Kirsten og Johs. Nielsen

Vester Flakkebjerg Herred - Glænø

På øen Glænø boede der i 1840 183 personer.

I 1860 boede der 226 personer på øen.

Øen blev først landfast med Sjælland i 1881.

Niels Andresen, Født den 28. Maj 1837.

Deltog i Krigen i 1864 ved 9. Regiment, 6. Kompagni. Havde Nr. 119. var tjenestegørende fra den 28. Januar til den 19. August 1864. Blev fanget den 18. April ved Dybbøl. Var medlem af ”De Danske Vaabenbrødre” Holsteinborg Afdeling, Nr. 13 020.

Indsidder Niels Andersen, Glænø pr Skjelskør. Berettiget H. Glahn.

Død 25 november 1884.

Julius Karl Bresson. Født den 21. November 1830.

Søn af Ludvig Christian Bresson, indsidder, væver op opsynsmand på Vester fed, og Else Kirstine Olsen. Julius sejlede med forsyningsskib fra København til Als. Han kunne tage pakker med i København og få dem sendt via Skælskør til familierne på Glænø. (Kilde Bent Nielsen). Har ikke ansøgt om medalje men deltog aktivt i krigen på ovenstående måde.

Død?

Jacob Frederiksen. Født 23. oktober 1837.

Ansøgning om Erindrings Medalje i 1864. (afsendt ca. 1876/77).

Deltog i Krigen 1864, ved 4. Infanteri Regiment, 2. Kompagni, havde nr. 543.var indkaldt fra den 15. Marts til den 19. August 1864, som Menig. Var fangen på Als den 29. Juni.*

Var medlem af ”De Danske Vaabenbrødre” Holsteinborg Afdeling Nr. 9809.

Nuværende stilling, Præstegaards forpagter, Adresse, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Ørslev Sogn og By. Forpagter Jacob Frederiksen, Ørslev pr. Skelskør. (Berettiget Glahn.)

  • • I Tysk fangenskab samtidig med Niels Jensen (Kilde KN)

Død. 1901 31. Maj Forlev, Vemmelev Sogn. Begr. Ørslev Kirkegaard 7. Juni 1901.

Jørgen Hansen, født den 7. Februar 1836.

Deltog i Krigen i 1864, tjente ved 1. Infanteri Regiment, stod ved 5, Kompagni, Nr. 455. Melde mig den 29. November 1863. Permiteret ve midten August 1864. Som Menig.Fangen ved Afairen ved Lundby.

Leiehuusmand, Jørgen Hansen Glænø, Sorø Amt. Vester Flakkebjerg Herred, Ørslev Sogn.pr Skjelskør,

Berettiget (Underskrevet Stricker, 1864 Kaptajn)

Død 12. februar 1908

Niels Jensen, Født den 7. April 1835.

Deltog i Krigen 1864 ved 4. Fæstnings Kompagni, 7. Batteri, Nr. 219. Meldte sig ved Depotet d. 6. Januar 1864, som Menig. Blev taget til fange den 29. Juni paa Als. Stod ved ”DE Danske Vaabenbrødre” Holsteinborg Afdeling Nr. 14,596.

Stilling: Fisker. Adresse: Glænø, Ørslev, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Glænø ved Skjelskør.

Berettiget, Underskrevet, Kauffmann.

( Niels Jensen var kanonér ved skanse 4, på den mest udsatte flanke, der kunne beskydes både fra de Prøjsiske løbegrave foran skansen og fra Broager på den anden side af sundet Vemmingbund. Kilde Bent Nielsen)

Død 28. juni 1917

Corfitz Nielsen født 29. august 1840

Corfitz Nielsen, Født den 29. August 1840, Deltog i Krigen i 1864, Ved 4. Infanteri Regiment, 7. Kompagni, N. 460. Fra den 28. November til 15. August 1864. Som Menig. Var på Lazaret på Augustenborg fra den 7. Februar til den 22. Februar i 18 dage. Var Medlem af ”DE Danske Vaabenbrødre” Holsteinborg Afdeling Nr. 13 034. Arbejdsmand paa Glænø. Ørslev Sogn,

Adresse: Corfitz Nielsen, Ad. Huusmand Niels Jensens Enke, Glænø pr Skelskør,

(Berettiget til Medaljen Glahn.)

Død 18. november 1921

Niels Christian Nielsen, Født den 27. December 1833 (bror til Ole Nielsen)

Deltog i Krigen i 1864, Tjente ved 3. Infanteri Regiment, ved det 3. Kompagni. Nr. 413. som Underkorporal, den Meldte sig 9. December og permittere den 17. Oktober 1864. Medlem af ”De Danske Vaabenbrødre” Holsteinborg Afdeling, Nr. 9805.

(Der er bevaret en brevveksling fra kirgen mellem Niels Christian og kæresten Ellen Christensen, Brydegaard. Under stormen på Dybbøl var han blandt ytopperne på Als. Kilde:Bent Nielsen)

Død 21. februar 1903

Ole Nielsen, Født den 8. April 1836. bror til Niels Nielsen

Deltog i Krigen i 1864, Tjente ved 2. Dragon Regiment, 1. Eskadron. Nr. 72.

Meldte sig den 7. December 1863 og permittere d. 21. December 1864, Som Menig. Var medlem af Selskabet ”De Danske Vaabenbrødre” Holsteinborg Afdeling Nr. 9806. Husejer.

Adresse: Husejer Ole Nielsen, Glænø pr Skjelskør, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred

Død 8. marts 1925

Peder Pedersen, Født den 2. Marts 1840 i Ørslev

Ansøgning ikke fundet!

Død ?

Besøgende

Vi har 254 gæster og ingen medlemmer online