør

Anders Hansen               11 Ugift Husfaders Søn Skjelskør

Marie Hansen                  7 Ugift Husfaders og Husmoders Datter Skjelskør

Line Hansen                     5 Ugift Husfaders og Husmoders Datter Skjelskør

Dorthea Hansen              3 Ugift Husfaders og Husmoders Datter Skjelskør

Hans Jørgen Hansen       1 Ugift deres Søn Skjelskør (3/10 1850)

Da Sønnen Lars Jørgen Hansen bliver døbt / født i 1867 den 23. December, står der ved forældrene: Fragtkører og Dannebrogsmand Hans Hansen og Hustru Karen Marie Hansen.

TF 1880, Skælskør, Algade, Bagbygningen.

Hans Hansen, 62, Gift, Husfader, Arbejdsmand ved Agerbruget, Holsteinborg

Karen Marie Hansen, 49. Gift, Hans Kone, Magleby

Lars Jørgen Hansen, 12. Ugift, Deres Barn, Skælskør

Petra Hansine Hansen, 3, Ugift Deres Barn, Skælskør

(Lars Jørgen bliver gift i 1891 med Elise Johanne fra Korsør, og i 1930 bor familien på Nytorv 19 i Forstuen, børn: Ingeborg, og Knud Hofmann)

 

Skælskør Kirkebog.

1894 den 1. Maj Hans Hansen, Arbejdsmand Dbrnd. (Dannebrogsmand). Gift med Karen Marie Hansen, født i Sterrede, Holsteinborg Sogn. Søn af Husmand Hans Jørgensen og Hustru Kirsten Hans datter, af Skjelskør, Algade.

 

Hans Rasmussen, født den 22. Januar 1817. Arbejdsmand.

Deltog i Krigen 1849 – 1850. Inklusiv, ved Reserve Battalion, 4. Kompagni, Nr. 231.

Fra midten af Marts 1849 til midten af Marts 1850, som Menig .

Var på Lazaret ved ?? Kvæghus ?? Kasernen.

Arbejdsmand Hans Rasmussen paa Skjelskør Dampmølle

FT 1850, Flakkebjerg.

Johan Konrad Schumacher 50 Gift Husmand og smed, husfader København

Karen Jeppesdatter 58 Gift Hans Hustru Her i Sognet*

Jens Rasmussen 29 Ugift Deres søn, smed Her i Sognet

Hans Rasmussen 34 Ugift Deres søn, fraværende Her i Sognet (Krigstjeneste)

 • Hendes søn

FT 1860 Skælskør, Matr. Nr. 57, Sidehus, 128.

Hans Rasmussen 44 Gift Arbeidsmand. Husfader Flakkebjerg, Sorø Amt

Sophie Jensen 43 Gift   hans Kone    Magleby, Sorø Amt

FT 1880, Skælskør, Algade, Forhus, 1. Sal. B.

Hans Rasmussen, 63, Gift Husfader, Regnskabsfører Flakkebjerg Sogn, Sorø Amt

Sofie Rasmussen, f. Jensen, 63, Gift Hans Kone Magleby Sogn, Sorø Amt

FT 1890, Skælskør Algade.

Hans Rasmussen 73 G Husfader Arbejdsmand hvad som helst Flakkebjerg. Sorø Amt

Inger Sofie Rasmussen 74                G Husmoder Magleby. Sorø Amt

Skælskør Kirkebog.

1891, den 10. November Hans Rasmussen. Arbejdsmand Gift. 74 Aar.

 

Jørgen Mortensen, født den 5. September 1825 .Ølkusk.

Deltog i Krigen i 1850, ved Garders 1. Forstærknings Battalion, 3. Kompagni, Nr. 1090, Fra den 16. Maj 1850 til 5. Februar 1851, som Trainkusk, De Danske Vaabenbrødre, Holsteinborg Afdeling Nr. 1189.

FT 1860. Skælskør. Matr. Nr. 73.b.

Jørgen Mortensen, 33, Gift, Tjenestemand, Skelskør.

Johanne Olsen, 33, Gift, Hans Kone, Boeslunde.

Oline Jørgensen, 5, Ugift, Deres Datter, Skælskør.

Peter Jørgensen, 3, Ugift, Skælskør.

FT 1880 Skælskør, Algade, Forstue, b.Arbejdsmand.

Jørgen Mortensen, 54. Gift, Husfader og Ølkusk. Skelskør

Johanne Mortensen, 53, Hus kone. Boeslunde.

Niels Peder, Jørgensen, 22, Ugift, Matros. Skelskør

Vilhelm Martin Jørgensen, 19, Ugift, Tjenestekarl. Skelskør

Karoline Jørgensen, 12, Ugift, Barn, hørende Familien. Skelskør

Kristian Jørgensen, 10, Ugift, Barn, hørende til Familien. Skelskør

FT 1890, Skælskør Gammelgade.

Jørgen Mortensen          64                G                  Husfader    Bud              Skjelskør

Johanne Mortensen        63                G                  Husmoder   Husmoder   Skjelskør

Christen Jørgensen        30                U                  Søn              Slagter       Skjelskør

  

Skælskør Kirkebog.

1891 den 1. februar. Jørgen Mortensen. Arbejdsmand Gift. 65 Aar.

 

Søren Jensen, Født den 2. August 1825. Murerhaandlanger.

Deltog i Krigen fra 1848 – 1951. ved 2. Jægerkorps, 3. Kompagni. Nr. 90. fra den 16. Marts til Februar 1851. Som Menig, på Glÿksborg og Valdemar Slot,

FT 1880, Skælskør, Gammeltorv, Matr. 58, Kvisten.

Søren Jensen                  56 Gift Husfader, Murer håndlanger Hemmeshøj Sogn, Sorø Amt

Ane Jensen, f. Poulsen   47 Gift Hans Kone Boeslunde Sogn, Sorø Amt

Kristine Jensen               12                Ugift           Deres Barn                                           Skelskør

Kristian Ludvig Jensen   5                  Ugift           Deres Barn                                           Skelskør

Hans Poul Jensen (24/1. 1876) 4       Ugift           Deres Barn                                           Skelskør

*Udøbt Pigebarn             und. 1 år     Ugift           Deres Barn                                           Skelskør

Georg Jensen                  15                Ugift           Skomagerlærling                                

*Den 8. September 1879, Ane Kirstine Petra Jensen, Mølleformand Søren Jensen og Hustru Ane Poulsen 45 Aar. Ved hendes konfirmation den 4. Oktober 1893 er Søren Jensen Møllersvend.

FT 1890. Skælskør Algade (og Huset i Haven).

Søren Jensen 64 G Husfader Arbejdsmand Hemmeshøj Sogn. Sorø Amt

Anna Jensen                    55 G Husmoder Boeslunde. Sorø Amt

Hans Poul Jensen            14 U Søn  Skjelskør

Ane Kirstine Petra Jensen 10 U Datter Skjelskør

Hans Christian Johansen 84 E Logerende Tømrer Tjæreby. Sorø Amt

Christine Jensen             21 U Datter Tjenestepige Skjelskør

Skælskør Kirkebog.

Død, 1900 den 22. December Fattiggaard. Søren Jensen. Gift men levede adskilt fra Konen, Fattiglem paa Fattiggaard. Født i Stude Hemmeshøj Sogn. Født den 2. August 1825. Husmand og forældrenes Navn kendes ikke.

 

Jens Larsen, Vedskølle, Født den 1. Januar 1826. HusmanDeltog i Krigen 1849 – 1850, ved 1. Artilleri Regiment 8. Batteri, Nr. 75. fra 10. Maj 1847 til 20. Februar 1851. Som Menig.

Husmand Jens Larsen Vedskælle pr Skælskør.

(Findes i Stambogen, men har ikke været i forplejning ved Batteriet i 1849 og 1850)

Er Berettiget.

FT 1880, Tjæreby Sogn, Vedskølle, et hus. Nr. 12.

Jens Larsen, 55, Gift, Husfader Husmand, Vedskølle

Margrethe Larsen, 41, Gift, Husmoder, Vedskølle

Lars Peter Larsen, 13, Ugift, Deres Søn, Vedskølle

FT 1890, Tjæreby, Vedskølle,

Jens Larsen, 65,

Margrethe Larsen, 51,

Død, den 22. Juni 1895 i Vedskølle, Tjæreby Sogn, Jens Larsen, Gift, Jordbruger på Vedskølle Mark, Tjæreby. Født samme sted, Søn af Indsidder Lars Hansen og Hustru Johanne Jensdatter, gift 3, gang med Margrethe Larsen Sammme sted.

 

Hans Olsen, Født den 24. April 1824, Indsidder

Deltog i Krigen 1849 – 1850, som Træn kusk ved 6. Brigade, Nr. 228. fra 15. Maj 1849 parnitteret 1851, hvilke dag erindringers ikke, Som Menig. Var paa Gottorp Slot med Koldfeber, Indsidder og Arbejdsmand Hans Olsen, Lundby pr Skelskør.

 

FT 1860, Tjæreby, et hus.

Hans Olsen, 35, Gift, Dagleier, Indsidder, Født i Sognet

Johanne Niels Datter, Gift, Hans Kone, --

Nyfødt Dreng, 1, (Rasmus Hansen født d. 23. Januar 1860, Dør den 5. Februar 1864.)

Bodil Olsdatter 66, enke Fattiglem – (hans Mor)

Død, 1865, 5. Maj, Johanne Nielsdatter 32 Aar., Hans Olsen Indsidders Hustru i Lundby

(Skifte ret. 11. Maj 1865)

Ægteskab, 6. Januar 1866 i Tjæreby.

Indsidder og Enkemand Hans Olsen i Lundby, 41 Aar Gl.

Pigen Kanen Marie Niels Datter i Lundby, 28 Aar Gl.

FT 1870 Tjæreby, Lunde, et Hus.

Hans Olsen, M, 45. G. Husfader

Karen Marie Nielsen, K, 32, G, Husmoder

Ane Marie Kirstine Johanne Olsen, K, G, Barn.

 

 

FT 1880, Tjæreby, Lundby Sogn, 1. hus nr. 39.

Hans Olsen, 54, Gift, Husfader, Indsidder Nyder Fattigunderstøttelse, Tjæreby

Karen Marie Nielsen, 43, Gift, hans kone, nyder Fattig understøttelse

Ane Marie Kirstine Johanne Olsen, 12 Ugift, deres Datter*

 • Født den 30. Juli 1867 i Tjæreby, Konf. 24. Apr. 1881.

FT 1890, Tjæreby.

Hans Olsen, M, 64, G, Lundby, Husfader, Under fattig understøttelse

Karen Marie Nielsen, K, 53, G, Husmoder, -- (2. Maj 1837 i Tjæreby)

Karl Vilhelm Pedersen, M, 7, U, Tjæreby, Plejesøn

Karen Olsen, K, 69, Enke, Lundby, Under Fattig understøttelse

Skælskør Kirkebog. Ægteskab.

1891, Den 3. Maj.

Ungkarl Snedkersvend Hans Peter Petersen, født d. 28. September 1861, altsaa 29. Aar, af Skjelskør.

Trolovede Ane Marie Kirstine Johanne Olsen, Født d. 30. Juli 1867, altsaa 23 Aar, af Skjelskør

FT 1901, Slagelse Købstad, Løvegade vej

Hans Peter Petersen 1861 28/9, Husfader Snedkersvend Aalholm Maribo Amt

Anna Marie Kirstine f. Olsen, 1867 30/7 Husmoder, Lundby, Tjæreby

Jens Christian Petersen 1892 2/3, Barn Skjelskør

Jenny Marie Petersen 1894 21/4, --

Anna Hansine Petersen, 1895 26/7 –

Elenora Margrete Petersen, 1900 15/3, --

Død 1896 30. September Hans Olsen, Indsidder under fattigforsørgelse i Tjæreby By og Sogn, født i Lundby Tjæreby Sogn, Søn af Husmand Ole Nielsen og Hustru Bodil Olsdatter af Lundby. 68 Aar.

FT 1901 Tjæreby

Karen Marie Nielsdatter, K, 1837, 2/5, E, Født i Tjæreby Sogn, Husmoder Fattighjælp

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#122628,21596792

(Til Krigs ministeriet)

Jeg er født i Lundby. Mødte efter Ind

kaldelse den 15. Mai 1849 paa Rekrutskole

i Nyborg under en Løitnant Jacobsens kom

mando af hvem jeg ogsaa fik udbetalt Løn

ning og her forblev jeg i 14 dage og blev der

efter beordret til Odense som Hestepasser

og min Fortsatte var nu kammer

junker Løitnant Juul af hvem jeg lige

ledes fik udbetalt Lønning. I Odense

var jeg i 5 a 6 Uger og blev herefter beor

dret til at have kvarter paa Landet

i ca. 3 Uger og kom herefter i 14 Dage i

et Feltlazaret i Byen Vistoft eller Vils

otf kom herefter tilbage til Odense

for at passe syv / syvte (måske syvti altså 70?)14 Dage og

efter en mig tilrent (i dag tiltrængt) Orlov paa 14 Dage

rejste jeg efter Ordre til Sønderborg

(næste side)

hvor jeg blev modtaget af en Løitnant

med hvem jeg efter 8 Dages Forløb rejste

til Flensborg hvor jeg i ca.1/2 Aar gjorde

Tjeneste paa hovedmagasinet Maskinel

forplejning. Min fortsatte var her

Materialforvalter Knudsen af hvem

jeg ogsaa fik udbetalt Lønning. Efter det

Sidste omhandlede halve Aars forløb kom

jeg til røde Kro ved Slesvig hvor til

hovedmagasinet blev flyttet og her forblev

jeg ca. 1/2 Aar til Krigens Slutning da

Jeg blev permitteret.

Lunde den 7. Mai 1877

Underdanigst

Hans Olsen

Til Krigsministeriet.

 

Jørgen Nielsen, Født den 2. April 1827.Arløsetorpe, Førslev. (Hyllinge)

Deltog i Krigen fra 28. maj 1850, Ved Ambulance Reserven. 5 Brigade, hjemsendt den 4. Februar 1851.

Nr. 15. De Danske Vaabenbrødre, Holsteinborg Afdeling,

Præstegaards forpagter, Tjæreby Sogn, Tjæreby pr Skelskør

Sorø Slagelse, Tårnborg, Frølunde.

Jørgen Nielsen Mand 73 1827 Gift Husfader Jordbruger

Karen Marie Nielsen Kvinde 72 1828 Gift Husmoder

Niels Jørgensen Mand 44 1856 Gift Bestyrer Jordbruger

Johanne Margrethe Jørgensen Kvinde 45 1855 Gift Husmoder

Søren Frederik Christoffer Jørensen Mand 8 1892 Ugift Barn

Anna Ella Marie Jørgensen Kvinde 6 1894 Ugift Barn

Harald Georg Christoffer Jørgensen Mand 3 1897 Ugift Barn

Tårnborg Kirkebog, Døde.

1904, den 26. April Kastbjerg, Jørgen Nielsen. Boelsmand paa Kastbjerg. Søn af Gmd Niels Christoffersen og Hustru. Karen Jørgens datter i Arløse, Førslev Sogn født samme sted 2. April 1827. Gift med Karen Marie Sørens datter.

77 Aar.

 

Jens Fuhr Berg, født den 9. December 1819.Postmester.

Deltog i Krigen 1848, ved De Jyske Herregaards skytter, 2. Deling, Fra April til Vaaben ? som Menig, Ikke saaret, ved De Danske Vaabenbrødres Afdeling i Skjelskør Nr. 2295.

Kan ikke kontrolleres da Afdelingens arkiver ikke er ved Generalstaben. Aaleman.

Folketælling - 1860 Sorø, Vester Flakkebjerg, Skælskør Købstad, Mat. no. 124, Forhuset, 1. Sal, 258,

Jens Berg 39 Gift Postmester. Husfader Aalborg

Johanne Hartmann 27 Gift hans Kone Hjørring

Engel Magrethe Berg 5 Ugift deres Datter Hjørring

Carl Hendrik Berg 3 Ugift deres Søn Skjelskør

Emilie Marie Berg 1 Ugift deres Datter Skjelskør

Kirstine Nielsen 22 Ugift Tjenestepige Hjørring

Kirsten Hansen 17 Ugift Tjenestepige Egitzløvmagle, Sorø Amt

 

FT 1880, Skælskør Vester Flakkebjerg Herred. Strandgade 130 c, Forhus Stue.

Jens Fuhr Berg, 60 Postmester, Gift, Aalborg

Johanne Lodovike Berg f. Hastemann, 47, Gift, Hustru, Hjørring

Jens Ludvig Hastemann Berg, 10, Ugift, Barn, Skelskør

David Valdemar Berg, 6, Ugift, Barn, Skelskør

Marie Lodovike Berg, 20, Ugift, Barn, Skelskør.

Katrine Vilhelmine Berg, 11. Ugift, Barn, Skelskør.

Elisabeth Magdalene Berg, 9, Ugift, Barn. Skelskør (1. December 1871)

Maren - Tjenestepige

Nielsine – Tjenestepige

FT 1890, Skælskør, Strandgade. Matr. Nr. 130 b. Ejerens Navn Postmester Berg.

Jens Fuhr Berg, M, 70, G. Husfader, Postmester-

Johanne Ludovika Berg f. K. Hartmann, 57, G. Husmoder

Katrine Vilhelmine Berg, K. 21, U. Barn

Elisabeth Magdalene Berg, K.18, U. Barn

Agnes Laura Nyholm, 16, K.U. København Plejebarn. (Født 3. April 1873).

Larsine Hemmingsen, 25,K. U. Tjeneste pige

Victor Christian Berg, 23 ,M. U. ( Født 17. Juni 1866)

Hans Peter Vohnsen Nyborg, M. U.

(Victor Christian Berg bliver gift med Agnes Laura Nyholm, der var plejebarn hos familien i Strandgade og fra København, Victor er i 1901 Assurance kommissær, og familien bor på Spegerborgvej, der er 2 børn Egil født 15. Februar 1897, og Otto Jens Wilfred født 17. Maj 1899.)

(Emilie Boye født Berg, er iflg. FT. 1901, Separeret. .

 

Den 8. Oktober 1890 dør Jens Fugl Berg i Skælskør Postmester Gift.

Ved Skiftet:

Tilstede var Afdødes Søn Politibetjent Victor Berg, --- Postmester Telegraf bestyrer samt Kirkeværge for Skælskør Kirke

 

Lars Sørensen (Erdrup) Født den 1. August 1826, Klinker.

Deltog i Krigen 1849 – 1850, 13. Battalion 1. Art. Regiment, 15/6 50 tilgaaet Reserve Battalion, Sønderborg, 25/6 50 Afgaaet til? i Sønderborg. (ikke til at læse)

Hvilke dag var De tjeneste gjørende, Erindres ikke.

Tjente De som Menig eller som Befalingsmand: Som Trainkusk.

Har De ligget paa Lazaret: Ja, i Augustenborg. Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt

Indsidder Lars Sørensen, Gryderup By Boeslunde

 

FT 1880, Sorø, Slagelse, Boeslunde, Gryderup.

Lars Sørensen, 52, Gift, Husfader, Indsidder Nyder Fattig under støttelse, Hemmeshøj Sogn

Kirsten Jensen, 50, Gift, Hans Kone, Høve Sogn

Jensine Sørensen Ugift, ? sogn, Aarhus Sogn

FT 1890, Sorø. Slagelse, Boeslunde, Gryderup.

Lars Sørensen, 63 1/8 Husfader, Klinkemand, Hemmeshøj Sogn, Sorø Amt

Kirsten Sørensen, 60 23/2 Gift Husmoder, Høve Sogn

FT 1901. Boeslunde, Lille Egede

Kirsten Jensen, 1829 23. Februar, Enke Husmoder Fattighjælp Høve Sogn

Boeslunde Kirkebog.

Død. 1899. Den 24. September på Sygehuset i Skelskør, Lars Sørensen, Gift, Klinker, Fattiglem af Lille Egede, Han var født i Egerup den 1. August 1826. Forældrene Husmand Søren Jensen og Hustru Kirstine Andersdatter. Hans Efterlevende Enke er Kirsten Jensen. Sidste fælles Bopæl Lille Egede. 73 Aar. (Dødsattest 25. September .

 

 


 

 

Besøgende

Vi har 114 gæster og ingen medlemmer online