Kirsten og Johs. Nielsen

Vester Flakkebjerg Herred - Skælskør 1864

Ansøgning om Erindringsmedaljen. 1864.

Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Skelskør By.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16952329#122645,21598052

Erindringsmedaljen for Krigen 1864 er en medalje, man kunne ansøge om at få tildelt, hvis man enten i Hæren eller i Søværnet havde deltaget i felttoget 1864 – også kendt som 2. Slesvigske Krig. Medaljen blev indstiftet af Christian 9. den 10. juni 1875 og blev administreret af Krigsministeriet. Krigsministeriets notater indikerede, at der var 53.000 berettigede til medaljen, foruden de 5.000 ansøgninger, som Marineministeriet havde registreret. Medaljerne blev uddelt i begyndelsen af 1877 til de berettigede. Den 11. marts 1877 samledes en masse tilfredse medaljemodtagere ved Børsen i København for at vise deres taknemmelighed til Christian 9. De samlede medaljemodtagere valgte en deputation, der blev ledsaget af 5-6.000 mand til Amalienborg, hvor deputationen overbragte en tak på vegne af de forsamlede medaljemodtagere. Herefter holdt kongen en tale til folkemængden, der blev besvaret med et "Kongen Leve", hvorefter man gik hver til sit.

Aarestrup, Julius Emil . 25-11-1836

Deltog i krigen i 1864 ved 13. Regiment, 3. Kompagni, fra den 18. maj til 13. november 1864.

var købmand på adressen Algade 30 (matr. nr. 143 og tidligere matr. 36) og det er der, hvor Koloniallageret og Gulf-tanken lå og hvor nu Erik Langkjær har forretning og beboelse Der var dog også en købmand Aarestrup på adressen Nytorv 3, men han hed Johan Henrik Aarestrup født i 1829 eller 1830 og jeg tror, det var en bror til Julius Emil Aarestrup. Julius Emil Aarestrup (Algade 30) havde en søn Hans Henrik (Charlotte Dorothea Valentin)født 1874 (og han kom i lære hos sin farbror!! Johan Henrik Aarestrup, Nytorv 3.mil Aarestrup. 25-11-1836. Kjøbmand, (Kilde: Villy Jensen)

Dør den 17. december 1906 i Skælskør, Julius Emil Aarestrup var gift med Marie Sophie Frederikke Birck)

Bolthorn, Ludvig Theodor Andreas, 23-07-1841,Kjøbmand, Strandgade Matr. 120, Forhus. Deltog i krigen i 1864, ved 19. Infanteri Regiment, 7. kompagni, fra 15. marts til 31. december 1864, og var indkaldt igen fra 10. juni 65 til 24. juni 65 og 3. oktober til 1. november 1867. Som Underkorporal. Ludvig er født i Slagelse og gift med Thora Petrine Marie Andrea der kommer fra Næstved. Vedr. matr. 120, Strandgade,

folketællingen 1880 hedder han Ludvig Theodor Andreas Bolthorn. Han havde forretning Strandgade 16 og boede der sammen med sin hustru og to børn. Huset var i 1880 ejet af købmand Fiedler. Det er den forretning, som Jens C. Hansen (Kolonial og skibsproviantering) overtog mange år senere og som vi kan huske. I folketællingen 1890 står ejeren som købmand Bolhorn (altså uden et t), men det var ikke ham, der havde forretningen. Det var købmand Laurits Peter Larsen. Bolthorn/Bolhorn er således kun nævnt i to folketællinger nemlig 1880 og 1890. Har ingen billeder af købmanden.

 

Brüggebüsch, Heinrik Theodor – El. Bryggeboths, 01-01-1839, Malermester, bor på Nytorv Matr. nr. 9. født i Skælskør, Deltog i krigen i 1864, ved 10. Regiment 1. Kompagni, fra december til 8. oktober 1864. Vedr. matr. 9, Nytorv: Ejer var - iflg. folketællingen 1880 – maler/malermester Heinrik Theodor Brüggebosch/Bryggebosch (ikke Bryggeburch eller Bryggeboths). Det var på adressen Nytorv 7, som er et af de huse, der blev revet ned i ”røven” i.f.m. Norvejen. Han boede der sammen med sin hustru Marie og en søn. I folketællingen 1890 er han åbenbart død, idet ejeren er maler Bryggebosch’s enke Marie, der også bor der sammen med sin søn, som nu er 11 år. Har ingen billeder af malermesteren. I folketællingen 1901 står fru Anna Aarestrup som ejer af Nytorv 7. (Kilde Villy Jensen)

Brüggebûsch død den 14. december 1888 i Skælskør.

Iflg.FT Nytorv Mart. Nr. 9, + 10 + 11 (Huset) Ejerens Navn. Maler Bryggeluich´s Enke (det stavespå mange måder)

Marie Larsen,K,46, E, Sønder Bjerre Husmoder

Henrik Theodor Marinus Brüggebüch, M. 11. en søn.

 

Børgesen, Hans . 25-05-1839. Arbejdsmand, står i Folketællingen i 1880 som enkemand, og bor i Algade Matr. nr. 37, baghus kvist, Stilling arbejdsmand og brændeskærer, født i Eggeslevmagle.

Deltog i krigen i 1864 ved 4. Infanteri Regiment 4. kompagni, fra 1. november 1863 til 14. august 1864, Var ikke såret, men indlagt på lazaret i Augustenborg Slot, i 14 dage.

Død den 21. oktober 1894, på Skjelskør Fattiggaard, Hans Børgesen, Almisselem, Enkemand efter Helene Andreasen, Søn af Ugifte Ene Margrethe Børges datter, Født i Smidstrup Eggeslevmagle Sogn, 55 Aar

 

Carlsen, Christian Julius , 01-05-1834. Skomager

Deltog i krigen i 1864 som Kusk ved Ingeniørtropperne, Mobil Park, fra den 4.december 1863 til den 21.august 1864. Var medlem af De Danske Våbenbrødre, Holsteinborg Afdeling Nr. 118 72.

Christian er født i Skælskøt, hans far var skomager, og i 1850 er Christian lærling hos skomager Hans Hansen på Nytorv, nordre side Matr. nr. 25.

I 1876 da ansøgningen bliver sendt er Christian Julius Skomager i Skælskør.

Faderen: 1881 den 9. oktober dør Hans Peter Carlsen, Skomager Ringer, Enkemand 77 År

Moderen: Ane Margrethe Sørensen

(Ved Faderens død, Skælskør Skifteprotokol opslag nr. 108,

Datter Karoline Karlsen gift med afdøde Snedker Valth(?), 6. børn

Søn Christian Julius Carlsen, Fuldm(myndig)

Datter Hansine Petrine Jørgensen, F(født) Carlsen Enke, Fuldm.

             I 1880 FT, Bogbinderforretning i Algade

  • Frederikke Kristine Hoier f. Karlsen gift med Snedker Hoier (?)i Næstved
  • Dorthea Sophie Carlsen gift med Bogbinder Brinck

Underskriver C.J. Carlsen)

Men hvor blev Christian Julius Carlsen af - han rejser til USA, New York City i 1882, Står som Skomager

Gift med Bodil Petersen, Et barn Emil Petersen et barn af hendes første ægteskab.

 

Carlsen, Lauritz ,Nytorv 3

Lauritz Carlsen, kaldet Lauritz eller bedstefar, var fra 1874 til 1904 bestyrer af firmaet J.H. Aarestrup Nytorv 3 Skælskør sammen med sin søster Anna Aarestrup, f. Carlsen, hvorefter min farfar Ejner Petersen og farmor Thecla Petersen, f. Carlsen overtog firmaet. Lauritz Carlsen deltog i krigen 1864, blev dekoreret med Dannebrogsordenen samt Ridder af Dannebrog mm.

Lauritz og Anna Carlsen flyttede i 1904 til Gammelgade 15 Skælskør, det var den ejendom der senere tilhørte lærer Guldberg og senere igen Oberst Kragh.

Lauritz Carlsen vendte tilbage og tilbragte sine sidste leveår i Købmandsgården Nytorv 3 Skælskør hos datteren og svigersønnen Ejner og Thecla Petersen, de solgte Købmandsgården i 1951 og flyttede til København.

Christensen, Ole , 11-02-1832, Fyrbøder.

Var med i krigen 1864 ved 15. Infanteri Regiment, 1. kompagni, far den 14. januar til 15, maj 1864, var ansat som fyrbøder hos J. Harboe i Skælskør,

I 1880 bor Ole Christensen i Hesselby, Eggeslevmagle Sogn, sammen med sin hustru Kirsten Larsdatter og Ellen og Lars der er født i Tjæreby, og Eline og Anne der er født i Skælskør.

1890 Bor Ole og hans kone Kirsten stadig i et hus i Hesselby, Ole står Som Husfader og Fyrbøder.

den 22. december 1893 dør Ole Kristensen i Hesselby, Eggeslevmagle Sogn, Fyrbøder, Hesselby født på Eggeslevmagle Mark. Har været gift med Kirsten Larsdatter der dør i 1982.

Niels Christensen, 05-12-1839, Arbejdsmand, bor i Algade, Matr. 101 Baghuset, Kælderen, Niels er født i Eggeslevmagle. Deltog i krigen i 1864, fra den 2. november 1863 til 18. August 1864ved 4. Regiment 1ste Kompagni nr. 154. Var på Augustenborg Slot Lazaret i 8 dage. var fangen den 29. juni på Als ude på Arnkilsøre. I 1880 Niels bor sammen med sin kone Maren og 4 børn. I 1901 bor Niels med sin kone Maren og en søn Axel i Gammelgade, og står som arbejdsmand og modtager fattighjælp.

 

Christiansen, Vilhelm Berg Peter , 11-09-1839. Hjul og Karetmager Meste.

Deltog i kriger i 1864 ved 4. Regiment 1. Kompagni, som Korporal.

Ægteskab: den 12, juni 1867

Ungkarl Hjulmand Vilhelm Berg Peter Christiansen i Skelskør, Pigen Marie Luice Nielsen datter af afdøde

Værthusholder Christian Nielsen. Født den 29.januar 1843

Den 31. december 1876 dør Vilhelm Peter Berg Christiansen, Hjulmand Enkemand,

Født i Skelskør 37 Aar gl.

 

Dørge, Ferdinand Johan , 17-09-1841, Buntmager

Var menig i krigen i 1864, ved 4. infanteri Regiment 1. kompagni. fra maj 1863 til oktober 1864, var ikke såret. men indlagt på Sølvgades kaserne i København i 4 uger.

Ferdinand Johan Dørge var gift med Johanne Christiane Møller født den 21. August 1845 i Slagelse, i 1901 er hun Modehandlerske i Algade, og far til Rasmus Ulrik Christian Anton, Christian Johan, Martha Margrethe Frederikke, Anne Henriette Ulrikke født 22.december 1871 i 1901 hjælper hun moderen . Johan Martin George Dørge Født 19.august 1866..

Dør den 31. december 1881, 40 år gammel.

 

Eskilsen, Emil Edvard , 09-08-1834, Arbejdsmand

deltog i krigen i 1864 ved 15. Infanteri Regiment, 5. kompagni, far den 18. januar til den 15. maj 1864, var på laseret på Als.

Stilling, Arbejdsmand boende hos A, Christensen i Skjelskør

Emil Eduard Eskildsen er iflg. FT 1860 Plejebarn født i København og bor hos Carl Rasmussen Skomager i Hyllested.

Emil Edvard flytter til København og bliver gift med Julie Jensine Herling de bor på Godthåbsvej 21, og i september 1883 bliver Bodil Augusta Johanne Eskildsen født.

 

Frandsen, Peter Petersen . 13-02-1837, Skomager.

Bor i flg. Folketælling 1880 på Gammeltorv Matr. 84 forhus stue, sammen med sin kone Lien Vilhelm Jensen der er født i Magleby og 6 børn. Deltog i krigen i 1864 ved Artilleriregimentet, 6. Fæstnings kompagni, fra den 20. april til september, menig som Militærarbejder, Berettiget til medaljen underskrevet af Kauffmann.

Dør den 10. oktober 1892, Peter Petersen Frandsen, Skomager, Bud, Boende i Skjelskør Gammeltorv, gift med Elise Vilhelmine Nicoline Nathalie Jensen, Forældre Vægter Peder Frandsen og Bodil Andersdatter af Skjelskør, Fødested Skjelskør. 55. Aar

 

Frederiksen, Carl , 22-12-1844. Skomager

(Neslev) noteret efter hans navn.

Deltog i krigen i 1864 ved 4. Regiment 2. Kompagni, fra 15 marts til 29. juni 1864, som Menig, blev ikke såret men indlagt på Svendborg Lazaret, blev fangen på Als den 29. juni.

Bor iflg. Folketælling 1880 på Gammeltorv Matr. 58, Sidehus, stue b. Carl Frederiksen er født i København og bor sammen med sin kone Hedvig Dorthea og 4 børn. Carl Hans Peder, Valdemar Rasmus Martin er født i Hyllested. George Christian Nicolai, Hedvig Caroline Marie født i Skælskør.

I TF 1901 bor Dorthe Frederiksen i Algade, Enke, Husmoder og Kirkekone, sønnen George er Kommis, en anden søn Henry Snedkerlærling, en datter Karen Tjenestepige, og en søn Alfred Axel der er født i 1894 i Skælskør

 

Frederiksen, Jonas , 26-12-1841, Arbejdsmand, Vægter

 

Deltog i krigen 1864 ved Fæstnings Artilleriet, 3. Kompagni, fra den 5. marts 1864 til den 20. juni 1865.

Bor ved landevejen til Slagelse Matr. 81 han er født i Rerslev Sogn. I Folketællingen 1901 bor Jonas sammen sin kone Kirsten født 11. februar 1832.og deres 2 børn Hansine og Peter født den 25. juni 1875 i Skælskør, Peter står som Møllerkusk i Algade arbejdede også i en lang årrække med Ølbryggeriet.-,

Også i FT 1906 er Jonas Frederiksen Vægter og bor nu i Algade (Matr./ Adresse 44) sammen med sin kone Kirsten Frederiksen og en datter Hansine født 1871 den 19. oktober

Billede af Hans Peter Frederiksen søn af Jonas Frederiksen og Kirsten,

 

Hansen, Anders , 16-07-1836,Brændevinskusk hos J. Harboe.

Deltog i krigen 1864 fra den 27. november 1863 til den 19. august 1864 ved 4. Infanteri Regiment 7. Kompagni som menig,

 

Hansen, Bendt , 13-06-1840, Arbejdsmand / Avlsbrug.

Deltog i krigen i 1864 ved 4. Regiment, fra den 15. marts 1864 til juni 1865.

Bor i 1880 på Nytorv Matr. Nr. 7 i Forhus stue, sammen med sin kone Marie og en søn Hans Frederik, i FT 1901, bor familien stadig på Nytorv, og nu er Bendt Hansen Postkører, og her er oplysning om at de blev gift den 25. juni 1866 og begge er fra Eggeslevmagle.

 

Hansen, Frederik , 31-01-1834. Skomager

Deltog i krigen 1864 ved 4. Regiment 5. Kompagni, fra den 28. november 1863 til maj 1865, var såret i krigen og var på Glÿgsborg Lazaret ved Flensborg og Granulations hospitalet i København, og blev fangen på Als den 29. juni

Skomager på Algade matr. nr. 36 Sidehus i stuen, iflg. Folketælling 1880, sammen med sin kone Karen og 4 børn. Frederik er født i Eggeslevmagle og hans kone er fra Tjæreby, alle børn er født i Skælskør, I TF 1901 bor familien stadig i Algade, en datter Anna Marie Frederikke bor også på adressen hun står som Lærerinde, Antal levende børn 5, 1 barn en død.,

1904 den 26. februar dør Frederik Hansen, Skælskør Algade 36, Skomager, Født i Eggeslevmagle Sogn, Søn af Hans Frederiksen og Hustru Karen Nielsdatter. Enkemand efter Karen Marie Nielsdatter, død den 13. august 1901.

 

Hansen, Hermann , 05-01-1838, Farver, Klædefabrikant og Manufakturhandler

bor i Algade matr. 24 i stuen, er født i Svendborg, og bor sammen med sin kone Eline 4 børn, Valdemar Barfoed, Anna Emilie Barfoed, Johanne Magdalene Barfoed, Søren Vilhelm Barfoed. 3 tjenestepiger og 2 farversvende og 1 farverlærling.

Deltog i 1864 i krigen ved 18. Regiment 2. Kompagni, fra den 28. januar til 6. oktober.

Dør den 22. juni 1928 i Skælskør.90 ÅR. Algade 25.

Herman og Eline Barfoed Hansen

 

Hansen, Jacob , 17-10-1840, Fiskehandler og Husmand,

Deltog i krigen i 1864 ved Artilleriet, 5. Bataljon fra den 31. maj 1863 til den 12. december 1864

Bor iflg. Folketælling 1880 / 1890 /1901 på Skælskør markjorde, nr. 165 forhus stue, sammen med sin kone Johanne Christine født Nielsen og 2 børn, Niels Peter og Peter.

I 1890 består familien af Jacob Hansen Husfader og Husmand 60 Aar (alderen er forkert han er kun 50, i næste FT er alderen rigtig)

Johanne Kirstinne hans kone f. 28/5 1847 i Krummerup, en datter Ane, en søn Lars Peter f. den 12/10 1877, en søn Niels,

I FT 1906 bor Jacob og hans kone Johanne sammen med en søn Lars Peter på Skælskør mark.

 

Hansen, Jens,  24-05-1836, Tjenestekarl hos Herr. Brændevinsbrænder Jørgen Harboe (1877)

Deltog i 1864 i krigen ved Fæstnings regimente fra 29. oktober 1863 til 18. august 1864, havde været indkaldt før, fra 10. maj 1859 til 21. september, i 1864 som under korporal. var ikke såret, men indlagt på Wildersgade kaserne i København (Christianshavn)

Iflg. Folketælling 1880 , Spegerborg nr. 4 Forstue, Stue, b. Jens Hansen der er Arbejdskarl på Borreby, han bo sammen med Enken Caroline Pedersen født Hansen (Husmoder, Arbejdskone ved Avlsbrug,)

Jens Hansen dør i flg. Skælskør Kirkebog 1897, den 24.april. Fiskehandler, boende paa Nytorv, født i Gimlinge var under fattigforsørgelse. Forældre Arbejdsmand Hans Jensen og Hustru Marie, gift med Karen Kirstine Jørgensen

Hansen, Niels, 20-02-1840, Wertshuusholder

Deltog i 1864 i krigen ved 1ste Infanteri Regiment, 6- Compagni som Menig, fra den 15. Marts 1863 til 14. August 1864, blev såret den 6. februar, og var på Lazaret i Flensborg Harmonien. Blev fanget den 6. Februar ved Sankelmark, - var medlem af ”De Danske Vaabenbrødre”nr. 12695

Berettiget til Medaljen (underskrevet) Stricker) (i 1864 Kaptajn Ezechias August Stinzing Stricker)

Niels Hansen dør den 5. marts 1898 i Skælskør, Ugift Gæstgiver i Skjelskør, Strandgade Nr. 118. Født i Boelslunde (?) sogn. søn af Gæstgiver i Strandgade (samme sted) Hans Nielsen og Hustru Maren født Nielsen

 

Hansen, Peder , 28-05-1840,(28. September) Arbejdsmand hos J. Harboe

I FT 1880, Eggeslevmagle, Smidstrup, 1 hus. Her bor Peter sammen med sin kone Karen Marie, og tre børn, Hans Peter Henrik, Ane Kirstine Cecilie, og Hanne Marie, Peter står som husfader Inderst, dagleier i Brænderiet, og er født i sognet.

I FT 1901 Her bor Peder Hansen i Møllestræde, Sammen med sin kone Karen Marie og en datter Maren Christine Frederikke. Peder er flyttet til Skælskør kommune i 1855 fra Eggeslevmagle og er gift i 1870, (5 levende børn og 5 døde børn). Peder arbejder som arbejdsmand ved Brændevinsbrænding hos Harboes Sønner.

 

Holm, Niels Petersen , 11-08-1835, Arbejdsmand.

I FT 1880 bor Niels Peter Holm på Algade Matr. Nr. 91 i Kælderen, sammen med sin kone Karen Johanne der kommer fra Skårup i Svendborg Amt, der er tre sønner i familien, Hans, Anders og Vilhelm.

Den 14, februar 1898 dør Niels Petersen Holm, Alderdoms understøttet Arbejdsmand, Algade 103, Skelskør, Født i Magleby, Søn af Huusmand Peter Nielsen og Hustru Johanne Nielsdatter af Magleby. Gift med Karen Johanne Petersen.

I FT 1901er er Karen Holm enke og på Aftægt og Alderdoms understøttelse, hun bor samme med sin yngste søn Vilhelm han ernære sig som fisker.

Niels Petersen Holm dør den 14. februar 1898, Alderdoms støttet Arbejdsmand, Algade 103. Skælskør, Født i Magleby, Søn af Husmand Peter Nielsen og Hustru Johanne Nielsdatter af Magleby. Gift med Karen Johanne Petersen, 62 Aar.

Christen Jensen, 27-06-1834. Værtshusholder. Algade Matr.139 Forhus Kælderen,

I FT 1880 bor Christen Jensen sammen med sin kone Laura Elise Hemmingsen (fra Smidstrup) en søn Laurits Vilhelm (12 År) og en datter Anna Jensine (5 År, født den 10. januar 1875, og i 1901 er hun Tjenestepige hos Dyrlæge Barchallia i Algade)

 

Jensen, Harald Emil , 01-02-1832, Skomager. I TF 1880

Deltog i 1864 i krigen ved det 15. Infanteri Regiment, 5. Kompagnon r. 200. fra den 14, januar 1864 til den 15. maj 1864, var på lazaret i Nordborg kom ind den 27. marts

Bor på Algade, Matr. 134, Forhus, stue, sammen med sin kone Birthe Marie Nielsen der er født i Tikøb Sogn, Sønnen Jens Harald Marius en datter Nielsine Matie og endnu en søn Jørgen Hans Peder.

I FT 1901 Skælskør Algade, her står Harald Jensen født 01.02-1831 som Urmagermester der skal nok stå Skomagermester, Marie som er dødt den 27-07-1832 bor der også. og et plejebarn Astrid Mortensen fra København. FT 1906 nu bor også sønnen Jens Harald Marius, Skolelærer, sammen med sin far og mor

 

Jensen, Poul , 11-04-1837, Arbejdsmand, Værtshusholder.

Deltog i krigen 1864, fra den 16. december 1863 til den 27,november 1864, ved 1.Artelleri regiment, 4. Battalion nr. 14, som menig, var 5. dage på lazaret i Odense

I FT 1880 Bor Poul Jensen på Gammeltorv, Matr. 58. forhus, kælderen, sammen med sin kone Ane Jensen f. Nielsen, og 2 piger Ane Dorthea Marie 7 Aar, Marie Pouline Jensen 4 Aar.

I 1892 den 14. marts dør Poul Jensen, Værtshusholder i Skjelskør, Strandgade, Fødested i Magleby. Forældre Husmand Jens Hansen og Hustru Ane Cathrine Andersdatter af Magleby. Gift med Ane Nielsen.

54 Aar

 

Johansen, Jens Nielsen, 06-02-1837. Slagtermester

Deltog i 1864 i krigen ved 4. Infanteri Regiment, 8. Kompagni, fra november i 1863 til august 1864, var ikke såret men indlagt på Lazaret i Frederiks? (Fredericia)

 

Jørgensen, Jørgen , 11-12-1840, Slagter.

Deltog i krigen 1864 ved det 3. Infanteri Regiment 3. Kompagni, nr. 371, fra den 15.maj 8163 til den 4. november 1864, som menig.

Den 24. april 1903, dør på Skælskør Sygehus Jørgen Jørgensen, Fattig understøtte Forhenværende Røgter Skjelskør Slagelsevej, Født i Eggeslevmagle, Søn af Husmand i Eggeslevmagle Sogn Jørgen Jørgensen og Hustru Anna Madsdatter. Gift med Maren Christine Jensen) 72 Aar

 

Jørgensen, Niels Christian , 29-12-1832. Murermester / Kurvemager

Deltog i krigen i 1864 ved det 14. Infanteri Regiment, 5. Kompagni fra den 14. Frbruar 1864 til den 15. maj 1864, som Under officer

Familien bor 1880 iflg, FT ”Ved Landevejen til Slagelse” forhus Stue.

Niels Christian Jørgensen 48 År, født i Harreslev i Slesvig, Marie Kristine Bauer f. den 10/5 1835, også født i Harreslev, en søn Ernst Christian Vilhelm født den26/10 1865 i Skælskør*, en datter Josephine født ca. 1876 Skælskør, et plejebarn Nanny Marie Bauer født ca. 1871 i Fredericia

*Ernst bliver gift med Madsine Katrine Pedersen(Iflg. FT 1901)og er Murersvend.

1901 Skælskør Slagelsevej Niels Jørgensen Husfader og Marie Husgerning.

 

Jørgensen, Rasmus , 05-02-1830, i Hesselby Dyrhauge. Arbejdsmand hos Kjøbmand Nagel.

Deltog i Krigen 1864 ved 15. Regiment 2. Kompagni fra den 4. januar til den 9. april 1864.

I ansøgningen har han tilføjet en adresse, Vester Flakkebjerg Herred Boeslunde Sogn, ved Skjelskør Dyrehauge (Dyrhave)

I FT 1880, Skælskør Købstad, en grund nord for Algade matr. 37. Her bor Rasmus Jørgensen (født i Eggeslevmagle)sammen med sin kone Jørgine Ane Cathrine Hansen (født 1840 i Boeslunde), og der er tre piger i huser, Ane Marie (født 8/2 1868, Kon. 1882 i Skælskør), Thora Camilla (15. august 1871, Kon. i Skælskør i 1885, i 1890 Tyende i Tranderup), Andrea Rasmine (29/6 1877.)(alle tre piger er født i Boeslunde)

den 23. november 1888, dør Rasmus Jørgensen, Arbejdsmand, Gift. 58. Aar.

 

Jørgensen, Steffen, 06-03-1831, Arbejdsmand i en Dampmølleforretning,

Bor ved Landevejen til Slagelse, Matr. 66 Forhus, Stue.

Deltog i krigen 1864 ved det 15.Infanteri Regiment, 2. Kompagni fra den 12. eller 14. januar 1864 til den 15. maj, var indlagt på lazaret Augustenborg og Faaborg

Steffen Jørgensen, 48, Gift, Husfader, Arbejdsmand i en Dampmølleforretning, født i Magleby Sogn.

Johanne Madsen, 58. Hans kone, kommer fra Agersø.

Hansine Kristine Steffensen, 21 Ugift, Deres datter, Sy jomfru, født i Skælskør.

 

Jørgensen, Stephan , arbejdsmand,

gift, dør 53 år gammel den 21. september 1884.

I FT 1901 Skælskør Slagelsevej.

Johanne Steffesen, 16/4 1826 Enke, Alderdoms understøttelse, Agersø

Hanne Steffesen 21/9 1858 Datter Skjelskør.

I FT 1906, Skælskør, Slagelsevej

Hansine Steffensen, 1857 22/09 ugift, Husmoder, Syjomfru

 

Knoblauch, Anders Christian , 21-08-1834, Møllersvend

Deltog i krigen 1864 for 13. Regiment, 1. Kompagni, nr. 51, men erindre ikke hvornaar jeg mødte, medlem af Skjelskør Afdeling Nr. 7322.

Ansøgning, Dette skema er ikke indsendt tidligere? (resten er ikke til at læse)

Berettiget, Chr. Gandil i 1864 Kaptajn.

Anders Christian Knoblauch dør den 27. juni 1882, 48 År gammel.

 

Larsen, Jens , 15-04-1834, Fragtkusk og Arbejdsmand

Deltog i krigen 1864 som Ordinans ved 5, Brigade Stab, Nr, 5, fra den 11. januar 1864 til sidst i september 1864, som Menig, havde Brystsyge i 3 uger, var medlem af DE Danske Vaabenbrødre Skjelskør Afdeling nr. 7712., har opgiver sin stilling som Fragtkusk i Skjelskør købstad.

I FT 1880, Her er Jens Larsen, 45 år gift med Caroline, og de har en søn Niels Larsen 2 år, Jens Larsen bor på Nytorv Matr. nr. 145 i stuen

 

Larsen,Jens , 20-04-1838, Væver,

Nytorv, Matr.nr.7, Forhus Klæder

Deltog i krigen i 1864 ved det 4. Regiment 7 kompagni, nr. 282, fra den 28. november 1863 til 20. August 1864, som menig, var medlem af De Danske Vaabenbrødre, Skjelskør Afdeling nr. 29 603.

Jens Larsen bor født i Magleby. iflg. FT 1880 på Nytorv sammen med sin kone Bodil Christensen der er født ca. 1832 i Gimlinge, 3 sønner Lars Frederik født ca. 1857 i Boeslunde, Christian der er født ca. 1860 også i Boeslunde og den yngste søn Hans Peter født ca. 1865 i Boeslunde, en datter Karoline Margrethe født ca. 1872 i Boeslunde.

 

Larsen, Niels Peter , 16-12-1833, Dugmager - Uldspinder.

Deltog i krigen i 1864, fra den 5. december 1863 til i august 1864, ved 18. Regiment, 7. Kompagni, som Underkorporal, ikke såret men var på Lazaret i 3 uger, Ekenførde i Flensborg, og i København.

Ved FT 1880, bor Niels Peter Larsen (født i Ølstykke) på Nytorv Mart. Nr. 7, Forhus, kælderen, sammen med sin kone Frederikke Larsen f. Petersen (hun er født i Frederikssund) deres børn:

Petra Elisabeth (født i København ca.1867) Larsine Anna Margrethe (født i København ca. 1870),Ferdinandine Frederikke Marie (født ca. 1874), Niels Peter Ellis Søren (født i Frederikssund ca. 1876), Frederikke Nielaurine(født i Skelskør ca. 1879)

I FT 1901, Nu bor Niels Peter Larsen sammen med sin kone på Slagelsevej, og i denne Folketælling oplyses at parret er gift i Frederikssund i 1871 og har fået 6 børn der er levende og et der er dødt.

I FT 1906, Bor ægteparret stadig samme, og Niels Peter står som Uldspinde ved Klædefabrik.

 

Larsen, Peter , 14-08-1840, Arbejdsmand

Deltog i krigen i 1864 fra den 23. december 1863 til engang i 1866, ved 4. Dragon Regiment, 3. Eskadron.

1904, den 19. februar dør Peder Larsen, Forhenværende husmand boende i Skælskør, Møllestræde, Født i Boeslunde Sogn, Søn af Huusmand Lars Hansen og Hustru Dorthea Mortensen, Tranderup Boeslunde Sogn, Enkemand efter Maren Kirstine Jørgensen. (død i Boeslunde Sogn 26/12 1889) 73 Aar.

 

Mortensen, Christian, 26-03-1834, Arbejdsmand,

Deltog i krigen i 1864 fra den 7. december 1863 til den 14. august 1864, som Hornblæser for 16. Infanteri Regiment, 2. kompagni.

I FT 1880 bor Christian Mortensen sammen med sin kone Ane Margrethe Larsdatter, Gammeltorv Matr. nr. 83 Forhus Stue, Christian Arbejder som arbejdsmans ved brænderiet

 

Mortensen, Peter , 20-10-1836, Sandgraver?

Deltog i krigen i 1864, fra den 28. november til den 17. august 1864, ved 19. Infanteri Regiment, 8. Kompagni. Underkorporal. bliv ikke såret, men var på lazaret i Fredericia, Odense og Nyborg.

I FT 1880 bor Peter Mortensen sammen med sin kone Karen Marie født Andersen, sammen med deres børn: Frederik født den 25. februar 1866, Martin Christian født ca. 1870, Karen Marie født ca. 1863,Niels Peter født ca. 1875, Petra Vilhelmine Christiane født ca. 1879.

Den 6. marts 1897 dør Peter Mortensen i Skælskør, Husejer, gift med Karen Marie Andersen, Født i Skjelskør, Forældre Morten Jørgensen og Hustru Maren Petersdatter. Boende Algade 60 Aar

I FT 1901, her bor Peters kone Karen Marie sammen med sønnen Frederik Mortensen, han står som Detailhandler Algade i Skælskør, ugift.

I FT 1906, Her bor Frederik Mortensen i Skælskør sammen med sin mor Karen Marie (hun er født den 28. april 1839, er på Aftægt, der bor også et barn Jens Peter Mortensen, født den 3. januar 1899, men?

 

Nielsen, Christian , 09-07-1829, Arbejdsmand

Deltog i krigen 1864 i 12. Regiment, 1.kompagni, fra 14. januar til 15. Maj.

Står ved ansøgning til Erindringsmedaljen i 1877 som arbejdsmand hos J. Harboe.

 

Nielsen, Christian, 25-10-1844. Diligence kusk i Skælskør

Deltog i krigen i 1864 for 4. Dragon Regiment, 3. Eskadron, fra den 1. marts til 1.november 1864

I FT 1880 bor der i Smidstrup, Eggeslevmagle Sogn, en Christian Nielsen Der er Diligence kusk i Sognet, Christian bor sammen med Kirsten Jensen og Niels Kristian der er født ca. i 1874 i Tjæreby Sogn, og Vilhelmine der er født i 1879 i Eggeslevmagle Sogn

 

Nielsen, Hans , 21-06-1838. Smed

Deltog i krigen fra 6.december 1863 til 26.august 1864, for 1. Artilleri regiment, 8. Felt bataljon.

I FT 1880, Skælskør Købstad, Strandgade, Mart. nr. 124, Kvisten.

Hans Nielsen, 41, Gift, Husfader Smedemester, Født i Magleby.

Marie Hansen, 40. Gift, Hans Kone. Bjerrede Sogn

Carl Albert Hartvig Nielsen, 14, Ugift, Deres søn, Snedkerlærling, født i Skælskør.

Hansine Martine Bertha Nielsen, 7. Ugift Deres datter

I TF 1901

I Tf 1906, Skælskør, Sorøvej. Hans Nielsen, 1838 06,21 Husfader, Alderdomsunderstøttelse, Smedemester

                                                   Marie Nielsen, 1839.10.14, Husmoder

                                                      Hans Peter       1885.11.04. Søn. Malersvend

 

Nielsen, Hans . 28-10-1841. Tjenestekarl.

Deltog i krigen 1864, fra 3.marts til 27. august, for 3. Fæstningskompagni. blev ikkesåret, men var på lazaret i 11 uger på Augustenborg, og blev fanget den 23. juni ved Augustenborg.

 

Nielsen, Jens. 09-11-1841. Købmand.

Algade matr. nr. 135 forhus, stue.

Deltog i 1864 i krigen fra den 15.marts 1864, som menig ved 4. Regiment 6. kompagni, blev fanget den 29.juni på Als.

I 1880 Jens Nielsen var født i Magleby Husfader og Købmand. gift med Karen Margrethe Christine Nielsen, der er født i Ørslev, de har 2 sønner Peter Thomas Teodor født ca. 1879 i Skælskør og Otto Engelbrech Thorvald født 1879 i Skælskør.

I 1901 FT. Eggeslevmagle, Smidstrup.

Jens Nielsen, 07/11- 1841, Husfader, Huseier Forhenværende Købmand, Født i Magleby

Karen Margrethe Kirstinne Nielsen, 23/8 1852 Husmoder Født i Ørslev

Sigrid Elfrida Marie Nielsen, 16/10 1881, Barn, Født i Skælskør

Niels Ove Kvirinius Nielsen. 30/3 1888, Barn, Født i Ørslev.

Karen Astrid Elisabeth Nielsen, 1/1 1895. Barn født i Skælskør

 

I 1906, FT. Eggeslevmagle, Smidstrup

Jens Nielsen, 64, 9/11 1841, Gigt, Husfader, Landbrug, Huseier, Kørsel

Maren Margrete Kristine Nielsen, 53, 23/8 1852, Husmoder

Karen Astrid Elisabet Nielsen, 11, 1/1 1895 Ugift, Barn.

 

Nielsen, Johan Peter, 30-12-1839. Gaardskarl.

Deltog i krigen 1864, for 6. Dragon regiment, 2. Eskadron, fra den 6. januar 1862 til den 20. december 1864, var gårdskarl hos J. J. Lots i Skælskør.

Johan Peter Nielsen bor på Gammeltorv Forhus Stue, Mart. Nr.33 i 1880 sammen med sin kone Johanne og 2 børn Mathine Oline og Ane Marie.

 

Nielsen, Jørgen . 23-04-1838. Lagerkarl

Deltog i 1864 i krigen, ”under hele krigen da jeg var i tjeneste” i 4. Infanteri Regiment, 7. kompagni. Som Reservekorporal. Var ikke sået. men på lazaret i Odense

Lagerkarl hos J. Harboe i Skælskør.

 

Nielsen, Niels . 31-01-1839. Land politibetjent i Vester Flakkebjerg Herred.

Var indkaldt fra den 2, juli 1862 til 23. september 1865, de sidste 2. år som Reservekorporal, 8. Bataljon 1. kompagni. Niels Nielsen bor Ved Landevejen til Slagelse, Matr. Nr. 65, Forstue. i 1880 sammen med sin kone Rasmine Solberg og deres 2 sønner Karl Solberg Nielsen (født ca. 1875)og Aage Solberg Nielsen (født ca. 1878)

 

Nielsen, Søren . 17-01-1842, Arbejdsmand.

Deltog i 1864 i krigen ved Fæstnings Artilleriet, 3. Fæstnings kompagni, fra den 16. marts 1864 til den 23. september, som menig. Søren Nielsen bor på Nytorv Matr. Nr. 3 i Forhus stue, sammen med sin kone Karen Marie, og 3 børn, Anders Ludvig, Margrethe Lovise, Niels Peter.

 

Olsen, Frederik Ferdinand. 27-12-1841. Skomager i Skælskør.

Deltog i krigen 1864 ved 4. Regiment, 1. Kompagni fra den 15. marts til juli 1865, blev ikke såret, men var på Valdemar Slot lazaret i 4 uger.

Iflg. FT. 1880 bor Skomager Frederik Ferdinand Olsen i Algade Matr. Nr. 140 Forhus Stue, sammen med sin kone Laura Mathilde Friis og 2 børn, Bertha og Carl. en tjenestepige, 3 lærlinge 3 Svende.

Frederik Ferdinand Olsen dør på Sindssyge anstalten i Vordingborg den 25. februar 1881, 40 År Gammel.

 

Oxenbøll, Ole Ludvig . 09-03-1835. Jordbruger.

Algade Matr. 100 b Forhus stue.

Deltog i 1864 i krigen ved 13, regiment 2. kompagni, fra 18. maj til 12. november 1864

(Ole Ludvig er gift med Ane Marie Harboe der er født i Slots Bjergby)

 

Pedersen, Christian. 25-10-1839. Landpostbud.

Deltog i krigen 1864, ved 20. Regiment 2. kompagni.

Skriver selv” I fast tjeneste i 2½ år, var med i krigen fra begyndelsen til enden”.

 

Pedersen, Hans. 03-11-1833. Arbejdsmand, Korn og Kul,

Strandgade 126, Forhus, stue.

Deltog i krigen 1864 ved 10. Infanteri Regiment, 5. Kompagni. fra sidst i marts til den 27. juli.

I FT 1880 bor Hans Pedersen sammen med sin kone Karen Marie og en datter Ane Karoline Marie på 9 Aar,

en søn Niels Peder på 6. Aar, en søn Christian Adolf Hansen, 18 Aar Husfaderens Søn, Jungmand.

I 1892 den 16, maj død Hans Pedersen, Arbejdsmand i Skjelskør, Algade, separeret fra Konen Karen Marie Frederiksen, Fødested, Tystofte Tjæreby Sogn, Forældre, Husmand Peder Hansen og Hustru Bertha Mads datter af Stigsnæs. 58 aar.

 

Pedersen, Hans . 27.01-1836. Ølhandler.

Deltog i krigen fra den 7. december 1863 til 11. august 1864, var ikke såret, men indlagt 3 uger på Augustenborg Lazeret.

Dør den 4. Maj 1897, Værtshusholder Hans Pedersen boende paa Algade. Født i Magleby Sogn. Forældre Husmans Peder Hansen og Hustru Ane Nielsdatter i Baaslunde. Gift med Ane Margrethe Pedersen.

61 År.

 

Pedersen, Lars , 21-11-1831, daglejer på Borreby                                    

Født den 21. november 1831 i Hyllinge.

Viet den 7. november 1862 i Magleby Kirke til Trine Pedersdatter. Død den 13. marts 1917 i Øxnæshuset. Begravet den 20. marts 1917 på Magleby Kirkegaard. Gravstedet er sløjfet omkring 1985. Han var dagleier på Borreby. Han deltog i krigen i 1864 under artillerileutnant C.W.B. Castenskjold, Borreby. Under krigen blev han såret i det ene ben og kom derved til at halte.

Omkring 1880 arbejdede han som bager på Snedinge Mølle, hvor han også boede i hverdagen. Han gik mellem hjemmet på Øxnæs og Snedinge Mølle og var kun hjemme i Øxnæshuset om søndagen

 Petersen, Hans . 14-02-1836. Arbejdsmand.

Deltog i krigen 1864 ved 4. Dragon regiment, 2. Eskadron som menig fra den 1. november 1863 til august 1864.

Dør den 17. april 1894, Hans Pedersen, Huusmand i Skjelskør, Maglebyvej, Gift med Karen Andersen, Født sammesteds (den Gang Sindstrup Eggeslevmagle Sogn). Søn af Huusmand Peder Mortensen og Hustru Marie Hansdatter.

Eller:

Død den 24. April 1910 på Skælskør Sygehus. Hans Petersen, Ugift Arbejdsmand i Lille Egede Boeslunde Sogn, Født paa Neble Mark Samme Sogn. Søn af Arbejdsmand Peter Hansen og Hustru (Christine Kaldet Møller?)

                                                                        

Petersen, Henrik Theodor. 06-02-1837- Murersvend.

Deltog i Krigen 1864, ved 9. Bataljon 1. Kompagni, fra den 28. januar til 7. oktober. var ikke sået, men på Nyborg Lazeret i 6 dage.

 

Petersen, Jens. 18-09-1837. Tømrermester,

Var med i krigen i 1864, ved 4.Infanteri Regiment, 6. kompagni, fra den 25. november til den 14. August 1864, som underkorporal, var fangen den 29. juli på Als.(født i Boeslunde)

( I TF 1880 Strandgade, Matr. 125, Stue.)

den 25. marts 1892 dør Jens Petersen i Skælskør Tømrer i Skjelskør, Gammelgade. Fødested Boeslunde. Forældrene Tømrer Peter Mortensen og Hustru Karen Nielsen. Gift med Maren Sørensen..

 

Petersen, Morten 

Fæstere/ forpagtere på Øserhoved matrikel 7 Askelundsgård

Morten Petersen var i aug. md. 1864 kommet hjem efter at have deltaget i krigen ved Dybbøl ,

underlagt 3Infanteri Regiment.

 

Petersen, Rasmus. 11-04-1835. Arbejdsmand,

Strandgade, Matr. 121.

Var med i krigen ved 13, Regiment, 4. Kompagni, fra den 18. maj til den 13. november 1864, som menig. (født i Menstrup Sogn)

1906, den 20. juli dør Rasmus Petersen, Gift, Alderdomsunderstøttelet, Møllestræde baghuset. Født i Menstrup Søn af Kirsten Rasmusdatter. Stiftfaderen Christen Jensen Eggeslevmagle. Gift med Ane Katrine Olsen. 70 Aar

 

 

Rose, Peter Martin. 02-10-1833. Slagter,

Spegerborg nr.2 Sidehus, Stuen

Deltog i krigen i 1864, ved 13. Infanteri Regiment, 2. kompagni, fra den 18. maj til den 8. juli 1864,var ikke såret, men på Baaring Lazaret, ved Middelfart, Gyldensten, Albani i Odense, og Kronprinsessegades kaserne i København.

 

Sørensen, Niels . 30-03-1839. Arbejdsmand med kul og korn forretning,

Markjorde nr. 135.

Var med i krigen i 1864, ved 18- Infanteri Regiment 6. Kompagni. fra den 29. januar til den 7. november 1864, var ikke såret, men indlagt 16 dage på Garnisons Sygehuset i København,

(født i Eggeslevmagle Sogn)

I 1880 FT. Skelskør mark jorder. Forhus, stue. Her bor Niels Sørensen sammen med sin kone Marie Johansen, Hans Christian, Lars Peter, Maren, Niels Christian

 

Thrane, Jørgen Mathias. 27-03-1838. Pottemager.

Deltog i krigen i 1864 ved 2. Fæstnings kompagni, 8. Batteri, fra den 10. december 1863 til 19. august 1864. (Født i Odense)

Jørgen Mathias Trane er i 1880 flyttet til Sakskøbing,

 

 

 

 

 

 

Besøgende

Vi har 108 gæster og ingen medlemmer online