Kirsten og Johs. Nielsen

Ansøgning om erindringsmedajle i Skælskør By

Østerballe, Den 23. Februar 2018 , Kirsten & Johs.

Ansøgning om Erindringsmedaljen. 1864..

Navneliste mm. Pr. dags dato.

Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Skelskør By.

Erindringsmedaljen for Krigen 1864 er en medalje, man kunne ansøge om at få tildelt, hvis man enten i Hæren eller i Søværnet havde deltaget i felttoget 1864 – også kendt som 2. Slesvigske Krig. Medaljen blev indstiftet af Christian 9. den 10. juni 1875 og blev administreret af Krigsministeriet. Krigsministeriets notater indikerede, at der var 53.000 berettigede til medaljen, foruden de 5.000 ansøgninger, som Marineministeriet havde registreret. Medaljerne blev uddelt i begyndelsen af 1877 til de berettigede. Den 11. marts 1877 samledes en masse tilfredse medaljemodtagere ved Børsen i København for at vise deres taknemmelighed til Christian 9. De samlede medaljemodtagere valgte en deputation, der blev ledsaget af 5-6.000 mand til Amalienborg, hvor deputationen overbragte en tak på vegne af de forsamlede medaljemodtagere. Herefter holdt kongen en tale til folkemængden, der blev besvaret med et "Kongen Leve", hvorefter man gik hver til sit.

Julius Emil Aarestrup. 25-11-1836

Deltog i krigen i 1864 ved 13. Regiment, 3. Kompagni, fra den 18. maj til 13. november 1864.

var købmand på adressen Algade 30 (matr. nr. 143 og tidligere matr. 36) og det er der, hvor Koloniallageret og Gulf-tanken lå og hvor nu Erik Langkjær har forretning og beboelse Der var dog også en købmand Aarestrup på adressen Nytorv 3, men han hed Johan Henrik Aarestrup født i 1829 eller 1830 og jeg tror, det var en bror til Julius Emil Aarestrup. Julius Emil Aarestrup (Algade 30) havde en søn Hans Henrik (Charlotte Dorothea Valentin)født 1874 (og han kom i lære hos sin farbror!! Johan Henrik Aarestrup) Nytorv 3.mil Aarestrup. 25-11-1836. Kjøbmand, (Kilde: Villy Jensen)

FT 1850 Skælskør, Nytorv Nordre side Matr. Nr. 22c.

Hans Aarestrup                 55  Gift                 Kjøbmand, huusfader          Roeskilde 

Charlotte Vallentin                 54  Gift             Hans kone    Tikjøb Sogn, Frederiksborg Amt 

Marie Aarestrup                    29                  Ugift  Deres børn                  Skjelskør 

Emil Aarestrup                    14                  Ugift  Deres børn                 Skjelskør 

Hans Jørgensen                    33                  Gift  Tjenestekarl                   Maglebye Sogn, Sorø Amt 

Kirsten Pedersdatter             20                  Ugift  Tjenestepige                Bjerne Sogn, Sorø Amt 

FT 1880, Skælskør, Algade Matr. 143 Forhus.

Julius Emil Aarestrup          43  Gift           Husfader, Købmand  Skelskør 

Marie Sophie Frederikke Aarestrup, f. Birk  39  Gift            Hans Kone        København 

Jens Laurits Birch Aarestrup 9  Ugift            Deres Søn        Skelskør  (4. juli 1870. dør 29/11 1892)

Hans Henrik Aarestrup           5                    Ugift               Deres Søn        Skelskør 

FT 1901, Skælskør Algade 143.

Julius Emil Aarestrup          25.11.1836      Gift                Husfader        Kjøbmand      Skjelskør 

Sophie Aarestrup. Birck        16.07.1840      Gift                Husmoder       -  Kastellet Kjøbenhavn 

Hans Henrik Aarestrup           12.03.1874      Ugift               Søn  Handelsbetjent              Skjelskør 

Julie Sørensen                      23.02.1875      Ugift               Niece              -                     Grenaa 

Marie Petrersen                     21.12.1871      Ugift               Pige  Smidstrup, Egislevmagle Sogn Sorø

Emil Hansen  20.11.1885      Ugift               Lærling           -                     Slagelse 

Jørgen Mortensen                 13.02.1861      Ugift               Gaardskarl      -                     Oreby Høve Sogn Sorø Amt Sjælland 

Død, 1873 den 28. Februar. Hans Henrik Aarestrup, Søn af Kjøbmand Em. Aarestrup, 2Mdr.

Død, 1874 den 21. November, Johan Henrik Aarestrup, Kjøbmand, Gift, 46 Aar.

Død, 1878 den 1. Marts, Henrik Emil Aarestrup, Plejesøn af Kjøbmd. Aarestrups Enke. 4 Aar

(1878, den 19. Marts Valgt til Bestyrelsen i Skælskør Bank, Købmand Emil Aarestrup)

FT 1906, Skælskør Matr. Nr.142-144.

Julius Emil Aarestrup               18361125          G                          Husfader          Kjøbmand          

Maria Sophie Frederikke Aarestrup                18400716          G                          Husmoder                                       

Hans Henrik Aarestrup            18740812          U                          Søn                     Handelsmedhjælper                  

Ida Julie Sørensen                     18751223          U                          Niece                 Ung pige i huset                           

Olivia Sophie Hansen                18830426          U                          Pige                    Tjenestepige                                 

Carl Christian Schrøder            18890525          U                          Lærling              Handelslærling                              

Lars Peter Nielsen                     18800301          U                          Karl                     Gaardskarl         

Dør den 17. december 1906 i Skælskør, Julius Emil Aarestrup var gift med Marie Sophie Frederikke Birch.

Ludvig Theodor Andreas Bolthorn, 23-07-1841,Kjøbmand, Strandgade Matr. 120, Forhus. Deltog i krigen i 1864, ved 19. Infanteri Regiment, 7. kompagni, fra 15. marts til 31. december 1864, og var indkaldt igen fra 10. juni 65 til 24. juni 65 og 3. oktober til 1. november 1867. Som Underkorporal. Ludvig er født i Slagelse og gift med Thora Petrine Marie Andrea der kommer fra Næstved. Vedr. matr. 120, Strandgade,

folketællingen 1880 hedder han Ludvig Theodor Andreas Bolthorn. Han havde forretning Strandgade 16 og boede der sammen med sin hustru og to børn.  Huset var i 1880 ejet af købmand Fiedler.  Det er den forretning, som Jens C. Hansen (Kolonial og skibsproviantering) overtog mange år senere og som vi kan huske. I folketællingen 1890 står ejeren som købmand Bolhorn (altså uden et t), men det var ikke ham, der havde forretningen. Det var købmand Laurits Peter Larsen. Bolthorn/Bolhorn er således kun nævnt i to folketællinger nemlig 1880 og 1890. Har ingen billeder af købmanden. (Kilde Villy)

I 1876 den 17. November, Skjelskør Spare, Laane og Discontobank.(Oprettelse af Banken)

Supl. Købmand L. Bolhorn.

FT 1880, Skælskør Strandgade, Matr. 120, Forhus.

Ludvig Theodor Anders Bolthorn                  38  Gift                 Husfader, Købmand  Slagelse 

Thora Petrine Marie Andrea Bolthorn          38                          Gift  Husmoder Næstved 

Johan Wilhelm Henrik Waldemar Bolthorn                               4                           Ugift  Søn           Skelskør 

Wilhelmine Sophie Bolthorn                              2                           Ugift  Datter      Skelskør 

Mette Christine Nielsen                                  23                             Ugift  Tjenestepige   Boeslunde Sogn, Sorø Amt 

Thorvald Staal                                                      15                             Ugift  Handelslærling  Vordingborg 

Skælskør Kirkebog.

Født 1884. den 9. August, Ludvig Valdemar Bolthorn, Kjøbmand Ludvig Theodor Andreas Bolthorn og Hustru Thora Petrine Marie Andrea Daase, 43 Aar Gl

Faddere: Fru Daasè, Nestved, Frøken Jensen Merløse, Kjøbmand Daasè Nestved, Exam. Jur. Brinck Kjøbenhavn, Godsforvalter Frederiksen Jægerhus.

FT 1890, Skjelskør, Strandgade 120, Ejerens navn, Kjøbmand Bolhorn.

(Familien bor ikke her mere)

Fuglebjerg Kirkebog

Død den 4. Maj1891, Ludvig Bolthorn Kjøbmand i Fuglebjerg, Død på Frederiks Hospital i København

  

Heinrik Theodor Brûggebûsch El. Bryggeboths, 01-01-1839, Malermester, bor på Nytorv Matr. nr. 9. født i Skælskør, Deltog i krigen i 1864, ved 10. Regiment 1. Kompagni, fra december til 8. oktober 1864. Vedr. matr. 9, Nytorv: Ejer var - iflg. folketællingen 1880 – maler/malermester Heinrik Theodor Brüggebosch/Bryggebosch (ikke Bryggeburch eller Bryggeboths). Det var på adressen Nytorv 7, som er et af de huse, der blev revet ned i ”røven” i.f.m. Norvejen. Han boede der sammen med sin hustru Marie og en søn. I folketællingen 1890 er han åbenbart død, idet ejeren er maler Bryggebosch’s enke Marie, der også bor der sammen med sin søn, som nu er 11 år. Har ingen billeder af malermesteren. I folketællingen 1901 står fru Anna Aarestrup som ejer af Nytorv 7. (Kilde Villy Jensen)

Død 1873 den 31. Okrober. Johannes Bryggebusch, Snedker. Gift, 63 Aar.

Død 1875, den 7. Maj. Niels Jørgen Bryggebusch, Søn af Maler Bryggebusch, 4Mdr.

 Heinrich Teodor Brûggebûsch Malermester, død den 14. december 1888 i Skælskør.

Iflg. FT Nytorv Mart. Nr. 9, + 10 + 11 (Huset) Ejerens Navn. Maler Bryggeluich’s Enke (det staves på mange måder)

Marie Larsen, K, 46, E, Sønder Bjerre Husmoder

Henrik Theodor Marinus Brüggebüch, M. 11. en søn.

Hans Børgesen. 25-05-1839. Arbejdsmand, står i Folketællingen i 1880 som enkemand, og bor i Algade Matr. nr. 37, baghus kvist, Stilling arbejdsmand og brændeskærer, født i Eggeslevmagle.

Deltog i krigen i 1864 ved 4. Infanteri Regiment 4. kompagni, fra 1. november 1863 til 14. august 1864, Var ikke såret, men indlagt på lazaret i Augustenborg Slot, i 14 dage.

I 1880 bor Hans Børgesen i Algade Mart.Nr. 37, Baghus Kvist, Enkemand Arbejdsmand Brændeskærer, født i Eggeslevmagle Sogn, i 1890 bor Hans Børgesen på Skælskør Fattiggård.

En Søn Hans Hansen Børgesen 23 / 1 1867, dør 3 / 3 1867

Død den 21. oktober 1894, på Skjelskør Fattiggaard, Hans Børgesen, Almisse lem, Enkemand efter Helene Cathrine Andreasen, Søn af Ugifte Ene Margrethe Børges datter, Født i Smidstrup Eggeslevmagle Sogn, 55 Aar.

Christian Julius Carlsen, 01-05-1834. Skomager

Deltog i krigen i 1864 som Kusk ved Ingeniørtropperne, Mobil Park, fra den 4.december 1863 til den 21.august 1864. Var medlem af De Danske Våbenbrødre, Holsteinborg Afdeling Nr. 118 72.

Christian er født i Skælskør, hans far var skomager, og i 1850 er Christian lærling hos skomager Hans Hansen på Nytorv, nordre side Matr. nr. 25.

 I 1876 da ansøgningen bliver sendt er Christian Julius Skomager i Skælskør.

Faderen: 1881 den 9. oktober dør Hans Peter Carlsen, Skomager Ringer, Enkemand 77 År

Moderen: Ane Margrethe Sørensen

(Ved Faderens død, Skælskør Skifteprotokol opslag nr. 108,

Datter Karoline Karlsen gift med afdøde Snedker Valth(?), 6. børn

Søn Christian Julius Carlsen, Fuldm(myndig)

Datter Hansine Petrine Jørgensen, F(født) Carlsen Enke, Fuldm.

              I 1880 FT, Bogbinderforretning i Algade

  • Frederikke Kristine Hoier f. Karlsen gift med Snedker Hoier (?)i Næstved
  • Dorthea Sophie Carlsen gift med Bogbinder Brinck
  • Underskriver C.J. Carlsen)

Men hvor blev Christian Julius Carlsen af -

han rejser til USA, New York City i 1882, Står som Skomager

Gift med Bodil Petersen, Et barn Emil Petersen et barn af hendes første ægteskab.

 

Ole Christensen, 11-02-1832, Fyrbøder.

Var med i krigen 1864 ved 15. Infanteri Regiment, 1. kompagni, fra den 14. januar til 15, maj 1864, var ansat som fyrbøder hos J. Harboe i Skælskør,

I 1880 bor Ole Christensen i Hesselby, Eggeslevmagle Sogn, sammen med sin hustru Kirsten Larsdatter og Ellen og Lars der er født i Tjæreby, og Eline og Anne der er født i Skælskør.

1890 Bor Ole og hans kone Kirsten stadig i et hus i Hesselby, Ole står Som Husfader og Fyrbøder.

den 22. december 1893 dør Ole Kristensen i Hesselby, Eggeslevmagle Sogn, Fyrbøder, Hesselby født på Eggeslevmagle Mark. Har været gift med Kirsten Larsdatter der dør i 1982.

Niels Christensen, 05-12-1839, Arbejdsmand, bor i Algade, Matr. 101 Baghuset, Kælderen, Niels er født i Eggeslevmagle. Deltog i krigen i 1864, fra den 2. november 1863 til 18. August 1864ved 4. Regiment 1ste Kompagni nr. 154.  Var på Augustenborg Slot Lazaret i 8 dage. var fangen den 29. juni på Als ude på Arnkilsøre. I 1880 Niels bor sammen med sin kone Maren og 4 børn i Algade Matr. 101, Baghus i kælderen.

Børnene, Ane Christine født ca.1870, Ane Elisabeth født ca. 1872, Inger Marie født ca.1877, Nielsine Vilhelmine født ca.1879, alle fire børn er født i Skælskør, forældrene er født i Eggeslevmagle.

 I 1901 bor Niels med sin kone Maren og en søn Axel født den 14. juni 1888 i Gammelgade fribolig, og står som arbejdsmand og modtager fattighjælp.

Niels Christensen er i 1906 enkemand og bor på Gammelgade i Skælskør, er på Fattighjælp

Vilhelm Berg Peter Christiansen, 11-09-1839. Hjul og Karetmager Mester.

Deltog i kriger i 1864 ved 4. Regiment 1. Kompagni, som Korporal.

Ægteskab: den 12, juni 1867

Ungkarl Hjulmand Vilhelm Berg Peter Christiansen i Skelskør, Pigen Marie Luice Nielsen datter af afdøde Værthusholder Christian Nielsen. Født den 29.januar 1843

En søn Hans Christian Christiansen, 26 / 7 1868

Den 24. januar 1875 dør Marie Lucie Født Nielsen,Hjulmand Christiansens Hustru 31. aar

Den 31. december 1876 dør Vilhelm Peter Berg Christiansen, Hjulmand Enkemand,

Født i Skelskør 37 Aar gl.

Ferdinand Johan Dørge, 17-09-1841, Buntmager Var menig i krigen i 1864, ved 4. infanteri Regiment

1. K ompagni. fra maj 1863 til oktober 1864, var ikke såret. men indlagt på Sølvgades kaserne i København i 4 uger.

Ferdinand Johan Dørge var gift med Johanne Christiane Møller født den 21. August 1845 i Slagelse.

FT 1880, Skælskør.

Ferdinand Johan Dørge                                      38, Gift , Bundtmager  Slagelse 

Johanne Christiane Dørge, f. Møller                34, Gift Hans Kone, Modehandler inde Slagelse                      Georg Johan Marthin Dørge 19/8 1866                         13, Ugift Deres Barn Slagelse 

Anthon Ulrik Rasmus Christian Dørge              12, Ugift Deres Barn Slagelse  

Frederikke Martha Margrethe Dørge              9 Ugift Deres Barn Skelskør 

Ulrikka Henriette Dørge  22/12 1871               8  Ugift  Deres Barn  Skelskør 

Henriette Johanne Dørge                                  5 Ugift Deres Barn Skelskør 

Christian Johan Dørge                                         4 Ugift Deres Barn Skelskør 

Anna Jørgine Dørge                                             2 Ugift Deres Barn Skelskør 

Axel Rasmus Dørge                                              1 Ugift Deres Barn Skelskør 

Udøbt Drengebarn                                     und. 1år Ugift Deres Barn Skelskør 

Skælskør Kirkebog:

Ferdinand Johan Dørge Dør den 31. december 1881, 40 år gammel.

i 1901 er Johanne Christiane Dørge Modehandlerske i Algade,

I 1901 er Georg Dørge              19.08.1866 Gift Husfader Snedkermester     Slagelse 

Louse Dørge                              23.10.1874 Gift Husmoder Tystofte, Tjæreby Sogn Sorø Amt 

Rigmor Dørge                              07.10.1897 Ugift Barn               -                           Skælskør 

Ebba Dørge      02.09.1900        Ugift                   Barn                    -                           Skælskør 

I FT 1906, Skælskør

Johanne Christiane Dørge     18450821          E                           Husmoder       Formue

En Søn, Christian Johan Dørge blev en kendt fotograf.

I FT 1930, Skælskør.

Johan Martin George Dørge, Algade 37, Snedker, Karen Lovise, Hustru, Ferdinand Johan Anton en søn, Christian Aage, Søn. George Dørge er i bestyrelsen i Børnefugleskydningen.

Emil Edvard Eskildsen, 09-08-1834, Arbejdsmand

deltog i krigen i 1864 ved 15. Infanteri Regiment, 5. kompagni, far den 18. januar til den 15. maj 1864, var på laseret på Als.

Stilling, Arbejdsmand boende hos A, Christensen i Skjelskør

Emil Eduard Eskildsen er iflg. FT 1860 Plejebarn født i København og bor hos Carl Rasmussen Skomager i Hyllested. 

Emil Edvard flytter til København og bliver gift med Julie Jensine Herling de bor på Godthåbsvej 21, og i september 1883 bliver en datter Bodil Augusta Johanne Eskildsen født.

Peter Petersen Frandsen. 13-02-1837, Skomager.

 Bor i flg. Folketælling 1880 på Gammeltorv Matr. 84 forhus stue, sammen med sin kone Elise Nicoline Vilhelmine Jensen der er født i Magleby og 6 børn. Nielsine Jakobine født i 1866, Dagmar Marie født i 1867, Bodil Marie født i 1870, Anna Kirstine Margrethe født i 1872, Anders Peder Theodor født i 1875, Ernst Herman Gotlib født i 1877, alle børn er født i Skælskør.

Deltog i krigen i 1864 ved Artilleriregimentet, 6. Fæstnings kompagni, fra den 20. april til september, menig som Militærarbejder, Berettiget til medaljen underskrevet af Kaufmann.

Dør den 10. oktober 1892, Peter Petersen Frandsen, Skomager, Bud, Boende i Skjelskør Gammeltorv, gift med Elise Vilhelmine Nicoline Nathalie Jensen, Forældre Vægter Peder Frandsen og Bodil Anders datter af Skjelskør, Fødested Skjelskør. 55. Aar

 

Carl Frederiksen, 22-12-1844. Skomager

(Neslev) noteret efter hans navn.

Deltog i krigen i 1864 ved 4. Regiment 2. Kompagni, fra 15 marts til 29. juni 1864, som Menig, blev ikke såret, men indlagt på Svendborg Lazaret, blev fangen på Als den 29. juni.

Bor iflg. Folketælling 1880 på Gammeltorv Matr. 58, Side hus, stue b. Carl Frederiksen er født i København og bor sammen med sin kone Hedvig Dorthea og 4 børn. Carl Hans Peder, Valdemar Rasmus Martin er født i Hyllested. George Christian Nicolai, Hedvig Caroline Marie født i Skælskør.

Død. 1900, den 2. december, København, kommune hospitalet.

Carl Frederiksen, graver i Skjelskør, Algade 103, Født paa Fødselsstiftelsen i København, den 22/12 1844, uden at Forældrene er opgivet, gift med Dothea Rasmussen. 55 Aar.

I TF 1901 bor Dorthe Frederiksen i Algade, Enke, Husmoder og Kirkekone, sønnen George er Kommis, en anden søn Henry Snedkerlærling, en datter Karen Tjenestepige, og en søn Alfred Axel der er født i 1894 i Skælskør.

Jonas Frederiksen, 26-12-1841, Arbejdsmand, Vægter

Deltog i krigen 1864 ved Fæstnings Artilleriet, 3. Kompagni, fra den 5. marts 1864 til den 20. juni 1865.

Bor ved landevejen til Slagelse Matr. 81 han er født i Rerslev Sogn. I Folketællingen 1901 bor Jonas sammen sin kone Kirsten født 11. februar 1832.og deres 2 børn Hansine og Peter født den 25. juni 1875 i Skælskør, Peter står som Møllerkusk i Algade arbejdede også i en lang årrække med Ølbryggeriet.-,

Også i FT 1906 er Jonas Frederiksen Vægter og bor nu i Algade (Matr./ Adresse 44) sammen med sin kone Kirsten Frederiksen og en datter Hansine født 1871 den 19. oktober

Den 2. oktober 1911 dør Jonas Frederiksen, Enkemand, Vægter i Skjelskør Algade 44, Født i Vejrup mellem Slagelse og Sorø. Søn af Husmand Frederik Thomsen og Hustru Elisabeth. Hans Afdøde Hustru Kirsten Hans datter døde i 1908. 69. År.

 

Anders Hansen, 16-07-1836,Brændevinskusk hos J. Harboe.

Deltog i krigen 1864 fra den 27. november 1863 til den 19. august 1864 ved 4. Infanteri Regiment 7. Kompagni som menig,

Bendt Hansen, 13-06-1840, Arbejdsmand / Avlsbrug.

Deltog i krigen i 1864 ved 4. Regiment, fra den 15. marts 1864 til juni 1865.

Bor i 1880 på Nytorv Matr. Nr. 7 i Forhus stue, sammen med sin kone Marie og en søn Hans Frederik, i FT 1901, bor familien stadig på Nytorv, og nu er Bendt Hansen Postkører, og her er oplysning om at de blev gift den 25. juni 1866 og begge er fra Eggeslevmagle.

I 1906 bor Bendt Hansen sammen med sin kone Marie Hansen på Ny Torv, Matr. Nr. 7, og arbejder stadig som post kører.

I 1911 og 1916 bor Bendt Hansen på Nytorv Forhus stue, født 13.juni 1840 i Eggeslevmagle, kom til sognet i 1862 sammen med< sin kone Marie der kommer fra Venslev (Smidstrup), Bendr Hansen arbejder som Landpostbud. i 1916 er Bendt Hansen forhenværende Postkører med en formue på kr. 8000, og en indkomst på kr. 515.

Det samme i 1921 og 1925, Nu står Bendt Hansen som husejer, Nytorv 11.

Død. 1928, den 5. februar, Nytorv 11. Bendt Hansen.

Fhv. Postkører Dannebrogsmand, Skjelskør Nytorv 11. Født 13. juni 1840 i Eggeslevmagle,

Enkemand efter Marie Hans datter. Søn af Hjulmand i Eggeslevmagle Hans Andersen og Hustru Karen Niels datter. 87 År

Frederik Hansen, 31-01-1834. Skomager

Deltog i krigen 1864 ved 4. Regiment 5. Kompagni, fra den 28. november 1863 til maj 1865, var såret i krigen og var på Glÿgsborg Lazaret ved Flensborg og Granulations hospitalet i København, og blev fangen på Als den 29. juni

Skomager på Algade matr. nr. 36 Sidehus i stuen, iflg. Folketælling 1880, sammen med sin kone Karen og 4 børn. Frederik er født i Eggeslevmagle og hans kone er fra Tjæreby, alle børn er født i Skælskør, I TF 1901 bor familien stadig i Algade, en datter Anna Marie Frederikke bor også på adressen hun står som Lærerinde, Antal levende børn 5, 1 barn en død.,

1904 den 26. februar dør Frederik Hansen, Skælskør Algade 36, Skomager, Født i Eggeslevmagle Sogn, Søn af Hans Frederiksen og Hustru Karen Nielsdatter. Enkemand efter Karen Marie Nielsdatter, død den 13. august 1901.

 

Hermann Hansen, 05-01-1838, Farver, Klædefabrikant og Manufakturhandler

bor i Algade matr. 24 i stuen, er født i Svendborg, og bor sammen med sin kone Eline 4 børn, Valdemar Barfoed, Anna Emilie Barfoed, Johanne Magdalene Barfoed, Søren Vilhelm Barfoed. 3 tjenestepiger og 2 farversvende og 1 farverlærling.

Deltog i 1864 i krigen ved 18. Regiment 2. Kompagni, fra den 28. januar til 6. oktober.

Dør den 22. juni 1928 i Skælskør.90 ÅR. Algade 25.

Herman og Eline Barfoed Hansen (billede)

Jacob Hansen, 17-10-1840, Fiskehandler og Husmand,

Deltog i krigen i 1864 ved Artilleriet, 5. Bataljon fra den 31. maj 1863 til den 12. december 1864

Bor iflg. Folketælling 1880  / 1890 /1901 på Skælskør mark jorde, nr. 165 forhus stue, sammen med sin kone Johanne Christine født Nielsen og 2 børn, Niels Peter og Peter.

I 1890 består familien af Jacob Hansen Husfader og Husmand 60 Aar (alderen er forkert han er kun 50, i næste FT er alderen rigtig)

Johanne Kirstine hans kone f. 28/5 1847 i Krummerup, en datter Ane, en søn Lars Peter f. den 12/10 1877, en søn Niels,

 I FT 1906 bor Jacob og hans kone Johanne sammen med en søn Lars Peter på Skælskør mark.

Den 17.december 1918 dør Jacob Hansen, Gift Husmand paa Skelskør Mark, Født i Tranderup, Boeslunde Sogn, 17. oktober 1840, Søn af Arbejdsmand Hans Christiffersen og Hustru Johanne Hansen, Gift med Johanne Kirstine Nielsen. 78 Aar.

Jens Hansen, 24-05-1836, Tjenestekarl hos Herr. Brændevinsbrænder Jørgen Harboe (1877)

Deltog i 1864 i krigen ved Fæstnings regimente fra 29. oktober 1863 til 18. august 1864, havde været indkaldt før, fra 10. maj 1859 til 21. september, i 1864 som underkorporal. var ikke såret, men indlagt på Wildersgade kaserne i København (Christianshavn)

 Iflg. Folketælling 1880 , Spegerborg nr. 4 Forstue, Stue, b. Jens Hansen der er Arbejdskarl på Borreby, han bo sammen med Enken Caroline Pedersen født Hansen (Husmoder, Arbejdskone ved Avlsbrug,)

Jens Hansen dør i flg. Skælskør Kirkebog 1897, den 24.april. Fiskehandler, boende paa Nytorv, født i Gimlinge var under fattigforsørgelse. Forældre Arbejdsmand Hans Jensen og Hustru Marie, gift med Karen Kirstine Jørgensen

Jens Nielsen Hansen, 06-02-1837. Slagtermester

Deltog i 1864 i krigen ved 4. Infanteri Regiment, 8. Kompagni, fra november i 1863 til august 1864, var ikke såret men indlagt på Lazaret i Frederiks? (Fredericia)

Død, 1908 12. juni, Skælskør Sygehus, Jens Nielsen Hansen.

Alderdoms understøttet Enkemand efter Kristine Hansen, født Petersen, død 17. Maj 1907 (Folie 87 nr.6)Tidligere gift med Karen Sophie Christensen død 6. April 1875 (folie 56 Nr. 5) Algade101. Født i Korsør, Søn af ? Knud Nielsen Hansen og Hustru Georgine Caroline Eriksen. 71. Aar

Niels Hansen, 20-02-1840, Wertshuusholder

Deltog i 1864 i krigen ved 1ste Infanteri Regiment, 6- Compagni som Menig, fra den 15. marts 1863 til 14. August 1864, blev såret den 6. februar, og var på Lazaret i Flensborg Harmonien. Blev fanget den 6. februar ved Sankelmark, - var medlem af ”De Danske Våbenbrødre nr. 12 695

Berettiget til Medaljen (underskrevet) Stricker) (i 1864 Kaptajn Ezechias August Stinzing Stricker)

I 1860, Skælskør Købstad Matr. Nr. 99.Kælderen.

Hans Nielsen  46                        Gift                     Værtshusholder. Husfader  Beslunde, Sorø Amt 

Maren Larsen                              48                        Gift                     hans Kone                                     Ørsløv, Sorøe Amt 

Hans Hansen  18                        Ugift                   deres Søn                                      Ørsløv, Sorøe Amt 

Jørgen Hansen                            14                        Ugift                   deres Søn                                      Skjelskør 

Johanne Hansen                        12                        Ugift                   deres Datter                               Skjelskør 

Hedevig Hansen                         11                        Ugift                   deres Datter                               Skjelskør 

Kirstine Pedersen                      19                        Ugift                   Tjenestepige                                                            Ørsløv, Sorøe Amt 

  

I FT 1870. Strandgade.

Maren Larsen K. 57. E. Husmoder Verthusholder

Niels Hansen, M. 29. U, Søn

Hedvig Hanssine Hansen, 19 U. Datter

Herman Erik Ftederik Seveld Logerende

I FT 1880. Skælskør Strandgade. Matr. Nr. 116. Forhus

Maren Larsen  68  Enke  Husmoder, ??  Ørslev Sogn, Sorø Amt 

Niels Hansen  39  Ugift  Hendes Søn, ??  Ørslev Sogn, Sorø Amt 

Hans Hansen  37  Ugift  Hendes Søn, ??  Ørslev Sogn, Sorø Amt 

Larsine Hansen  29  Ugift  Husmoderens Søster ??  Skelskør 

Maren Sophie Frederikke Madsen  21  Ugift  Tjenestepige  Korsør 

Jens Peter Klausen  19  Ugift  Medhjælper ??  Ørslev Sogn, Sorø Amt 

Ole Stevns Hansen  17  Ugift  Medhjælper ??  Korsør 

I FT 1880 Skælskør Algade Matr.nr 40, Baghus.

Hedvig Jensine Hansen  25  Ugift  Husholderske for Berg  Skelskør 

Ludvig Laurits Berg  3  Ugift  Deres Barn  Skelskør 

Udøbt Drengebarn 2  Ugift  Deres Barn  Skelskør 

Andreas Berg  50  Separeret  Barber  Taarnborg Sogn, Sorø Amt 

I FT 1890 den 1. Februar i Skjelskør Kjøbstad, Strandgade Matr. Nr 116, Gjæstgiver N.Hansen.

Forhus.

Niels Hansen, M, 49, U, Fødested, Glænø , Husfader, Gjæstgiver

Hedvig Larsine Hansen, Kv, 39, U, Husmoder (Søster)

Maren Sophie Frederikke Madsen, Tjenestepige, Hans Peter Bendixen Dreng, Anders og Maren Tjenestefolk

Niels Hansen dør den 5. marts 1898 i Skælskør, Ugift Gæstgiver i Skjelskør, Strandgade Nr. 118. Født i Boeslunde (?) sogn. søn af Gæstgiver i Strandgade (samme sted) Hans Nielsen og Hustru Maren født Nielsen

Peder Hansen, 28-05-1840,(28. September) Arbejdsmand hos J. Harboe

Peder Hansen deltog i krigen i 1864 ved det 4. Infanteri Regiment 7 Batilijon under hele krigen.

I FT 1880, Eggeslevmagle, Smidstrup, 1 hus. Her bor Peter sammen med sin kone Karen Marie Christensen født den 22.juli 1846 , og tre børn, Hans Peter Henrik, Ane Kirstine Cecilie, og Hanne Marie, Peter står som husfader Inderst, daglejer i Brænderiet, og er født i sognet.

I FT 1901 Her bor Peder Hansen i Møllestræde, Sammen med sin kone Karen Marie og en datter Maren Christine Frederikke Født den 16. august 1888 i Skelskør.. Peder er flyttet til Skælskør kommune i 1855 fra Eggeslevmagle og er gift i 1870, (5 levende børn og 5 døde børn). Peder arbejder som arbejdsmand ved Brændevinsbrænding hos Harboes Sønner.

Ved Folketællingen i 1906 Møllestræde Mart. Nr. 174 sc Ejer, Arbejdsmand Peter Hansen, i Forhuset stuen bor Peter Hansen født den 28. maj 1840, Husfader og Arbejdsmand ved Brændevin, Karen Marie født den 22. juni 1845, Husmoder på 1. Etage bor August Groth med sin hustru Karoline

Ved Folketællingen 1911, Møllestræde 174 Husets Ejer Peder Hansen, Husfader er kommet til sognet fra Eggeslevmagle i 1871, og for nu Alderdoms understøttelse, også hans kone Karen Marie lever stadig, hun kommer også fra Eggeslevmagle, Så bor der en Slægtning Christen Jørgen Hansen, født 28. juli 1884 i Skælskør ugift arbejdsmand, og familien Groth bor stadig på 1. Etage.

Ved FT i 1916 Møllestræde 174 nr. 12. Husets ejer Peder Hansen sammen med sin kone Karen Marie, og Christen Jørgen Hansen en slægtning bor her også, ligesom familien Groth.

Ved FT i 1921 Møllestræde 174, Nr. 12- Husets ejer Peder Hansen sammen med sin kone Karen Marie og sønnen Christen, Wilhelm Groth bor på 1. sal.

Ved FT 1925 Møllestræde, Nr 12. Husets ejer Peder Hansen sammen med sin kone Karen Marie og sønnen Christen Jørgen Arbejdsmand, Wilhelm Groth, Møllersvend, bor på 1. sal.

Den 21. februar 1927, Møllestræde 12 i Skælskør Peder Hansen, Forhenværende Fyrbøder gift med Maren Marie Christensen, f. 28- Maj 1840 i Smidstrup Eggeslevmagle. Søn af Husmand Hans Pedersen og Hustru Ane Ceccilie Henriksen. 86 Aar

Niels Petersen  Holm, 11-08-1835, Arbejdsmand.

I FT 1880 bor Niels Peter Holm på Algade Matr. Nr. 91 i Kælderen, sammen med sin kone Karen Johanne der kommer fra Skårup i Svendborg Amt, der er tre sønner i familien, Hans, Anders og Vilhelm.

Den 14, februar 1898 dør Niels Petersen Holm, Alderdoms understøttet Arbejdsmand, Algade 103, Skelskør, Født i Magleby, Søn af Huusmand Peter Nielsen og Hustru Johanne Nielsdatter af Magleby. Gift med Karen Johanne Petersen.

I FT 1901er er Karen Holm enke og på Aftægt og Alderdoms understøttelse, hun bor samme med sin yngste søn Vilhelm han ernære sig som fisker.

Niels Petersen Holm dør den 14. februar 1898, Alderdoms støttet Arbejdsmand, Algade 103. Skælskør, Født i Magleby, Søn af Husmand Peter Nielsen og Hustru Johanne Nielsdatter af Magleby. Gift med Karen Johanne Petersen, 62 Aar.

Christen Jensen, 27-06-1834. Værtshusholder. Algade Matr.139 Forhus Kælderen,

Deltog i krigen i 1864, ved det 13. Infanteri Regiment 1. Kompagni, nr. 50, fra den 18. maj til 15. august 1864, som Menig fra 23. juni til 14. juli, derefter som midligeretiglig Underofficere fra 15. juli til 15. august 1864, stilling Vertshusholder i Skjelskør

I FT 1880, Skælskør Algade Matr. 139, Forhus Kælderen

Christen Jensen                         45                        Gift                     Husfader, Værtshusholder  Tystofte 

Laura Elise Jensen, f. Hemmingsen                 42                        Gift                     Hans Kone   Smidstrup 

Laurits Vilhelm Jensen             12                        Ugift                   Deres Barn        Skelskør 

Anna Jensine Jensen                5                           Ugift                   Deres Barn         Skelskør  (født den 10. janu

Besøgende

Vi har 112 gæster og ingen medlemmer online